Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

Historie obce Radotína a blízkého okolí

Tato tzv. kronika v kostce vznikla na návrh p. starosty Antonína Doláka, který se k historii naší vesničky staví jak nelépe asi může. Navrhl mi tuto práci a já jsem ji s radostí přijal, protože mě tato práce velice zaujala a navíc jsem věděl, že se o naší vesničce dozvím nejvíce, co asi vůbec mohu.
Věděl jsem, že s touto prací nebudu hotov za týden, ale nějak mě historie naší vesničky přitahovala. Možná proto, že hodně dlouhou dobu psával obecní kroniku můj děda Fr. Hapala a tak jsem si řekl, že by se tyto všechny informace, které se vůbec ještě najdou a seženou, daly nějak dohromady, aby byla historie vesnice zachovaná pro budoucí generace.
Pamětní knihu sepsal Hradil Ludvík kovář v Radotíně dne 31 prosince 1925, později převzal psaní obecní kroniky František Hapala.
V této naši nové verzi obecní kroniky, jsem záměrně ponechal všechny pravopisné jevy, zkratky a nářečí. Dá se říci, že informace, které se nachází v této kronice jsou autentické s originály obecní kroniky.
Upravil jsem pouze časovou posloupnost, aby byla kronika přehlednější, doplnil jsem nové poznatky, které se ještě našly a snažil jsem se objevit co nejvíce fotek, které by názorně dokladovaly obraz naší vesničky a různé společenské akce, které se zde konávaly.
Z důvodu ochrany osobních údajů je datum narození u osob, které se narodily po roku 1900 záměrně nezveřejňován.
Použitá literatura – Obecní kronika Radotína, Záhorská kronika, použití různých historických zápisu p. Františka Hapaly, zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva.

Na kronice pracoval:  Petr Hapala
 

 

Obsah

1.      Úvod ……………………………………………………………….…..str. 2
2.      Obsah ………………………………………………………….….…..str. 3

3.      Z dějin obce Radotína a okolí…………………………………...…..str. 4 – 8

4.      Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999…….….. str. 14 - 122  

5.      Dopsání obecní kroniky od r. 2000