Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999 > Kronika 1930 - 1940

Kronika 1930 - 1940

Rok 1930

Byl úplně mírný zimou. Snihu bylo velmi málo. Dne 7 března byla oslava našeho  pana presidenta T.G.Masaryka 80leté narozeniny.

     Obec slavila důstojnou řečí jeho narozeniny za shromáždění občanů a sboru dobr. hasičů v hostinci č4.  Ze života p. presidenta promluvil R. Pátek předseda osv. komise.

     Za hasičstvo projevil přání Jos. Baďura jednatel a Ed. Horák starší sborový vzdělavatel. Dvě krásné básničky k 80letým narozeninám p. presidenta přednesl školák Ant. Durman z č2.

     Na bráně na parc. č 89/1 byl postaven domek Ed Horáka ml. započaté v r. 1929 a dostal náhradní č6 za rozbouranou chalupu v r. 1920.

     Hlavík Ind. č9 a Pátek Rud. Č7 zakoupili benzínové mlátící složení od firmy Br. Paříkové z Napajedel. Motor o síle 5-7 koň. sil a mlátička čistička. Cena celého složení 21000Kč.

     Hradil Lud. č43 zakoupil mlátící složení benzínové a sice: Motor o 3-4koň. silách od fir. Lorenz z Kroměříže a mlátičku z jednoduchým čistěním od f. Hejl z Tišnova, cena celého složení obnáší 9000Kč.

     Secí stroje byly zakoupeny dva a sice: Jeden u Ant. Doláka č14. 19řádků a jeden v č.15 u Fr. Baďury 15řádků. Cena secího stroje 19 řádkového je 3500Kč a cena secího stroje 15 řádkového 2700Kč.

     Otáhal Fr. č26 postavil na své zahradě u potoka stodolu z tvrdého materiálu. Zemědělská rada také udělila občanům kteří mají dluh 3% úrok na splácení úroku z dluhu na dobu 15let.

     Léto bylo velmi suché. Úroda byla dosti pěkná. Žně začaly 10 července velmi pěkně, ale v polovici žní začalo pršet tak že oves a něco žita porostlo.

     Podzim byl velmi špatný. Pršelo stále tak že se málo zaselo ozimin. Zemáky se kopaly v blátě, řepa se nemohla pro bláto voziť, musela se všechna vyvážeť na cesty. Ještě v prosinci byly zemáky kopat. Přes všechen špatný čas byla úroda zemáků a řepy veliká.

     Také bylo mnoho myší tak že hodně obilí zasetého pokazily. Následkem suchých let a kruté zimy v r.1929 mnoho ovocných stromků uschlo.

     Most přes potok na silnici k Soběchlebům byl opraven, dříve byl strop dřevěný a leť byl zřízen strop betonový.

     Horák E. č24 prodal chalupu uprostřed vesnice Fr. Palíkovi z č8 za 24000Kč.

     Dne 2 prosince bylo sčítání lidu. Sčítacím komisařem byl Met. Durmon z č2. Bylo napočteno 242lidí.

Hospodářských strojů bylo v r. 1930

1 velká čistička mlátička
2 mlátičky s jednoduchým čistěním
25 mlátiček žentourových z vytřásadly a osivadly,  1 ruční mlátička z vytřasadly, 1 ruční obyčejná mlátička.
4       benzínové motory
14     secích strojů
2        žací stroje 2 lopatami
10      žacích strojů travních
8        hrabaček
Stav dobytka: 28 koní, 120 kráv, 56 sviní.
Řepa byla za 14Kč 30hal. Obilí bylo za cenu jako na podzim v r.1929.
Obec utržila za r1930 = 6777Kč

Záznamy za r. 1930 sepsal do pamětní knihy Hradil Ludvík kronikář.

Úmrtí:

19.12. - Klement Složil, čp. 29

Manželství:

08.07. - Josef  Gadas                                      25.11. - František Švehla

             Filomena Navrátilová, čp. 5                           Žofie Palíková, čp. 8

30.09. - Josef Machalka

              Emilie Hlavíková, čp. 44

Narozeni:

Josef Hanák, čp. 1                              Ludmila Zelová, čp. 16

Jarmila Veselá, čp. 35              Ludmila Kociánová, čp. 17

celkem 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 dívky

Rok 1931

Byl suchý a hospodářsky kritický. V lednu bylo velmi krásně, ale v únoru začala velmi škaredá zima a trvala až přes celý březen. Začátkem dubna se začalo seť. Léto bylo velmi suché, tak že obilí a slámy bylo málo. Jetel se musel většinou zaorať a sela se míšanina.

     Následkem nedostatku slámy a futra pro dobytek museli lidé dobytek odprodať a to za velice nízkou cenu.

Zaznamenávám cenu dobytka:

     Na jaře byla živá váha hovězího dobytka 5-6Kč  na podzim 1Kč až 1Kč 50h za 1kg živé váhy. Vepřový dobytek na jaře 8-9Kč na podzim 3-5Kč za 1kg živé váhy, telata na jaře 7-8Kč na podzim 3-5Kč za 1kg živé váhy, prasata selata 80-200Kč za páru, krávu 5q těžkou dostal za 700Kč, jalovici na podzim dostal za 800Kč stelnou.

     Maso se sekalo za 12Kč potom za 6Kč za 1kg.

     Lidé zabíjeli dobytek doma a prodávali maso sami za 8-10Kč 1kg. Peněz chybělo na všechny strany tak si lidé vypomáhali jak mohli. Nejvíc se urodilo řepy a zemáků. Řepa do cukrovaru byla omezená voziť. Vozilo se jen 120q na akcii protože na náš cukr nebyl nikde odbyt.

    U nás stojí cukr homolový 6Kč 20h 1kg. V dubni byla opravena kaple na návsi, oprava stála 1900Kč.

     Telingr Vl. koupil  stavební místo na bráně od obce, parc. 89/1, 89/2 ve výměře 486m 2  za 4Kč 50h 1m 2 vedle Horáka č6. Celková cena za stavební místo činí: 2187Kč. Všechny poplatky s kupem spojené platí Telingr Vl.

     Socha na bráně před stavením E. Horáka č6 na parceli 89/1 jak bylo uvedeno, byla postavená na obecním pozemku, ale obecní zastupitelstvo místo prodalo na stavbu E. Horákovi ji místo kde socha jest postavená, tak že socha přišla do zahrádky E. Horáka.

     V kupní smlouvě o služebnosti sochy není nic zaznamenáno. Dne 27září byly volby obecního zastupitelstva, byly voleny dvě strany: Lidová a Republikánská. Lidová měla 9 členů, rep. 3členy.

Členové ob. zast. za lidovou stranu: Dolák Ant.č14, Pátek R.č7, Baďura Fr.č15, Kocián Jos.č17, Složil Jos., Páral Ant.č11, Bouda A.č34, Hanák Jos.č1, Hapala Cyr.č3.

Za republikánskou: Laštůvka Ad.č18, Králík Bř.č13, Hradil Lud.č43.

Změny v hospodářství:

     U M. Durmona v č.2 byl otevřen obchod kramářství. Hostinec č4 byl převzat p. Mádrem z Lipníka a pronajat p. Černýmu za 2800Kč na rok.

     Ptáček Jos. odprodal pole od usedlosti č10 a sice: Kopaniny ve výměře 14měřic koupil Ant. Dolák č.14 za 3500Kč, čtvrtě od příkopy 10 měř. koupil M.Masař č5 za 38000Kč. 4měřice na čtvrťách a louku od Oprost. koupil Jos. Složil za 15000Kč. 5měřic na širokých koupil Jos. Hanák č1 za 16000Kč. Na Špidlákoch od příkopy 4 měřice koupil Jos. Vymětalík za 16000Kč.

     Kocián Jos. č17 koupil benzínový motor 4-5K.s.

Ceny obilí: Rež 160Kč 1q, Žito 150Kč, Ječmen 130Kč, Oves 115Kč, Sláma 50Kč, seno 60-80Kč 1q. Řepa 10Kč 75h za 1q

Obec utržila za rok 1931 = 5200Kč

V obci se narodilo 3 děti a žádný nezemřel.

Záznamy do obecní knihy sepsal Hradil Lud. kronikář.

     Pamětní kniha byla od 1 února r.1932 do 15 února 1932 veřejně vyložena na obecním úřadě k veřejnému nahlédnutí.

Úmrtí:

26.02. - Vincenc Klvaňa, čp. 25                     10.04. - Antonín Ryška, čp. 38

Manželství:

20.01. - Josef Mikeš                                       03.10. - Josef Zbořilák

             Žofie Hanáková, čp. 19                                   Otilie Valová, čp. 13

16.02. - František Krampla                             06.10. - Josef Zela

             Augustina Bezděková, čp. 31                          Marie Ptáčková, čp. 39

Narozeni:

František Baďura, čp. 25                     Rudolf Pátek, čp. 7

Dominik Krampla, čp. 31

celkem 3 děti, z toho 3 chlapci

           Hradil Lud. Kronikář                                          Antonín Dolák Starosta

                        Složil Josef, Durmon Metoděj člen letopisecké komise

Rok 1932

     Byl většinou suchý, ale dosti úrodný. Zima byla bez snihu suchá a mráze. V dubnu bylo pěkně začalo se seť na poli, ale spodek byl úplně zmrzlý.

     Obilí bylo pěkné, až na žita, na ty přišla rezávka tak že žita bylo velice málo. Zvláště červené žito málo sypalo. V létě bylo velmi horko a sucho. Podzim byl také suchý, špatně se selo, tak že obilí špatně klíčilo. Zima začala suchá, ale velká ledovice. Na trnkách u silnice bylo tolik jinovatky, že se lámaly haluze.

     Změny v hospodářství: Ptáček Jos. prodal stavení č10 Kramplovi ze Lhoty. Obec prodala na návsi místo na stavbu před č10 Fr. Otáhalovi 65m2. 1m2 za 3Kč. Všechny výlohy s kupem spojené musel zaplatit kupitel. Otáhal Fr. musel na hranici postaviť zeď 3m vysokou. Lad. Talingr postavil domek na parc. 89/1, 89/2 které místo mu obec prodala v r. 1931 a dostal č46 pořadové. Také byl prodán pozemek obecní u hasičského skladiště na parc. 100 na stavbu domku Al. Hanákovi. Výměra 255m2. 1m2 za 1Kč. A všechny poplatky s kupem spojené zaplatil kupitel.

     Domek byl v tom roku postaven a dostal č23 náhradní za rozbouranou chatu viz předchozí text. Hradil Boh. Koupil obecní pozemek na stavbu domku na parc. č89/1, 89/2. Výměra 537m2. 1m2 za 3Kč 50h. Všechny poplatky musel zaplatit kupitel

     Na pozemku na bráně na parc.č100 nechala obec zřídit dřevěnou ohradu, kterou zhotovil Ad. Laštůvka z č18 za cenu 300Kč.

 

Ceny obilí: Řepa – 1q za 10 Kč 75h, ráž 80-90Kč 1q, žito 150-160Kč, oves 60-70Kč, ječmen 70-80Kč

Ceny dobytka: Kráva starší od 400-1000Kč, chovné krávy od 2000Kč, prasata krmné 6-10 Kč za 1kg živé váhy, tálata 3-6Kč, selata od 150-450Kč za páru.

     Dobytek byl v ceně vyšší jen krátký čas. Ostatek byla jen nízká cena. Poněvadž rolníci málo tržili za dobytek a obilí bylo málo peněz a tak to nazvali hospodářskou krizí.

     Šaty a stroje bylo tak drahé jako v předešlých letech, tak že se lidé omezovali co koupiť protože bylo málo peněz. Práce nikde nebylo, tak že chudobní lidé začali dostávať podporu tak zvanou nezaměstnanosť, tj. lístky od okr. úřadu na každý týden. Na jeden lístek týdně mohli si vybrať u obchodníka za 10Kč zboží. Ženatý dostal dva lístky týdně. Svobodný jeden lístek týdně.

Obec utržila v r.1932 za trávu a třešně 6185Kč 60h. Narodily se 4 děti a zemřelo 6 osob. V obecní knihovně je 233 svazků knih zábavných a poučných.

Záznamy za rok 1932 sepsal Hradil Ludvík kronikář.

Úmrtí:

02.02. - Josef Páral, čp. 12                             24.10. - Josefa Zelová, čp. 16

05.02. - Alois Bezděk, čp. 31                         29.11. - Prokop Divina, čp. 32

17.06. - Jan Sehnalík, čp. 16                           17.12. - Josef Hanák, čp. 11

Manželství:

27.09. - Jan Divina, čp. 32                              22.11. - Josef Černý, čp. 4

             Filomena Mikulcová, čp. 9                               Ludmila Ryšková, čp. 38

Narozeni:

Františka Králíková, čp. 13                 Marie Zelová, čp. 16

Jiřina Králíková, čp. 13                       Prokop Divina, čp. 32

Vymětalíková Alžběta čp.37

celkem 5 děti, z toho 1 chlapec a 4 dívky

Rok 1933

Byl hospodářsky příznivý, ale suchý. Jaro bylo velmi krásné začalo se na poli seť 12 března. Potom od 21 března začala zima a mrzlo z větry. Léto bylo velmi suché celý květen a červen nepršelo až ku konci června. Přesto že bylo sucho obilí bylo pěkné. Žně začaly 25 července, ale do 15 srpna bylo obilí z pole všechno zklízeno.

     Po žních trochu pršelo přišly ji kroupy koncem srpna, ale škody nenadělaly, jenom na řepě a zemákoch. Podzim byl suchý jenom malé přepršky tak že se lepší selo jako v roce předešlém. Zima začala velmi mrazivá. Mrázy byly velmi kruté až 20° zimy. Začaly zemáky v komorách mrznouť. Na vánoční svátky zima povolila, bylo bez snihu. Voda se musela voziť celý rok, ale také ji všude chybilo. Obec zakoupila stříkačku na hubení mšice. Stromy byly plné mšice tak že mnoho stromů trnkových uschlo.

     Obecní pole bylo pronajato na dobu 6 roků za cenu obilí. Cena byla stanovená v době 15 října každého běžícího roku z Olomoucké burse. Pole bylo pronajato za cenu rží, žita, ječmene a ovsa. Pole ve březí bylo pronajato dílec za 150kg obilí až 165kg. Na hoře ve březí za 70kg obilí. Kopaniny za 200kg obilí a stráně 250-300kg obilí. V červenci byl upraven zákon pachtovní. V naší obci bylo pole pronajato v r. 1927 na 6 roků. Některé dílce asi měřice byly pronajaty až za 490Kč.

     Protože ceny obilí značně poklesly, byl upraven zákon pachtovní. Všichni pachtýři museli podať žádosť na obecním úřadu do 22 září o slevu. Ačkoliv obec v předešlém roce učinila sama slevu 22% na pachtovém přece bylo ještě těžko z pole na pacht vytěžit a lidé nemohli pacht zaplatiť. Po upravení ceny dle zákona činí sleva 50% pachtovného.

     Hradil Bohuslav postavil nový domek na parc. č89/1 a dostal pořadové číslo 47.

Ceny obilí v r.1933: Réž 68-85Kč, Žito 120-130Kč, Ječmen 70-85Kč, Oves 50-60Kč, Zemáky 25-35Kč za 1q. Řepa byla v ceně 11.50Kč.

     Poněvadž bylo mnoho cukru tak ho v cukrovaře ulehlým prachem špinili a prodávali ho na krmení dobytka za 50Kč 1q. Cukr denaturovali. Rži bylo také mnoho tak ji v hosp. družstvě v Lipníku s ulehlým prachem míchali a pak jí prodávali rolníkům na šrot ku krmení dobytka za 60Kč 1q.

Ceny dobytka: Kráva byla od 400Kč do 2000Kč, tele od 120Kč výše, prasata krmná 4-6Kč za 1kg živé váhy. Sálata byla po celý rok dosti drahá až 450Kč za páru, ale na podzim dostal páru sálat za 100Kč pěkně.

Obec utržila za třešně a trávu ----Kč
Narodilo se 6 dětí a zemřeli 4 lidé

     Záznamy do pamětní knihy za rok 1933 sepsal Hradil ludvík kronikář
Úmrtí:

26.01. - Josef Hanák, čp. 19                           01.06. - Josefa Hanáková, čp. 11

02.02. - Františka Tellingrová, čp. 32  23.11. - František Divina, čp. 45

10.02. - Antonín Bouda, čp. 45                       01.12. - Františka Masařová, čp. 5

Manželství:

13.05. - František Hradil                                 22.07. - Alois Hanák, čp. 19

             Ludmila Pátková, čp. 7                                    Augustina Kociánová, čp. 17

20.05. - Karel Prokeš

              Marie Matějíčková, čp. 41

Narozeni:

Zdeňka Maťová, čp. 8            Zdeněk Hanák, čp. 1

František Divina, čp. 32                       Josef Hanák, čp. 19

Růžena Hlavíková, čp. 9                      Josef Baďura, čp. 25

Ludmila Hanáková, čp. 37

celkem 7 dětí, z toho 4 chlapci a 3 dívky

Rok 1934

Byl rok suchý, ale na obilí úrodný. Zima byla mírná, suchá, málo snihu. Jaro začalo velmi krásné, začalo se seť na poli 19 března. Na velikonoce 1 dubna byly studené větry a mrzlo, pak bylo sucho. Od půl dubna bylo velmi pěkné teplo tak že réž byla na 1 května vysypaná. Do 15 května byly třešně a jahody zralé. 17 května byla bouřka z kroupama, ale škody nenadělaly. Na sv. Žofii byl mráz tak že ranný zemáky a oharky zmrzly.

     Sucho bylo velké, vody málo, potokem vůbec netekla. Obec zřídila ve štěrbici nádrž na vodu, ale ani tá nestačila. Na bráně obec zřídila nádrž na vodu pro případ požáru.

Na poli Jos. Skokana na širokých obec házela příkopy na zřízení vodovodu pro obec na skoužku, ale vodovod se neuskutečnil tak se to muselo zaházeť. Také se tam jezdilo na vodu. Ve studené na obecním pozemku byla vykopaná studně 6 cement. rour. Žně začaly 6 července a do konce měsíce bylo po žních. Obilí bylo pěkné, ale slámy málo.

     Koncem srpna a začátkem září pršelo. Hřibů narostlo v lesi velké množství tak že lidé nosili plné koše hřibů. Podzim byl velmi pěkný, přepršky, dobře se selo, ale většinou sucho. Do vánoc bylo velmi pěkně, mráze byly tři, ostatek trochu pršelo.

     Obilí velmi vzrostlo, ale trávy a ohnice v obilí také hodně narostlo. Někteří obilí sekli na krmení dobytka. M.O.K. sehrála divadelní kus vesnický mučedník, za pomoci mládeže 1 ledna.

     Obec vysadila aleje stromů na stráních, nad skálou ve štěrbici a k lesu kolem cesty. Obecní kanec byl prodán za 210Kč. 15listopadu v noci vyhořel domek č46 Ladislava Telingra. Pachatel nebyl zjištěn.

     Dolák Ant. č14 koupil žací stroj z lopatami. V r. 1934 byly zřízeny ceny na obilí tak zvaný monopol. Obilí se muselo prodávať do obilních družstev za vyznačenou cenu. Obilí se měřilo a vážilo.

Ceny obilí byly tyto: Žito 137 až 158Kč, rež 118Kč, ječmen 120Kč, oves 108Kč za 1q.

                                  Obilí muselo být čisté.

    Řepy se urodilo velké množství a stál 1q 12.05Kč. Na akcii mohl odvézť jen 110q řepy. Ostatní řepu vozili na různá místa, na sušení, do Krumzína do cukrovaru tam platili 13Kč za 1q.

    V listopadu se začalo vyjednávať o elektrizaci vesnice a 31 prosince byly smlouvy podepsány. Celková síť ve vesnici stojí 45tisíc 619kč. Na přípojky obec hradí Kč 4000.

     Každá přípojka stojí 150Kč, na různé práce, dovoz 2000Kč. Celkový rozpočet na síť ve vesnici 51619Kč. Každý majitel, který si dal světelnou přípojku musí doplatiť 50Kč a 100Kč dává obec.

Hodiny na měření proudu musí si každý zaplatiť sám 250Kč na světlo a 750Kč na motor jednou pro vždy bez příplatků. Obecní síť a elektrizaci provádí středomoravské elektrárny v Přerově.

     V knihovně je v r.1934 275 svazků knih.

Ceny dobytka: Krávy od 1000Kč do 2000Kč, telata od 3Kč do 5Kč, prasata krmná od 3Kč do 5kč, sálata od 80Kč do 200Kč za páru.

Obec utržila za rok 1934 = 6994Kč 40h, na zřízení studní obec vydala 1595Kč 90h. V obci se narodilo 5 dětí a zemřeli 2 lidé.

    Záznamy do pamětní knihy za rok 1934 sepsal Hradil Ludvík kronikář.

     Pamětní kniha byla od 1 března do 15 března veřejně vyložena na obecním úřadě r. 1935 k veřejnému nahlédnutí.

Úmrtí:

17.09. - František Hradil, čp. 43                     27.12. - Číž Josef

Manželství:

10.07. - Jan Zela, čp. 16                                 28.08. - Antonín Mikulík

             Anna Skopalová, čp. 14                                  Antonie Hanáková, čp. 1

21.07. - Jan Daniš, čp. 10

             Štěpánka Bezděková, čp. 31

Narozeni:

Jiří Otáhal, čp. 26                                Marie Kramplová, čp. 10

Václav Hradil, čp. 47                           Josef Daniš, čp. 31

Břetislav Telinger, čp. 46                     Jaromír Cáb, čp. 28

Jiřina Hanáková čp.46

celkem 6 dětí, z toho 5 chlapců a 1 dívka

Hradil Ludvík kronikář, Antonín Dolák starosta,

Složil Josef, Durmon Metoděj

Rok 1935

Byl hospodářsky příznivý. Zima byla mírná, až v březnu byl ještě sníh. Seť se na jaře začalo 21 března, ale 30 března začala nová zima, tak že se selo až ke konci dubna. Zemáky se sadily koncem dubna a začátkem května. Na 1 května napadal sníh, ale škody nezpůsobil.

     6 března obec oslavila 85 leté narozeniny p. presidenta T.G.Masaryka tím, že průvod občanů se sborem dobr. hasičů šel za dědinu ku kříži, zapálením hranice a různými řeči k jeho oslavě dal projev k jeho jubileum.

     Slavnosť byla zakončena národní hymnou, Kde domov můj. Také byl náš p. president T.G.Masaryk obecním zastupitelstvem nazván čestným členem obce Radotína, byl mu zaslán blahopřejný telegram.

    24 března zemřel Fr. Páral z č12  23roků st., byl u vojska zabit koněm. Byl převezen z Olomoucké posádky domů. Pohřeb se konal 27 března. Zúčastnilo se ho vojsko z Olomouce ji důstojníci, jízda z Hranic, kapela hudby 45 mužů z Val. Meziříčí a oddíl vojska z Lipníka.

     Elektrisace vesnice co bylo v předešlém roce ujednáno se začala provádět 12 dubna a skončili 30 dubna. Svítilo se tři týdny zadarmo. V obci bylo namontováno 39 světelných přípojek, motorových přípojek je v obci 20 a 18 elektr. motorů.

     Elektrické vedení přes pole o vysokém napjetí bylo vedeno přes padělky od Kladnik k Symři při elektr. vesnic Radotína a Oprostovic.

    19 a 26 května byly volby do zemského a okresního zastupitelstva. Byly voleny 4 strany a sice: Republikánská, Lidová, Soc. dem. A živnostenská.

     Žně začaly 12 července a byly velmi pěkné. Počasí bylo pěkné, přepršky, urodilo se hojně obilí, jetele a sena. Ačkoliv byly přepršky přece bylo dosti sucho.

     V č8 u p. Fr. Palíka byla zakoupená mlátička čistička z lisem od fir. Vichtrle z Prostějova za cenu 13500Kč.

     V č14 u p.Ant. Doláka  byla zakoupená mlátička čistička z lisem od f. Vichtrle z Prostějova za cenu 13500Kč.

     V č 13 u Bř. Králíka byla koupená mlátička čistička od fir. Kalusové z Poštorné.

     Podzim byl velmi pěkný, trval až do 8 prosince. Pak nastala zima až do vánoc. Na sv. Štěpána sníh úplně šel dolu a bylo pěkně až do nového roku. U obecního domku se spravila střecha nad váhou oprava stála 700Kč.

     Ceny obilí monopolní: Obilí se vozilo do obilních společností do družstva v Lipníku za cenu: žito 150-159Kč, rež 121Kč, ječmen 120Kč, oves 110Kč za 1q.

     Kdo dodal více jak 20 centů obilí musel odebrať potom 10% denať ječmena nebo ovsa z doplatkem za 1q 148Kč, oves 140Kč.

    Ceny dobytka: Ceny byly celý rok dosti vysoké. Kráva od 800Kč do 2500Kč, Kůň od 800Kč do 3000Kč, prasata sálata od 200Kč do 400Kč. Za krmná prasata se platilo až 7Kč živé váhy, telata 6Kč 1kg živé váhy. Vejce od 354h – 80h, máslo od 12 – 16Kč 1kg.

Obec utržila za trávu a třešně 4968Kč

V obci se narodilo 5 dětí a zemřeli 4 lidé.

Zápisy do pamětní knihy zapsal Hradil ludvík kronikář.

Úmrtí:

09.02. - Cyril Hapala, čp. 3                            11.04. - Jaromír Cáb, čp. 28

23.03. - František Páral, čp. 12                       20.08. - Antonín Baďura, čp. 25

Manželství:

29.01. - František Hlava                                 26.02. - Jaroslav Vymětalík

             Marie Páralová, čp. 11                                    Františka Hanáková, čp. 40

Narozeni:

Josef Divina, čp. 32                             Antonín Telinger, čp. 46

Antonín Baďura, čp. 25                       Ludmila Hanáková, čp. 23

Jiří Zela, čp. 16

celkem 5 dětí, z toho 4 chlapci a 1 dívka

Rok 1936

Byl hospodářsky příznivý. V lednu bylo teplo jako na jaře. V únoru byly mráze až 16° silné, ale snihu málo. Březen začal pěkně a začalo se seť 16 bř. počasí bylo pěkné až ke konci měsíce. Dne 7 března obec oslavila svátek p.přes. T.G.Masaryka zapálením hranice, kde se občané M.O.K. se sbor. dobr. hasičů   zúčastnil. V dubnu pršelo a bylo dosti chladno. V dubnu bylo obilí a jetel pěkně vyrostlé. 5 dubna M.O.K se sborem dobr. hasičů. sehrála divadelní kus v temnotách.

     Květen byl pěkný, pršelo, teplo ke konci měsíce bouřky dne 28 května potloukly kroupy v trati březí od kříža dolů. Na ostatním poli škody nenadělaly. Velké lijáky způsobily na poli škodu pozbíraly na poli mnoho země, také řepu, zemáky a cesty poškodily. Začátek června byl studený pršelo, 3 června byl mráz, ale škody nenadělal. V polovici června bylo horko, bouřky, ale mnoho nepršelo.

     Při trhání obecních třešní na aleji pod meslama byl zastřelen Josef Skopal 17r. star z neopatrnosti svým kamarádem.

     Červenec začal pěkně, žně začaly 8 července, pak pršelo tak že obilí trochu porostlo. Následkem přepršků od jara obilí pěkně urostlo tak že slámy jeteliny a sena bylo dostatek. Zrna bylo prostředně.

     Následkem mírné zimy nebyla zem přemrzlá a dešti v létě sražená oralo se velmi těžko. Podzimní setí šlo velmi těžko. Zemáky se těžko kopaly, ale byly pěkné. Ze začátku byl podzim pěkný, teplo jako ve žně. Později byl podzim chladný tak že obilí co se naselo bylo až 3 týdny v zemi, nechtělo vylézť. Ovoce bylo hodně, zvláště hrušek tak že byly laciné. Za trnky platili 50h za kilo za hrušky až 20h za kilo. Jen jablka byla hledaná, ale těch bylo málo.

     Před všemi svatými napadal sníh, ale za tři dni roztál. V listopadu bylo pěkně ještě se selo. Myší bylo velká spousta tak že způsobily na zasetém obilí mnoho škody. Zima začala mírně sníh napadal a mrzlo. Při pronajímání honodby kterou mají z Lipníka od lesního úřadu za cenu Kč a přídavkem 4 zajíců do obce, bývá zvykem, že se udělá společenský večírek v hostinci všech občanů, bývá zaječí hostina.

     První radiový přijímač na síť měl v obci Hradil Ludvík kovář č43.

     Ceny dobytka byly celý rok dosti slušné: Prasata, sálata byly celý rok v ceně až do 500Kč za 1 páru.

     Obilí se vozilo do Lipníka do Hosp. Družstev, ceny byly monopolni stanovené obilním ústavem. Rež 121Kč, žito 150Kč, ječmen 120Kč, oves 110Kč. Řepa stála 12Kč za 1 cent.

Obec utržila za trávu a třešně ----Kč

V Obci se narodilo 6 dětí a zemřelo 5 lidí.

Zápisy do pamětní knihy za rok 1936 zapsal Hradil Ludvík kronikář.

Úmrtí:

12.06. - Vincencie Hanáková, čp. 40              15.07. - Marie Cábová, čp. 28

26.06. - Josef Skopal, čp. 30                          30.07. - Zdenka Divinová, čp. 45

08.07. - Metoděj Hapala, čp. 3                       26.08. - Anežka Matějíčková, čp. 41

Manželství:

28.01. - Josef Hádal                                       28.01. - Metoděj Studený

             Kristina Divinová, čp. 45                                  Františka Ryšková, čp. 38

Narozeni:

František Daniš, čp. 31                        Josef Vymětalík, čp. 20

Josef Hradil, čp. 47                             Zdenka Divinová, čp. 45

Marie Cábová, čp. 28             Františka Hanáková, čp. 19

celkem 6 dětí, z toho 3 chlapci a 3 dívky

Rok 1937

Byl hospodářsky dosti příznivý. Obilí bylo pěkné, až réž byla na podzim pokažená od myší, tak že byla velmi řídká. Rži bylo poměrně málo, ale jiné obilí bylo dosti pěkné. Slámy bylo méně jako v roce předchozím. Zima byla většinou bez snihu, ale ku konci měsíce ledna byly mráze až 20°C.

     Sníh zafoukal silnice. Zima byla v únoru a celý březen. Seť se začalo v dubnu. Celý duben byly přepršky až ke konci měsíce bylo velké sucho. V červnu byly bouřky a pršelo. Třešně se prodaly obchodníkům alej od Simře a pod meslama za 5177Kč. Ve studené a ve skalách se prodaly třešně občanům za 950Kč 50h. Žně začaly 10 července, ale trvaly dlouho až do 15 srpna. Byly přepršky, ale nic se nezkazilo. Obilí bylo pěkné.

14 září zemřel náš první president T.G.Masaryk náš čestný občan.

     Podzim byl pěkný, přepršky, ale těžko se oralo následkem letních dešťů byla zem sražená. Zemáky byly pěkné jenom že na podzim hodně hnily. Potom pršelo v listopadu a v prosinci až před svátky vánoční začalo mrznout a napadat sníh.

     Stromoví trnkové se sadilo u cest ke Kladnikám a u cesty k Symři. 4orientační tabulky byly zřízeny v obci p. Ad Laštuvkou z č18. Radiopřijímače v r. 1937 byly zakoupeny v obci tři a sice: u Ant. Doláka č14, u Jar. Vymětalíka č20 a u Fr. Matějíčka č41.

     V r.1937 bylo jednáno z okr. úřadem  o úpravě silnice přes obec. Okresní úřad vzal věc na vědomí a vyslal do obce komis která silnici zhlédla a úpravu slíbila na dobu pozdější. /pravou silnice musí se obecní domek č21 uprostřed silnice odstraniť ji kaple, která stojí uprostřed vesnice. Ve štěrbici byla otevřená skládka ze strany od Soběchleb podnikatel byl Jos. Hanák z č1 dne 19 pros. Sehrála M.O.K za pomoci všech občanů divadelní hru : Neříkej hochu, že máš mne rád:

     Obilí se vozilo do Lipníka do družstev jak do hospodářského tak do lidového za monopolní ceny : réž 130Kč, žito 157Kč, ječmen 140kč, oves 115Kč. Řepa se vozila do rolnického cukrovaru v Dřevohosticích za 12Kč 40h 1cent.

Obec utržila v r. 1937 za trávu, třešně a z pole ------Kč

V obci se narodilo 5 dětí a zemřeli 4 lidé.

Záznamy za rok 1937 zapsal do pamětní knihy Hradil Ludvík.

Úmrtí:

08.01. - Františka Složilová, čp. 29                 02.04. - Amalie Valentová, čp. 41

05.03. - Jan Cáb, čp. 28                                 18.09. - Ferdinand Přikryl, čp. 14

Manželství:

30.01. - Rudolf Pospíšil                                   06.02. - Rudolf Vala

              Božena Hapalová, čp. 3                                  Marie Divinová, čp. 32

Narozeni:

Ludmila Telingrová, čp. 46                  Ludmila Divinová, čp. 32

Anna Zelová, čp. 16                            Jaroslav Hradil, čp. 47

Josefa Danišová, čp. 31

celkem 5 dětí, z toho 1 chlapoec a 4 dívky

Rok 1938

Byl hospodářsky příznivý. Zima byla dosti velká, snihu bylo málo, ale mráze byly silné. Domek č 43 patřící Lud. Hradilovi z Radotína byl prodán obci za 41500Kč. Koupila jej obec místo obecního domku č. 21 uprostřed vesnice, který byl zbourán.

     Seť se začalo na jaře 7 března. Celý březen bylo pěkně, až v dubnu začaly mráze tak že květy na stromech umrzly. Obecní třešně umrzly tak že tržba za ně byla velmi malá asi 35Kč za všechny třešně. I v květnu byly mráze. V dubnu začala v obci řádíť dobytčí nemoc slintavka a kulhavka, takže skoren všecek dobytek hovězí a vepřový onemocněl ji obecní býci.

     Trhy byly zakázané. Obec odprodala na bráně parc. č 89 pozemek na stavbu hospodářského domku Ludvíku Hlavíkovi z Radotína 1m2 za 5Kč a všechny poplatky s tím spojené musel zaplatiť kupitel.

     Domek byl také ihned postaven. Cena pozemku byla 4335Kč. Následkem prodeje domku č43 byla kovárna zrušená, tak že v obci není kováře.

     Žně začaly 16 července a bylo krásné počasí. Obilí bylo pěkné. Bylo většinou sucho. Po žních začalo pršet a bylo velmi škaredě až do konce září, tak že se málo podmítalo. Selo se pomálu celý říjen. Oralo se těžko, protože zem byla o dešťů ubitá.

     21 května byla částečná mobilizace a v září vyla vyhlášena všeobecná mobilizace tak že někteří občané museli k vojsku. Rolníci neměli čím seť a kravácí museli také pomalu jezdiť, protože kravám následkem nemoci slézali paznechty. Vypomáhali si všichni jeden druhému jak to šlo. Sedláci měli, ale ne všichni po jednom koni tak že jí roční hříbata se připřihovaly a různě si vypomáhali.

     Přes všechny překážky se všechno zaselo a na zimu zoralo, neboť potom ji vojenská správa půjčovala koně na obdělávání pole.

Potom naši vojáci dobrovolně ustoupili od hranic a uzemí kde byli Němci, Poláci a Maďaři okupovalo jejich vojsko.

     Bývalý president dr. Beneš odstoupil a vládu vedl nějaký čas gen. Syrový. Pak byl zvolen presidentem dr. Emil Hácha. Podzim byl pěkný až do 15 prosince. Pak nastala zima dosti silná mráze až 15°. Na vánoce byl sníh a mrzlo.

     M.O.K. zahrála za účasti mladíku a děvčat z obce divadelní hru : Rozmysli si Mařenko, dne 20 listopadu. Účast obecenstva byla slušná.

     Obec zřídila v hostinci č.4 telefonní hovornu která stála 1250Kč. V lednu se vzdal starostování Antonín Dolák z č.14 a byl dodatečnou volbou za starostu zvolen dosavadní náměstek Rud. Pátek z č.7 náměstkem Fr. Baďura z č.15 radním Ind. Hlavík z č.9.

     Do finanční komise byl zvolen Jar. Vymětalík z č.20. Ve štěrbici skála jak bylo v minulém roce zaznamenáno zanikla následkem špatného ramene. V hospodářských usedlostech nebylo letos žádné změny. V r.1938 bylo v obci 5 radiopřijímačů. Obilí se vozilo do Lipníka do družstev za monopolní ceny jako v předešlém roce.

     Ceny dobytka byly dosti průměrné jak u hovězího tak u vepřového. Cena se pohybovala u hovězího od 1000Kč do 3000Kč, u prasat krmných až 8Kč živé váhy. Jenom selata byla dosti laciná od 120Kč až 300Kč za jeden pár.

     Do svazu obce byli přijati Td. Laštůvka z č18 a Břet. Králík z č13.

Řepa se vozila do Dřevohostic 1q za 10Kč.

Úmrtí:

25.03. - Helena Divinová, čp. 45

Záznamy a zápisy do pamětní knihy zapsal Hradil Ludvík. Kronikář.

Pamětní kniha byla vyložená k veřejnému nahlédnutí od 19 února do 5 března 1939 k veřejnému nahlédnutí.

Rok 1939

Začal krutou zimou a byl hospodářsky a politicky dosti čilý. 17 ledna začalo teplo tak že včely létaly a barušky se rozvinuly. Ke konci ledna nachumelil sníh a začátkem února byly mraze.

     V obci byly politické strany zrušeny a byla založena strana národní jednoty dle vládního nařízení. V březnu byly mráze, sníh chumelil až do konce měsíce. Dne 15 března osadilo německé vojsko naše území Čechy a Moravu. Vojáci, co byli narukováni byli propouštěni domu a naše území mělo název,, Protektorát,, ze státním přes. E. Háchou. Byla založena strana národního souručenství.

     Seť se na jaře začalo 2 dubna. Duben byl pěkný. Ku konci dubna začalo pršeť a pršelo přes celý květen. Zemáky se sadily v květnu, pak pršelo v červnu, tak že řepa a zemáky se nemohly okopávať.

     Žně začaly 14 července a bylo dosti pěkné počasí. Obilí málo sypalo z 1ha 12q obilí. Po žních pršelo dosti často a selo se dosti dobře. Myší bylo hodně a nadělali na zasetém obilí hodně škody. Zemáků bylo málo protože pršelo přes léto tak že zemáky zhnily.

     Řepy bylo následkem dešťů málo. Domek Hradila Ludvíka co byl postaven na obecním pozemku v r. 1938 dostal pořadové číslo 48. V obecním domku č.43 byl postaven chlév pro býky za přispění všech chovatelů dobytka. Obecní pole se pronajalo na dobu 6 let za cenu obilí. Začátkem října jsme dostali od něm. Úřadů říšských listiny na potraviny, na mýdlo, na cukr, maso, šaty a na všechno.

     Dne 8 prosince byl soupis dobytka. Dobytek byl dosti drahý celý rok, selata 500K za páru. Na krmné prasata byla úřadem stanovená cena 8K 20h až 10K za 1kg živé váhy.

     Maso u řezníka bylo : hovězí 16K jedno kilo, vepřové 18K, sádlo 20K jedno kilo, kráva stála až 4000K, kůň 10000K. Obilí bylo za cenu jako v roce předešlém.

     Dne 8 pros. Sehráli nár. souručenství divadelní kus =  se srdcem těžko hráť. Za velké účasti obecenstva jak místního, tak přespolního.

     Hráli hoši a děvčata z Radotína a sice: Masař Jos z č.5, Hlavík Fr. z č.9, Ordelt Al. z č.18, Vymětalík Fr. z č.-, Cáb Jos.z č.-, Hanák Jar z č.48, Složilová Mar. z č.-,  Skopalová Lud. z č.-, Hlavíková Lud. z č.9, Ordeltová Anď. Z č.18, Durmonová Mar. z č.2. Nacvičoval Baďura Jos. z č.- a Otáhal Jar.

     Zima začala před vánocemi dosti mírná mrzlo a trochu snihu napadlo.

Úmrtí:

23.01. - Marie Skopalová, čp. 30                   07.08. - Josefa Dohnalová, čp. 27

01.05. - Karel Zela, čp. 16                             19.08. - Josef Dohnal, čp. 27

28.05. - Anděla Páralová, čp. 11                    22.12. - Františka Páralová, čp. 13

Manželství:

11.07. - Jaroslav Otáhal                                  28.10. - Josef Mikulík

              Anežka Vymětalíková, čp. 36                         Marie Palíková, čp. 8

Narozeni:

Marie Hanáková, čp. 37                      Václav Hanák, čp. 23

Karel Zela, čp. 16                               Zdeněk Divina, čp. 45

Horák Antonín čp.6

celkem 5 děti, z toho 4 chlapci a 1 dívka

Záznamy do pamětní knihy sepsal Hradil Ludvík.

Rok 1940

Rok 1940 začal krutou zimou,sněhu bylo málo, avšak mrazy dosahovaly až -29°C, pak napadl sníh a mrzlo až do 10 března. Potom se počasí trochu zmírnilo. Jaro bylo špatné, mrazy, zima, déšť. Zimní obilí vymrzlo, žito se muselo většinou zaorat. Selo se náhradní různé obilí, protože v ,,Hospodářském družstvu“ nebylo obilí na setí. Musely být různé žádosti o povolení obilí na setí. Obilí na setí stálo v ,,Hospodářském družstvu“, 1q ovsa 170Kč, ječmen 230Kč, jará pšenice 220Kč, bob 210Kč. Osiva se dostávalo jen 38Kg na 1 měřici (tj. 20arů)

     Setí na jaře začalo 15 března. Zemáky se sadily až v květnu, následkem dešťů a nedostatkem sadby.

     Stromy následkem kruté zimy začaly usychat. Obecní třešně na alejích také poschly a prodávaly se stromy na dřevo.

     Žně začaly 25 července, ale byly velmi špatné. Pršelo stále, takže se obilí muselo pomalu sklízeť. Žne trvaly ještě v září. Setí ozimů začalo 16 září, pršelo a těžko se oralo. Zemáky na podzim hodně hnily.

     Vládním nařízením Říšskoněmeckých byl nařízen soupis dobytku a drůbeže. Mléko se vozilo do mlékárny v Šišmě. Majitelé krav si mohli nechať pro jednu osobu 3/4litru mléka doma pro svoji potřebu. Kdo neměl krávu a musel mléko kupovať dostal jen 1/4l mléka na osobu a den. Pro kupující mléka byly vydávány lístky.

     Ze slepice se muselo odvádět 60 kusů vajec do sběrny. Vepři se nesměli prodávať, ani zabíjeť pod 100kg živé váhy. Kdo zabije vepře do 1q musí odvésť 4kg surového sádla od hřbetu do sběrny na tuky. Později bylo nařízeno odvésť místo surového sádla vytopené 3 a 1/2kg. Ostatní obilí bylo na dodávku každému z měřice, jak měl oseto.

     Lístky byly vydávány pro každého jedny botky na rok, na šaty a vůbec na všechno. Bez lístků nedostal vůbec nic koupiť. Obilí mohl semleť 21kg na jednu osobu měsíčně, pak bylo sníženo na 16kg obilí na osobu měsíčně.

Úmrtí:

29.01. - Oldřich Matějíček, čp. 41                  29.03. - Antonín Bouda, čp. 34

25.03. - Jindřich Hlavík, čp. 9             19.06. - Františka Hanáková, čp. 1

Manželství:

18.05. - Rudolf Šimek

             Anděla Ordeltová, čp. 18

Narozeni:

Antonín Divina, čp. 32             Zdeňka Hapalová, čp. 3

Marie Krečmerová, čp. 41                  Miroslav Tesař, čp. 27

Radomír Hlavík, čp. 9                      Palík František čp.8

celkem 6 dětí, z toho 4 chlapci a 2 dívky

Rok 1940 byl hospodářsky kritický