Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999 > Kronika 1919 - 1929

Kronika 1919 - 1929

Rok 1919 

Byly kolkovány papírové peníze Rakouské. Mnohé měly falešné kolky tak že bylo těžko z penězi něco koupiť. Žádný nechtěl peněz protože se bál že jsou falešné. Kroupy poloukly v trati od Symře.

Úmrtí:

13.02. - Emilie Durmanová, čp. 2                    10.06. - Josef Matějíček, čp. 41

Manželství:

11.11. - František Ryška

              Marie Matušíková, čp. 7

Narozeni:

Emilie Durmon, čp. 2               Antonín Dolák, čp. 14

Josef Malina, čp. 33                            Maria Podmolová, čp. 22

Josef Skopal, čp. 30                            František Hlavík, čp. 9

František Vymětalík, čp. 36                 Bohumila Veselá, čp. 35

Alois Ordelt, čp. 18

celkem 9 dětí, z toho 6 chlapců a 3 dívky

Rok 1920

 Byly rozbourány v obci dvě čísla na návsi a sice: č6. Odkoupil Jos. Pátek č7 a č23 koupila obec a stavení rozbourala a více nebyla čísla obnoveny.
Úmrtí:

18.01. - František Valenta, čp. 41                   08.10. - Bedřich Divina, čp. 45

Manželství:

10.02. - Metoděj Hradil                                  16.02. - Josef Skokan, čp. 4

              Augustina Masařová, čp. 5                              Žofie Čechová, čp. 33

 

16.02. - Antonín Borovička                             24.08. - Antonín Zámorský

              Alberta Kunovská, čp. 13                               Antonie Zdráhalová, čp. 9

Narozeni:

František Baďura, čp. 15                     Jaroslav Hradil, čp. 43

Blažena Otáhalová, čp. 26                   Ludmila Malinová, čp. 30

Bedřich Divina, čp. 45             Josef Masař, čp. 5

celkem 6 dětí, z toho 4 chlapci a 2 dívky

Rok 1921 - 22

Se neudálo nic zvláštního
Úmrtí: 1921

07.03. - Vladimír Hlavík, čp. 44                      29.09. - František Čech, čp. 37

Úmrtí: 1922

15.01. - Petronila Divinová, čp. 32                  24.03. - Františka Navrátilová, čp. 26

19.01. - František Vymětalík, čp. 36               14.04. - Karolina Chytilová, čp. 11

06.02. - František Telinger, čp. 21                  10.05. - Ludmila Divinová, čp. 32

08.03. - Metoděj Baďura, čp. 15

Manželství: r.1921

22.11. - Oldřich Pavlíček

              Ludmila Kaďurková, čp. 20

Manželství: r.1922

09.05. - Josef Krejčiřík                                   30.05. - Jan Zela

              Josefa Divinová, čp. 32                                   Josefa Sehnalíková, čp. 16

Narozeni:

1921:

Josef Složil, čp. 29                              Metoděj Baďura, čp. 15

František Hanák, čp. 37                      Antonín Veselý, čp. 35

Ludmila Divinová, čp. 32                     Ludmila Skopalová, čp. 30

Josef Kocián, čp. 17                           Karel Dolák, čp. 14

celkem 8 dětí, z toho 7 chlapců a 1 dívka

1922:

Ladislav Malina, čp. 22                       Ludmila Hlavíková, čp. 9

Ludmila Krejčiříková, čp. 32

celkem 3 děti, z toho 1 chlapec a 2 dívky

Rok 1923

Byly rozparcelovány Újezdce. Náležely k lipenskému panství ve výměře 80 měřic. Ti lidé kteří měli pole přes 18 roků v pachtě pozemkový úřad jim přidělil pole za 260Kč jednu měřici. Ti kteří neměli pole 18 roků v pachtě dostali parc. řízením měřicu asi za 1000Kč. Pole dostali malí domkáři z Radotína ale daň a přirážky platí do Lhoty. V tom roce byl svezen kopce na parc. č.100 na bráně u č43.

      Kříž jenž stál na kopci byl opraven nákladem občanů, byla do něj vsazena kamenná deska, památka padlým vojákům z Radotína ve světové válce r. 1914-18. Kříž byl postaven na tom samém místě jenom níže. Posvěcen byl znovu p. farářem Fr.Kadlecem ze Soběchleb dne 2 září 1923. Kroupy potloukly v trati zákaplí až mesla ke Lhotě.

     Volby do obecního zastupitelstva se konaly dne 16 září. Zvoleny byly dvě strany politické. Č.s. Lidová a Republikánská.

     Do obecního zastupitelstva byli zvoleni tito členi: Durman M.č2 starosta, Masař M.č5, Dolák Ant.č14, Páral A.č11, Ptáček Jos.č39, Skokan Jos.č33, Hradil Lud.č43, Hlavík Ind.č9, Horák Ed.č24, Hlobil Fr.č13, Baďura Fr.č15, Cáb Jan.č28.

Přirážky byly v r. 1923   398%

Ceny obilí: Řepa 1q 27Kč, Žito 200Kč 1q. Rež 130Kč, Ječmen 120Kč, Oves 120Kč.

Za trávu a třešně se utržilo 1923Kč.

Krávy a jalovice 5-6Kč zan1kg živé váhy sálata pár až 1000Kč.

Úmrtí:

23.02. - Anděla Malinová, čp. 30

Manželství:

12.06. - Jan Zámorský                                    12.06. - Josef Ryšánek

             Ludmila Hapalová, čp. 3                                             Marie Hapalová, čp. 3

Narozeni:

Metoděj Kocián, čp. 17                      Marie Veselá, čp. 35

Anděla Malinová, čp. 30                     Antonín Otáhal, čp. 26

Jan Zela, čp. 16                                   Marie Složilová, čp. 29

Josef Hanák, čp. 37                            Ladislav Zezulka, čp. 4

celkem 8 dětí, z toho 5 chlapců a 3 dívky

Rok 1924

Byl hospodářsky příznivý. Na obecní parceli ve štěrbici 73/1 bylo vysázeno od hranice Soběchlebské 3000 smrkových stromků a 100 kusů borových. Stromky se dostaly od zemské lesní školy v Rožnově pod Radhoštěm za 150Kč. Dne 22 května shořela dřevěná stodola C. Hapaly č.3 pachatel byl neznámý. Na tom samém místě jen o něco blíže dvora je postavená stodola z tvrdého materiálu.

     Také byl prodán grunt č.18 za 170.000Kč ze živým i mrtvým inventářem. Výměra 60měř Pátkova výměna č7 byla na pořadí postavená.

     Obecní knihovna byla zřízená a dne 1 března byla sestavená osvětová komise ze 3 členů: Předseda Pátek Rud.č7, Baďura Jos.č25 a Složil Jos.č29.

Obecní příspěvek na knihovnu byl z r. 1923 100Kč.

Obecní přirážky byly 202%

 Řepa 1q 23Kč. Dobytek a obilí bylo jako v roce předešlém.

Dne 23 června byl pan president T.G.Masaryk v Hranicích

Úmrtí:

01.02. - Gertruda Horáková, čp. 24                11.10. - Kristina Pátková, čp. 7

08.05. - Marie Hlobilová, čp. 13                     06.11. - Jan Chytil, čp. 11

01.10. - Adolf Hlavík, čp. 44

Manželství:

03.03. - František Václavík                             08.07. - Josef Hradil

             Anna Ordeltová, čp. 18                                   Františka Vymětalíková, čp. 20

Narozeni:

Marie Baďurová, čp. 15                      Oldřich Hradil, čp. 43

celkem 2 děti, z toho 1 chlapec a 1 dívka

Rok 1925

Byla rozparcelována část dvoru Vidláče. Majitel dvoru p.E.Kokora se smluvil s ucházeči tak že měřice pola byla za 650Kč. Radotín dosáhl 6ha přídělu v Oprostovském katastru parcel č105. Před rozparcelováním měli lidé pozemek pronajatý za 35Kč měřicu.

     Okresní silnice byla rozšířena na návsi od kaple až dolů po most. Obec dala zdarma pozemek kámen a písek okresní silniční výbor provedl práci. Silnice měřila 4.5. Rolníci zavezli starý příkop zdarma z brány z parc. č100.

      Hned v r. 1923 a 1924 následkem rekonstrukce silnice musel býti kříž na návsi před č.13 přestaven protože stál v novém příkopu.

     Sbor dobr. Hasičů v Radotíně postavil si nové hasičské skladiště na parc. č100. Obecní zastupitelstvo se usneslo by se na skladiště každým rokem jistá část splácela z obce až se dluh zaplatí.

     Cena skladiště obnášela 10.002Kč 68h. Stavbu provedl stavitel Tvarůžek z Dřevohostic.    Za trávu a třešně se utržilo 3972Kč. Cena řepy za 1q 18Kč. Ostatní obilniny jako v předešlých letech. Sálata pár 5-600Kč.

Úmrtí:

16.02. - František Němec, čp. 32                   01.10. - Jan Dostál, čp. 22

24.02. - Františka Lesáková, čp. 8                  06.12. - Metoděj Kocián, čp. 17

04.03. - Josef Navrátil, čp. 26

Manželství:

28.01. - Josef Hanák, čp. 19                           11.02. - Bedřich Navrátil

             Josefa Cábová, čp. 28                                     Marie Divinová, čp. 23

03.06. – Josef Hanák čp.1                              03.06. – Josef Hanák čp.1

              Anežka Benešová                                           Anežka Benešová

Narozeni:

Antonín Hanák, čp. 37             František Malina, čp. 22

Josef Zela, čp. 16                                František Veselý, čp. 35

Josef Němec, čp. 32                           Marie Hlavíková, čp. 9

Bedřich Hanák, čp. 1                          Vladimír Masař, čp. 5

Jaroslav Hanák, čp. 19

celkem 9 dětí, z toho 8 chlapců a 1 dívka

Rok 1926

Byl hospodářsky nepříznivý. Kroupy potloukly od Simře víc než 50%. Ve žně velmi pršelo tak že réž porostla pokosená. Zemáky a řepa myly vymočeny ostatní obilí kromě rži bylo velmi pěkné.

     Ve štěrbici se sadilo smrčí asi 3800 kusů po hrubou skálu. Sukvenční zem. Ves. ŠR. Rožnov.

     Obecní přirážky byly 180%.

     Za trávu a třešně se utržilo 4005Kč. Dobytek hovězí 5-7Kč za kilo živé váhy. Vepřové krmné až 11Kč, sálata 150-250Kč za páru. Řepa 1q 14Kč, obilí jako v letech předešlých.

Úmrtí:

20.03. - Bedřich Hanák, čp. 1                         07.09. - Marie Kociánová, čp. 17

10.06. - Josef Němec, čp. 21

Manželství:

01.06. - Stanislav Vaněk                                 21.09. - Josef Plucnar

             Augustina  Pátková, čp. 7                                Žofie Divinová, čp. 45

28.06. - Adolf Derich                                      21.09. - Vojtěch Cahel

             Anežka Horáková, čp. 24                                Amália Nováková, čp. 18

20.07. - Jaroslav Galas

             Božena Palíková, čp. 8

Narozeni:

Božena Zelová, čp. 16             Ludmila Skácelová, čp. 31

Marie Kociánová, čp. 17                     Marie Hanáková, čp. 19

Václav Hradil, čp. 4                            Vladislav Složil, čp. 29

celkem 6 dětí, z toho 2 chlapci a 4 dívky

Rok 1927

     Zápisy nejsou

Úmrtí:

22.04. - Zdeněk Pátek, čp. 7                          03.09. - Josefa Ptáčková, čp. 10

29.04. - František Veselý, čp. 35                    28.09. - Žofie Skokanová, čp. 33

02.09. - Leopoldina Němcová, čp. 21

Manželství:

16.08. - Antonín Němec

             Františka Divinová, čp. 45

Narozeni:

Oldřich Hanák, čp. 1                           Drahomíra Kociánová, čp. 17

Zdeněk Pátek, čp. 7

celkem 3 děti, z toho 2 chlapci a 1 dívka

Rok 1928

Rok byl suchý ale dosti úrodný. Voda pro dobytek se musela vozit po celý rok. K tomuto účelu byla zřízena u lesíka pod loučkama nádrž vyložená dřevem.

     Dne 10 března zemřel p. děkan Fr. Kadlec farář v Soběchlebích. Náves byla vysázena ořechy 15kusů. Na zadku ve štěrbici byly nasázeny vrby. Na návsi byly zřízeny zábradlí a sice: 2 zábradlí u mostku k Simři, zábradlí od kaple dolů a 2 zábradlí na šabaci k lesu u č11.

     Dne 2 prosince byly volby do zemského okresního zastupitelstva. Voleny byly dvě strany : Č.s. lidová a Republikánská.

Cena dobytka: vepřový 8-9Kč za kilo živé váhy, sálata 150-500k4 za páru, hovězí 5-7Kč za kilo živé váhy.

Obilí: Oves 160Kč, Ječmen 160-200Kč, Řepa 15Kč 30h.

Obecní přirážky byly 197%

     Za třešně a trávu se utržilo 4664Kč. Dřevo na pálení stojí 1m tvrdé 80Kč, měkké 1m 50Kč, stavěcí dřevo jeden pevný m 240Kč.

Úmrtí:

25.02. - Anna Telingrová, čp. 21                     16.10. - Zdenka Králíková, čp. 13

28.02. - Františka Palíková, čp. 8                   03.12. - Anna Klvaňová, čp. 25

20.09. - Marianna Skácelová, čp. 27

Manželství:

21.05. - Emil Pařenica, čp. 21             06.11. - Oldřich Tománek  

             Aloisie Telingrová, čp. 21                                 Marie Zdráhalová, čp. 9

22.05. - Ignác Zatloukal                                  25.11. - Klement Mika

              Žofie Malinová, čp. 22                                    Ludmila Divinová, čp. 45

15.07. - Rudolf Valový

              Marie Ordeltová, čp. 18

Narozeni:

Ludmila Hanáková, čp. 19                   Zdenka Králíková, čp. 13

Marie Doláková, čp. 14                      Marie Hradilová, čp. 4

Ladislav Pátek, čp. 7                           Miroslav Zela, čp. 16

Anna Telingrová čp. 21                       Zdeňka Mořkovská, čp. 45

Jaroslav Vymětalík, čp. 20

celkem 9 dětí, z toho 3 chlapci a 6 dívek

Rok 1929

Záznamy do pamětní knihy sepsal od začátku až do r. 1928 Hradil Lud. kovář a domkář v Radotíně č.43 za pomoci letopisecké komise. Kniha byla od 1. Února až do 15 února v r. 1929 vyložena k veřejnému nahlédnutí.

Začal krutou zimou která začala 3 ledna. Největší mráze byly o Hromnicích kdy bylo až 30% zimy. Celý leden a únor bylo mnoho sněhu a kruté mrazy. Snihu bylo na silnici 3-4m vysoko, tak že doprava do města Lipníka a do okolí byla úplně zastavená.

     Zemáky ve sklepích a malých prasat mnoho pomrzlo. Zvěř na poli a v lese hynula hladem a mrázem.

     Dne 9 března začalo tání sněhu. Poněvadž zem byla od předešlého roku suchá, sníh se strácel že nebylo z něj žádné vody. Seť na poli se začalo 15 dubna. Sníh ležel místy v dolinách ještě začátkem května.

     Ořechy co byly na návsi vysazené r.1928 následkem krutých mrazů uschly. V zahrádkách mnoho stromků umrzlo a potom uschlo. Leto bylo více suché, tak že úroda byla dosti pěkná. Voda se musela zase vozit od lesíška. Žně začaly koncem července. Réž byla posečná a svázaná. Začalo se žít žito a jiné obilí když dne 1 srpna o 5hod odp. přišly mraky od Přerova a snimi kroupy velikosti holubího vejce tak že za malou chvíli uvedli obilí na mrvu. Ze stromů byly haluze listí i ovoce uráženy.

     V dědině bylo mnoho oken vytlučeno. Nejvíce bylo potlučeno pole od vesnice k Symři. Doubravy, padělky, stráně a v ouzkých, kde pojišťovna vyplácela až 80% pojistného. Žně se táhly dlouho jako přeporšky. Podzim byl velmi suchý tak že setí dalo mnoho práce nemohlo se orat. Dne 27 řijna byly volby do nár. shromáždění obě sněmovny. V obci byly voleny dvě strany: Č.s Lidová a Republikánská. V r.1929 byl odprodán Ed. Horákovi ml. obecní pozemek na stavbu domku na parc. č 89/1 89/2 a 89/3 ve výměře 755m2 za cenu 4Kč 50h.1m2. Celá cena stavebního místa činí 3397Kč 50h.

     Horák Ed. Otec podal žádost na stavební místo hned v r. 1926 dne 22/12, ale byla mu obecním zastupitelstvím odmítnuta. Po podání více žádostí na stavební místo přikročil k tomu, že nechal připsat svému synu Eduardu asi 15 měřic pole. Horák Ed. ml. podal žádost na stavební místo na shora uvedených parcelách, ale vprostřed tak že mu byla žádost obec. Zastupitelstvem odmítnutá. Dle vyvlastňovacího zákona obec mu navrhla stavební místo na loučkách čímž nebyl žadatel spokojen. Horák Ed. ml. žádal komisi z Hranic, která dvakrát přijela vyvlastňovat pozemek, ale nikdy nepřišlo se k dohodě.

     Konečně obec se dobrovolně ze žadatelem dohodla a pozemek mu odprodala, ale z kraje od cesty, za shora uvedenou cenu se všemi poplatky co s prodejem jsou spojeny.

     Pátek Rudolf č7 koupil domek č6 a rozboural jak je uvedeno. Před domkem byla zahrádka která dosahovala až k silnici. Pátek R. podál žádost o změnu a vyrovnání přímé čáry v délce usedlosti č7 za náhradu zahrádky. Žádost byla dne 8 března 1928 schválená. Výměra byla stejná metr za metr jenže dostal o 28m2 více což musel doplatit 28Kč a všechny poplatky.

Stav hovězího dobytka byl 145kusů

             Vepřového                   65kusů

     Cena hovězího dobytka živá váha 6-7Kč za 1kg, vepřový 9-10 za 1kg živé váhy, telata 8-10Kč za kilo, prasata selata byly celý rok od 300Kč do 500Kč jedna pára.

     Cena obilí: 1cent Rež na jaře 160Kč na podzim 115Kč

                                  Žito            190Kč                   150Kč

                                  Ječmen       165Kč                  125Kč
                                  Oves           180Kč                  100Kč

                                  Zemáky           18-20 Kč za 100kg

                                  Řepa cukrovka 1q 15Kč 50h

V r.1929 se narodilo 9 dětí a zemřelo 3 lidé.

Přirážky byly 171% a 179% ostatní

Obec utržila za r1929 2140Kč

Pan Laštůvka č18 koupil benzínový motor o 4 koň. silách.

Události za rok 1929 zapsal do pamětní knihy Hradil Ludvík kronikář.

Úmrtí:

20.03. - Ludmila Hlavíková, čp. 9                   30.11. - Josef Hanák, čp. 4 Všechovice

04.07. - Josef Kocián, čp. 17                          22.12. - Antonie Baďurová, čp. 15

Manželství:

04.06. - Václav Pala                                       19.11. - Antonín Mikeš

              Františka Navrátilová, čp. 5                            Ludmila Hanáková, čp. 19

23.07. - Josef Baďura, čp. 25                         19.11. - Cyrill Vrbík

             Františka Cábová,, čp. 28                                Marie Hanáková, čp. 19

05.11. - Josef Kulička

              Marie Boudová, čp. 34

Narozeni:

Marie Otáhalová, čp. 26                      Břetislav Králík, čp. 13

Oldřich Hanák, čp. 37             Antonie Vymětalíková, čp. 20

Metoděj Kocián, čp. 17                      Božena Hanáková, čp. 19

Václav Divina, čp. 32                         Josef Skokan, čp. 33

Antonín Pátek, čp. 7

celkem 9 dětí, z toho 6 chlapců a 3 dívky