Obec Radotín

Obec Radotín leží na levé břehu řeky Bečvy v kraji, který národopisně přináleží k Podbeskydské pahorkatině, jejíž součástí jsou na jihu Kelčská pahorkatina a Maleník spolu s plošinou Dřevohosticko-holešovskou. Z hlediska geologického jde o zvrásněné vrstvy pískovců a jílovců.Radotín je obec ležící v okrese Přerov. Má 185 obyvatel a jeho katastrální území má rozlohu 264 ha.Více...v historii

Radotín

Opatření v Radotíně z důvodu šíření koronaviru v ČR

 S ohledem na snížení možnosti šíření onemocnění COVID-19, přistupuje obec Radotín k dalším opatřením a prodlužuje do odvolání opatření stávající. 

Vzhledem k usnesení Vlády České republiky kvůli šíření onemocnění COVID-19 reaguje obec Radotín následujícími opatřeními:

· Knihovna obce je do odvolání uzavřená.

· Údržba a úklid obce fungují omezeně.

· Svoz odpadu funguje bez omezení.

· Obec Radotín umožní odklad zaplacení správních poplatků až o tři měsíce.

· Dále obec Radotín umožní odklad splácení nájemného až o tři měsíce, hodlá tím podpořit místní občany zasažené usnesením vlády.

· PŘIPOMENUTÍ: Pokud opustíte své bydliště, musíte povinně použít roušku, která zakrývá nos a ústa! Použít lze též respirátor, šátek nebo šálu.

VÝZVA: Dodržujte prosím pravidla daná stavem nouze, zejména se jedná o nevyhledávání zbytečného shromažďování většího počtu lidí a dodržování bezpečného odstupu 2 metry. Tímto Vám také děkuji za včerejší korektní a disciplinované proběhnutí předávání dezinfekčního prostředku.

Vážené občanky, vážení občané obce,

 rád bych k Vám v tomto náročném období ke každému promluvil. Nejednou jsme čelili těžkým situacím. Moc si přeji, abychom v sobě i v těchto dnech našli solidaritu, slušnost, odpovědnost a pokoru. Přijatá opatření nejsou populární a jsou tvrdá, možná jsme si až příliš zvykli na pohodový život v srdci Evropy, přesto jsou podle mého názoru správnou cestou v boji proti koronaviru. Důvěřujme státním institucím a odborníkům, kteří jsou na podobné situace školeni, dbejme jejich pokynů a buďme zodpovědní vůči sobě i ostatním. Nepodceňujte prosím situaci, ale ani nepodléhejte panice.

S úctou a důvěrou, že opět bude dobře,

Ing. Antonín Dolák

starosta

 Zde naleznete přehled nejdůležitějších informačních zdrojů a kontaktů:

· Informační linka o koronaviru: 1212

Nová bezplatná informační linka v souvislosti s koronavirem.

· Tísňové linky: 155 a 112

Volejte v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

· Hygienická stanice: 585 719 719

Krizová linka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje bude v provozu do odvolání každý den od 9:00 do 19:00 hodin.

· Infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Nonstop linky.

· Krizová linka pro seniory: 800 200 007

Bezplatná linka denně od 8:00 do 20:00 hodin.

· Pomoc seniorům: 840 111 122

Senior Pointy spustily nově nonstop linku pro všechny seniory v České republice. Chtějí zmírnit paniku a pomoci seniorům.

 Internetové stránky: Důležité informace a kontakty naleznete také na https://koronavirus.mzcr.cz/

 

 

Poskytnutí dotace z programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 ve výši 336 820 Kč Vybudování chodníku a vjezdu v Radotíně.

Likvidace LOV Radotín lokalita Šabac Záhumení, kanalizace a biologické rybníky. Realizace 2015.

celové náklady 4 520878 Kč dotace 3 000000 Kč

Poskytnutí Dotace JSDH obcím Olomouckého kraje rok 2016 Nákup požárního vozidla FIAT Ducato Ligt Celkové náklady 702647 Kč.

Poskytnutí dotace POV Oprava chodníku v obci Radotín II etapa. Olomoucký kraj přispěl 300000 Kč
Olomoucký kraj - logo

 Děkujeme občanům za aktivní přístup při výrobě roušek v boji proti koronaviru .

Mikroregion Záhoří-Helfštýn

Mikroregion Záhoří-Helfštýn

7. 6. Iveta, Slavoj

Zítra: Medard


portal.gov.cz - logo


www.mestaobce.cz - logo


www.moravskyregion.cz - logo


czechpoint.cz - logo

Návštěvnost stránek

152813
radotin_footer.png