Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999 > Kronika 1982 - 1988

Kronika 1982 - 1988

Rok 1982

Měsíc leden nastoupil s oblevou. Výroční členská schůze spolku ,,Zahradkářů“ se konala v sobotu 2.ledna ve 14:30hod v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. Jelikož byla obleva 8 dní, dnem i nocí mnohé řeky způsobily záplavy. Tato kalamita byla i v jiných státech. Dne 7.začalo zase mrznout neb některý den bylo až -21°C

     V sobotu 16 ledna uspořádala místní organizace ˇ%CSSŽ společenský ples, který se vydařil.

     Únor byl se střídavým počasím, neb některé dny bylo až +12°C a z toho -10°C ji více. V sobotu 20.února uspořádali místní požárníci vodění medvěda, bez hudby.

     Dne 10.března v 19.hod se konala v místním pohostinství plenární schůze NF za účasti zástupců MNV Soběchleby a účasti 25osob. Špačci přiletěli 10.3. Dne 19.3. byla v místním pohostinství schůze ,,Jednoty“ při které byly taženy losy na různé zboží. V sobotu 27.3. uspořádaly ženy, svaz mládeže a někteří občané jarní úklid na návsi, při kterém byla doplněna výsadba okrasných dřevin.

     Ekonomický celek započal se setím jařin 26.3. Měsíc Březen byl u nás suchý, bez sněžení a deště. Jelikož byla půda zmrzlá 50cm a následovaly noční mrazy, nebylo možné se setím  dříve započít. Z 27.3 na 28.3 nastal letní čas, takže se hodiny posunuly o 1hod dopředu. Měsíc duben byl suchý a studený s občasným sněžením. O velikonočních svátcích 11 – 12dubna byl Javorník zasněžen. Noční mrazy značně brzdily vegetaci.

     1.května byl silný mráz,že drůbež měla na zahradě zmrzlou vodu. Vlaštovky přiletěly 4.května a kukačku bylo slyšet 7.května. Dne 10 a 11slušně zapršelo. Ekonom celek začal krmit oz směsku 10.5. v menších dávkách. Dne 18.5. byla bouřka. V ekon. Celku se začala cukrovka jednotit 22.5.

     V měsíci červnu bylo radou ONV uděleno čestné uznání občanskému výboru v Radotíně za úspěšnou práci jehož předsedou je Ant Durmon. S novou dlažbou v kostele bylo započato 21.6.

     Měsíc červenec byl celkem příznivý. V neděli 4.7. uspořádal přednášku odborný učitel ve výslužbě Frant. Pospíšil z Gotwaldova, rodák ze Soběchleb z č.64 z historie Záhoří. Měl sebou ji nějaké nalezené věci.

     Přednáška byla velmi poutavá. Na dva tisíce stran svých historických zápisů o Záhoří dal do archívu muzea v Přerově, aby se to nějakým způsobem nezašantročilo. Přednáška byla v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. Ekonom celek započal se sečením oz.ječ.16.7., pak následovala oz.řepka, oz.pšenice a jarní ječmen.Občasné deště brzdily plynulý chod žní.

     Obilí bylo dosečeno 10.srpna. V provozu bylo 17kombajnů. Měsíc srpen byl velmi příznivý, takže žně pokračovaly plynule. Václav Hanák započal s demolicí rodinného domku č.23 v měs. Srpnu. Měsíc září byl suchý a teplý, neb teplota dosahovala +31°C až 23°C zapršelo a pak byl zase čas. Letní čas byl zrušen ze soboty 25 na neděli 26.9. takže se hodiny o 1hod couvly.

     Dne 3.října letěly divoké husy. Počasí bylo příznivé na sklizeň cukrovky. Ve středu dne 10.listopadu v 19hod se konala v místním pohostinství schůze občanského výboru za účasti delegátů z ONV Soběchleby, na které se hodnotila činnost za uplynulé období. Pak následovala schůze ,,Jednoty“ při které byly taženy losy na různé zboží. Měsíc listopad byl suchý, bez sněžení, neb v sobotu 27 bylo krásné slunné počasí s teplotou +18°C

     V sobotu 4.12. v 18hod se konala výroční členská schůze MO-ČSPO v místním pohostinství. Kulturní vložku měli pionýři. Po recitaci básní a říkanek zahrála školačka Ilonka Masařová na harmoniku. Měsíc prosinec byl bohatý na dešťové přeháňky. První sníh napadl 19.12 na mokrou nezmrzlou zem, takže vánoční svátky byly na blátě.

     Po zemřelé Hanákové Josefě z č.19. ujal se zvonění v kapli Dolák Karel z č.14.

Úmrtí : 18.2 Hanáková Josefa z č.19 ve věku 81roků

             11.1 Králíková Františka z č.13 ve věku 75roků

Manželství:

16.01. - Gustav Cielecký                                17.04. - Josef Koláček

              Olga Cábová                                                   Marie Řiháčková

 

03.04. - Jiří Baštinec                                       16.10. - Miroslav Jančík

              Miluše Hanáková                                            Božena Sedláková

Narozeni:

Miroslava Knstlerová               Michaela Palíková

Ondřej Menšík                          Gustav Cielecký

Petr Hapala                               Josef Složil

Koláček David

celkem 7 dětí, z toho 5 chlapců a 2 dívky

Rok 1983

     Výroční členská schůze spolku ,,Zahradkářů“ se konala v sobotu 8.ledna ve 14:30 hod. v ,,Kulturním domě v Soběchlebích za účasti 97 členů. Měsíc leden byl téměř bez sněhu a co málo napadlo nemělo trvání neb půda nebyla zmrzlá a teplota se pohybovala od 0°C až do +12°C.

     Měsíc únor byl bohatý na sníh, neb musely zasahovat i autopluhy a mrazy dosahovaly -14°C až do -20°C

     V sobotu 12.února se uskutečnil 5 velký zahrádkářský ples v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích za podstatně menší účasti. V pondělí 14.února uspořádal ČSSŽ tradiční vodění medvěda v počtu 14 masek.

     Dne 2.března v 19 hod. se konala schůze občanského výboru a NF za účasti zástupců MNV Soběchleby v místním pohostinství. Dne 15.3. byli viděny špačci a dne 19.3. letěly divoké husy. Do 25. Bylo příznivé počasí a pak se ochladilo a nastaly přeháňky deště se sněhem. Ze soboty 26.

     Na neděli 27 nastal letní čas, takže se hodiny posunuly o 1hod dopředu. Prvá polovina měsíce dubna byla deštivá, což brzdilo polní práce a co se dělalo tak nekvalitně. Od 17 až do 30 bylo počasí velmi pěkné. Dne 20. přiletěly vlaštovky a 25. bylo slyšet kukačku.

     Květen nastoupil s deštivým počasím až do poloviny. V druhé polovině bylo krásné slunné počasí, takže se pícniny velmi pěkně sušily. Červen až do 15. byl velmi suchý, takže se toužilo po vláze. Po 15. nastalo přeháňkové počasí při kterém se ochladilo. Ekonom. celek velmi pěkně usušil pícniny.

     Červenec byl velmi suchý, neb teplota na slunci dosahovala až pře 40°C Ekonom. celek dosekl obilí 28. července. Vzhledem suchého a značně teplého počasí se rozmohla mandelinka bramborová a mšice, takže kedlubny, květák a zelí mšice úplně zničily.

     Nové lavice v kostele se začaly budovat v měsíci červenci. V sobotu 30.července byl uspořádán fotbalový zápas na hřišti v Hlohové a sice ženatí proti svobodným. Vyhráli ženatí v poměru 10:8. Večer tam byl táborák a pobavení se protáhlo až do 2 hod. v noci za ideálního teplého počasí.

     Srpen byl velmi suchý, takže se v půdě dělaly značné trhliny. V sobotu dne 10.září odp. se uskutečnil odvetný fotbalový zápas v Hlohové a sice ženatí proti svobodným, který skončil remízí 6:6 brankám.

     K občerstvení tam byly 2 sudy piva. Dne 19. letěly divoké husy. Se sklizní cukrovky bylo započato po 15 září. Měsíc září byl velmi příznivý neb občas přišlo na vyprahlou zem trochu vláhy. Letní čas byl zrušen ze soboty 24 na pondělí 25.9., takže se hodiny o 1hod. couvly zpět.

     Dne 14.října se konala schůze občanského výboru a NF za účasti zástupců MNV Soběchleby a zástupců ONV Přerov v 19hod. v místním pohostinství. Měsíc říjen byl příznivý, neb občas přišlo něco vláhy.

     Listopad byl suchý s menšími občasnými mrazy. V sobotu 12.11. provedli svazáci SSM sběr starého železa v naší obci. Dne 15.11 se konala schůze ,,Jednoty“ v místním pohostinství, při které byly taženy losy na různé zboží. První sníh, který neměl trvání padal 15.11. V sobotu 26.11 pršelo celý den. Vzhledem celoročního sucha bylo 1.prosince vyhlášeno rozhlasem šetření vodou. Dle zpráv z rádia a televize klesly zásobárny vody o 10m a více. V sobotu večer 3. prosince se konala v místním pohostinství výroční čl. schůze místních požárníků, při které měli kulturní vložku pionýři.

     Prvá polovina prosince byla mrazivá o -14°C. V druhé polovině se značně oteplilo, takže o vánočních svátcích bylo jak na jaře. Toto slunečné a teplé počasí vylákalo včely k proletu. Dne 27.letělo hejno špačků. Toto příznivé počasí se udrželo až do konce měsíce.

Úmrtí : 12.7 Vymětalíková Ludmila z č.18 ve věku 57 roků

             6.11 Durmonová Marie z č.2 ve věku 65 roků.

Manželství:

09.04. - Antonín Dolák                                  19.09. - Jaroslav Vymětalík

              Anna Cejnková                                             Ludmila Nedbalová

 

30.04. - Jiří Vymětalík                                      26.11. - Milan Kocián

             Jana Nesvadbová                                            Marta Gerátová

17.09. - Karel Dolák

             Blanka Zelová

Narozeni:

Jan Štěpáník                           Jiří Baštinec

Vymětalík Jiří

celkem 3 děti, z toho 3 chlapci

Rok 1984

 Měsíc leden prošel mírnou zimou. V sobotu 21.1. uspořádaly ženy ČSSŽ společenský ples, který se vydařil. Hudba byla z Radslavic. Vymětalík Jiří započal s demolicí rod. domku č.36 na Šabaci.

     Prvá polovina měsíce února byla s mírnou zimou. V druhé polovině počalo mrznout, neb bylo až -14°C. Výroční čl. schůze ,,Zahradkárů“ se konala 4.února v 15 hod. v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. V pátek 17.2 se konal 6 zahrádkářský ples v ,,Kulturním domě“ v Žákovicích. Dvě zánovní osobní auta Hanák Miroslav č.19 a Kocián Josef ml. č.17.

     Měsíc březen nastoupil s mírnou zimou. V neděli 4.března uspořádali místní požárníci vodění medvěda s dobrým prospěchem. Čl. ekonomický celek započal se setím jařin 22.března. Ze soboty 24 na neděli 25.nastal letní čas, takže se hodiny posunuly o 1 hod. dopředu.

     Měsíc březen byl celý suchý až v noci  z 30 na 31 napadl sníh, takže příroda byla celá bílá. Dle zpráv z rádia napadlo v některých oblastech našeho státu až 30 cm sněhu, což ochromilo autodopravu.

     V měsíci dubnu se provedlo nové vedení vodovodu na Šabaci, jelikož stávající mělo neustále poruchovost. 12.4. se konala schůze ,,Jednoty“ v místním pohostinství při které byly taženy losy na různé zboží. Vlaštovky přiletěly 10.4.

     Vymětalík Jiří z č.39 provedl demolici rod. domku č.36 na Šabaci z důvodu postavení nového rod. domku. Se stavbou nového rod. domku započal Hanák Zdeněk z č.1 a Hapala Frant. z č.3.

     Dne 27 a 28 sněžilo. 29. byla bouřka s menší dodávkou vody. Měsíc duben byl suchý s nočními mrazy.

     Květen nastoupil s teplým počasím neb 4. a 5. bylo na slunci +35°C. JZD začalo krmit zeleným 4.5. Období ledových mužů bylo velmi chladné. Jednotlivci započali se sušením koncem května. Červen byl většinou chladný.

     Červenec nastoupil s deštivým počasím. V noci ze 12. na 13.7. při bouřce zapálil blesk stoh staré slámy u Soběchleb. Se sečením oz. ječmene bylo započato 23.7. pak následovala řepka. Dešťové přeháňky zdržovaly plynulou sklizeň. Srpen v prvé polovině byl s přeháňkami, pak bylo pěkné počasí. V našem ekonom. celku sklízelo 19 kombajnů a dosečeno bylo ve středu 22 srpna. V měsíci srpnu bylo započato s regulací potoka od mostu přes Štěrbici pod Hlavíkovou zahradou.

     Září nastoupil se studeným počasím a v druhé polovině s přeháňkami. Dne 24.9. byla bouřka. Brambory se urodily avšak značně podléhaly hnilobě. V r.1984 se vyskytlo značné množství mandelinky bramborové. Se sklizní cukrovky bylo započato po 20.září. Letní čas byl zrušen ze soboty 29 na neděli 30.9., takže se hodiny o 1hod. couvly.

     V měsíci říjnu začaly technické služby města Lipníka n/Beč odvážet popel z popelnic z naší obce. Měsíc říjen započal s přeháňkami, což brzdilo setí ozimů, sklizeň bramborů a cukrovky. Dne 2.10. byla bouřka.

     Po 10. nastalo příhodné počasí, takže polní práce pokračovaly plynule. Ovoce se v r. 1984 urodilo v hojnosti zvláště jablek, peckovin, švestek a rynglí značně méně. V úterý 23. v 19. hod. se konala v místním pohostinství veřejná schůze občanského výboru – NF – za účasti těchto organizací. V rámci okresu se naše obec umístnila na 2 místě v rozšiřování zeleně, jako kvetoucí obec.

     Zdražení piva z 3.40 Kč za 1 l na 5 Kč za 1 l i sodovky a limonády byly zdraženy. Nové automobily : Hanák Oldřich č.37 a Vymětalík Antonín č.20

     V prvé polovině měsíce listopadu bylo suché příznivé počasí. Z 15. na 16. napadl první sníh, který zapříčinil kluzko. Dne 20.11. byla v místním pohostinství schůze ,,Jednoty“ na které byly taženy losy na různé zboží. Dne 21.11 by ukončen v Soběchlebské výkupně výkup ovoce. Jablka ji trhaná se dávala do kamionu, který transportoval jablka do Západního Německa. Cena byla jako za padaná 1Kč za 1kg.

     V pátek 23.11 v dopoledních hodinách se přehnala větrná smršť se deštěm, která v Bouzově poškodila a zpustošila 20 budov. Bylo tam přivoláno vojsko, požárníci a elektrikáři na pomoc při odstraňování havarovaného stavu, neb silnice nebyla průjezdná.

     Ve čtvrtek 29.11. uspořádalo JZD sraz důchodců členů JZD v ,,Kulturním domě“ v Žákovicích.

     Prvá polovina prosince byla suchá bez sněhu s mírnou zimou. Na vánoční svátky napadl sníh, který se udržel a mrazy se začaly stupňovat.

     Hanák Josef z č.46 obdržel zlatou plaketu Dr. Jánského za 40 bezplatné dárcovství krve.

Úmrtí : 5.11. Ryška Antonín z č.38 ve věku 76let

            9.12. Baďurova Františka z č.25 ve věku 81roků

Manželství:

04.02. - František Hlavík                                24.03.- Rostislav Králík

             Miluše Zdanicová                                           Marie Doláková

08.09. - Miroslav Hanák                                  17.11. - Milan Macíček

             Magda Kolínská                                              Svatava Skokanová

Narozeni:

Veronika Cielecká                               Miroslava Caletková

Zdeněk Hanák                                     Markéta Doláková

Erika Kociánová                                  Jaroslav Koláček

Petra Vymětalíková                             Martina Vymětalíková

Antonín Dolák

celkem 9 dětí, z toho 4 chlapci  a 5 dívek

Rok 1985

     Měsíc leden nastoupil celostátně s tuhou zimou neb mrazy dosahovaly -30°C i více. Dle zpráv z rádia na Oravské přehradě až -40°C. Dne 22.1. nastala částečná obleva.

     Měsíc únor byl velmi studený neb mrazy dosahovaly -20°C i více. V sobotu 9.2. mě navštívila skupina pionýrů, která se živě zajímala o historii ,,Záhoří“. Rád jsem jim odpovídal na jejich dotazy. V sobotu 16.2. uspořádaly ženy ČSSŽ tradiční vodění medvěda v počtu 18 masek. Do kravína v Kladnikách a Žákovicích, byla dovážena voda autofekálem z hydrantu v Soběchlebích. Do Oprostovic byla dovážena voda až ze Křtomile.

     Dne 5. března v 19 hod. se konala v místním pohostinství veřejná schůze občanského výboru, NF za účasti delegátů MNV Soběchleby na které se hodnotila činnost těchto složek. Sníh se tratil pozvolným táním neb teplota se pohybovala kolem 0°C někdy -°C a někdy +10°C. Se setím jařin se nedalo pracovat. Ani na zahrádkách se nedalo pracovat. Ze soboty 30.3 na neděli 31.3. nastal letní čas, takže se hodiny posunuly o 1 hod. dopředu.

     Měsíc duben nastoupil s pěkným suchým počasím, takže mohlo JZD započít a plynule pokračovat se setím a jinými polními pracemi. Teplota dosahovala +20°C někdy i +30°C Toto pěkné počasí se udrželo ještě 23.4. Dne 24. se značně ochladilo se sněžením a takové aprílové počasí se udrželo do konce měsíce. Dne 19.4. byla v místním pohostinství schůze ,,Jednoty“ na které byly taženy losy na různé zboží. Vlaštovky přiletěly 19.4.

     Měsíc květen nastoupil s chladným počasím. Milan Macíček z č.33 (u Skokanů) započal stavbu rodinného domku. V sobotu 11.5. oslavili manželé Hanák Josef z č.1 a jeho manželka Anežka diamantovou svatbu tj. 60let společného života, což je jedinečný případ. Dne 14.5. teplota na slunci dosahovala +38°C. JZD započalo se zeleným krmením 7.5. oz směskou. V neděli 19.5. při okrskovém cvičení v Soběchlebích se umístnili požárníci z Radotína na druhém místě. Antonín Hradil z č.47. započal se stavbou rod. domku na zahradě u č.44.

     Měsíc červen byl velmi bohatý na srážky. Porosty vojtěšky a jetele na krmení byly velmi rozježděny. Se sklizní oz. ječmene bylo započato 23.7. za těžších podmínek pro rozmoklé půdy.

     Srpen následoval s dešti, takže potoky a řeky se značně rozvodnily. Dne 9.8. se Bečva vylila do nebývalé míry. V Přerově kanalizačním potrubím natekla voda do sklepních prostorů až do výšky 1 m.

     Vlaková doprava na Ostravu byla přerušena, neb se Odra značně vylila přes dráhu. Od 11. až 17.8. bylo pěkné slunné počasí bez deště, takže kombajny vyjely naplno. V neděli 18.8. na Soběchlebské hody zase pršelo. V ojedinělé parní dny dosáhla teplota na slunci až +40°C. Jaroslav Hucel z č.18. započal se stavbou rodinného domku na své zahradě.

     Měsíc září nastoupil s pěkným počasím avšak ne dlouho. Dne 8. se značně ochladilo neb dle zpráv z rádia a televize napadlo na Lomnickém Štítu 15cm sněhu s teplotou -10°C i v Jeseníkách sněžilo. Ze soboty 28.9. na neděli 29.9. nastal zimní čas, takže se hodiny o 1 hod. couvly. Tento měsíc byl celý suchý.

     Říjen byl celý suchý, takže se velmi pracně připravovalo na setí a setí nevzcházelo. Vzhledem velkého a trvalého sucha musela být na Dunaji zastavena plavba. Města i vesnice v povodí Dunaje trpěly nedostatkem vody.

     Listopad pokračoval se suchým počasím. Dne 1.11. se konala výroční čl. schůze MPJ. V neděli 10.11. částečně zapršelo. První sníh napadl ve středu 13.11 v hojnosti, takže traktor s radlicí musel sníh odhrňať.. Také 14. celý den  hustě sněžilo. Dne 19.11. byla pro celý den vánice s hustým sněžením, což zapříčinilo 650 dopravních nehod dle zpráv z rádia. Dne 31. v 18 hod. se konala v místním pohostinství schůze ,,Jednoty“ při které byly taženy losy na různé zboží. Dne 26.11. uspořádalo JZD besedu s důchodci členy JZD v kulturním domě v Žákovicích. V ekonom. celku je toho času 700členů JZD.

     Kočajnar Zdeněk koupil rodinný domek na návsi č.25. od Jos Baďury. Prosinec nastoupil s oblevou bez mrazů a bez sněžení, takže se listopadový sníh rapidně ztrácel. Na Silvestra při teplotě -5°C přišel slabý sněhový poprašek. V r.1985 pomrzly ořechy, některé úplně. V r.1985 byly okurkové porosty celostátně i na Slovensku napadeny Plísní, takže porosty předčasně zaschly a nedaly žádnou úrodu.

     JZD prodalo Kladnický větrný mlýn ( Větřák) do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm za obnos 120000 Kč. Na místě, kde stál je tam postavena maketa. Osobní auta v r.1985 – Dolák Karel ml. č.15, Vymětalík Jiří č.39, Malina Stanislav č.22, Kočajnar Zdeněk č.31

Úmrtí v roce 1985: 25.7. Halouzka Oldřich, bytem v č.48 – 63roků

 30.7. Páral Bedřich z č.12 ve věku 68roků

 24.8. Malinová Olga z č.22 ve věku 88roků, nejstarší z občanů

 1.10. Horáková Františka z č.6. ve věku 78roků

Manželství:

29.06. - Antonín Lesák

             Marcela Kočajnarová

Narozeni:

Jitka Vymětalíková                               Alena Palíková

Pavel Hanák                                         Denisa Lesáková

celkem 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 dívky

Rok 1986

       Leden nastoupil s mírnou zimou s -5°C až -7°C. Ve čtvrtek 9. ledna se zúčastnilo 9 občanů z Radotína k bezplatnému odběru krve v Hranické nemocnici, avšak po předběžné kontrole všem odebrána nebyla. Dne 18. byla sněhová vánice a 19. byla obleva. Dne 20. bylo na slunci +8°C.

     Únor nastoupil se studeným počasím a severovýchodními větry s teplotou od -10°C do -20°C. V sobotu 8.2. uspořádali místní požárníci tradiční vodění medvěda. Dne 28. února bylo -20°C. Dne 1.března naměřeno -17°C. V soboru 1.března se konala výroční čl. schůze spolku ,,Zahradkářů“ v ,, Kulturním domě“ v Soběchlebích v 15:30. Dne 6.3. se podstatně oteplilo, takže se sníh rapidně ztrácel a byli viděni i špačci.

     Dne 15. letělo velké hejno havranů a 17 bylo slyšet skřivana. V Simři u obytných domů se demolovaly chlévy a stodoly. Ze soboty 29. na neděli 30.3. nastal letní čas, takže se hodiny posunuly o 1.hod dopředu. Noční mrazy brzdily vysychání půdy, takže se nedalo seť, ani na zahrádkách pracovat.

     S nástupem dubna započal ekonom. celek se setím jařin. Počasí bylo rozmarné neb 8 a 9 bylo +30°C a dne 10.klesla teplota na +15°C a dne 11. byla celá příroda zasněžena s nočními mrazy -4°C. Dle zpráv z rádia napadlo v některých oblastech našeho státu až 15 cm čerstvého sněhu. Dne 11. v 19. hod. se konala v místním pohostinství schůze ,,Jednoty“ při které byly taženy losy na různé zboží.

     Dne 18.4. v 19:30 hod. byla v našem pohostinství verějná schůze občanského výboru, NF za účasti zástupců MNV Soběchleby. Na této schůzi byly návrhy poslanců do národního shromáždění z okresu Přerov a do KNV také z okresu Přerov a do MNV delegáti z naší obce a do ONV delegáti z našeho volebního obvodu.

     Z naší obce kandidují do MNV Soběchleby : Durmon Antonín, Páral Bedřich, Ing. Horák Antonín, Hucelová Ludmila, Králíková Milena.

     Vlaštovky přiletěly 22.4. Po přijetí studené vlny, která trvala jen pár dnů, nastalo zase slunné a suché počasí s teplotou +30°C.

     Dne 26.dubna havarovala v Sovětském svazu Černobylská jaderná elektrárna.

     Květen nastoupil se suchým a teplým počasím s +30°C. Ekonom. celek počal krmit oz. směskou 12.5. odp. a v sobotu 24.5. dop. proběhly celostátně volby. Druhá polovina května byla velmi bohatá na vláhu. Se sušením započali záhumenkáři i ekonom celek 26.5. avšak deštivé počasí sušení značně brzdilo. V neděli 25.5.1986 při okrskovém cvičení v Hor. Nětčicích obsadili I. místo naši br. požárníci.

     Červen byl suchý velmi rozmarný. Z počátku trvalými dešti se četné potoky a řeky rozvodnily. Dle zpráv z rádia v Krkonoších napadlo 20cm sněhu a na Pradědu 45cm což zapříčinilo ji závěje v této oblasti. Dne 5.6. ji v Simři Kubíkovi vylévaly kyblama vodu z příbytku a tohoto dne rozvodněný potok odplavil seno z luk v povodí potoka. V druhé polovině byly některé dny velmi parné, neb teplota na slunci dosahovala až +40°C. Chladné noci brzdily zdárnou vegetaci okurek a rajčat.

     Prvé červencové dny byly velmi parné s teplotou na slunci až +40°C Dne 8.7. po celý den hodně pršelo, takže příroda se osvěžila. Žně počaly 14.7. a sice oz. ječmen, pak řepka. Občasný déšť značně brzdil plynulou sklizeň.

     Měsíc srpen byl velmi bohatý na živelné pohromy. V pondělí 18.8. v Čechách na Rakovnicku a Kolínsku padaly kroupy o hmotnosti až 18 dkg, což  zapříčinilo rozbití střešních krytin a spoustu oken a koho tento živel zastihl v terénu i četné úrazy.

     Tato bouře provázená vichřicí zpustošila a vyvrátila spoustu chmelnic. Také na Bruntálsku byla průtrž mračen a vichřicí, která na Šlapanicku vyvrátila stožáry elektrického vedení, takže město Brno bylo 1/2 hod. bez elektr. proudu. Ve Vitonicích  shořel stoh čerstvé slámy od blesku. V sobotu 16.srpna byly na hradě Helfštýně prováděny atrakce dobývání hradu a šermířská dovednost a různé jiné. Účastno bylo asi 10000 diváků.

     Měsíc září započal s přeháňkovým počasím, takže se otavy špatně sušily. V ekonom. celku plánované výnosy 49q z ha se nedosáhly, neb to vycházelo jen na 29q z 1ha. Se slizní cukrovky bylo započato koncem září. Letní čas byl zrušen ze soboty 27 na neděli 28.9. takže se hodiny o 1hod. couvly.

     říjen se suchým počasím bez deště. V úterý 14.10. v 19 hod. v místním pohostinství se konala veřejná schůze občanského výboru za účasti delegátů z MNV Soběchleby a delegátky z ONV, na které byly provedeny volby nového občanského výboru.

     Navrženi a zvoleni byli: Ing. Horák Antonín, Durmon Antonín, Palík František, Ing. Vymětalík Antonín, Hanák Zdeněk ml., Páral Bedřich, Hapala František ml., Dolák Antonín, Kovář Miloslav, Hucelová Ludmila, Králíková Milena.

     Ve středu 29.října se konala schůze ,,Jednoty“ v místním pohostinství, při které byly taženy losy na různé zboží.

     Listopad prošel velmi pěkným počasím s menšími mrazíky s občasnou mlhou, bez sněžení. Ve čtvrtek 27.listopadu uspořádal ekonom. celek besedu s důchodci v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. Pro pobavení byla tam skupina z Ostravské televize a na večer 12 členná dechovka ,, Osečanka“.

     První sníh napadl 12. prosince. V sobotu 13. prosince při výroční členské schůzi místních požárníků přistoupilo za členy této organizace pět žen a sice:

     Vymětalíková Jana z č.36, Kovářová Zdena z č.37, Macíčková Svatava z č.52, Hanáková Jarmila z č.51, Hapalová Anežka z č.3

     Každá z těchto žen obdržela svěží karafiát z rukou předsedy MPJ br. Josefa Skokana. Pro zpestření skupina pionýrů zarecitovala nějaké verše. Dne 29.prosince nastala obleva s deštěm, která trvala ještě 2.ledna 1987, takže se sníh rapidně ztrácel. V Čechách v některých oblastech byly zaplaveny chmelnice a stovky hektarů zasetých, neb zaoraných. Ji řeka Morava se značně rozlila na Šumpersku, Litovelsku a Olomoucku. Byla to povodňová aktivita nejvyššího 3. stupně.

Úmrtí : 21.5. Laštůvková Štěpánka z č.18 ve věku 82 roků.

Manželství:

22.02. - Jiří Zela                                             11.10. - Zdeněk Adam

             Maria Gerátová                                               Zdeňka Hradilová

22.03. - Petr Zela                                            15.11. - Milan Telinger

              Jana Pavlová                                                 Ivana Zelová

19.04. - Jan Sikora

             Dagmar Sedláková

Narozeni:

Doláková Blanka                                 Iveta Kociánová

Doláková Bohuslava                           Síkora Tomáš

Michaela Macičková                            Tomáš Baštinec

celkem 6 dětí, z toho 2 chlapci a 4 dívky

Rok 1987

Leden nastoupil prvé dva dny s oblevou provázenou deštěm. Dne 3.1. začalo mrznout a sněžit, načež mrazy zesilovaly, neb 8.1. bylo -20°C a dole u potoka -25°C a další dny až -30°C. Kromě mrazů následovaly vánice s častým sněžením, takže silničáři měli hodně práce s údržbou silnic. Toto nepříjemné počasí postihlo celou Evropu. Výroční čl. schůze ,,Zahradkářů“ se konala v neděli 18.ledna v 15 hod v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích.

Ve čtvrtek 15.ledna se zúčastnilo 11 občanů z naší obce k bezplatnému dárcovství krve v Hranické nemocnici.

     Dne 2.února bylo -23°C až 7.2. nastala částečná obleva. Dne 12.2. bylo na slunci +13°C, takže se sníh rapidně ztrácel. Dne 20.února v pátek odp. se konala výroční schůze ekonom. celku v ,,Kulturním domě“ ve Vitonicích. Toho času má JZD celkem 686 členů. Účastno bylo na této schůzi asi 373 členů. Během roku 1986 zemřelo 21 členů.

     Ve středu 25.2. v 19.hod. v místním pohostinství se konala veřejná schůze občanského výboru, NF za účasti členů MNV Soběchleby na které se hodnotila činnost těchto složek. V sobotu 28.2. uspořádala místní organizace ČSSŽ tradiční vodění medvěda za účasti 13. masek. Tohoto dne hustě sněžilo. Březen nastoupil se zimním počasím neb 2.3. bylo ráno -15°C.

     Dne 17.3. při čl. schůzi místních požárníků předal velitel br. Hanák Zdeněk ml. dárkové balíčky 5 členkám k svátku MDŽ s přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů v rod. životě.

     Dne 18.3. v 19.hod. v místním pohostinství se konala schůze ,,Jednoty“ při které byly taženy losy na různé zboží. První jarní den 21.3. také nastoupil se zimním počasím a sněžením. Tuto zimu byla provedena demolice obytného domu Ant. Zámorského v Simři. Také bylo započato s rekonstrukcí telefonu do naší obce a sice dávaly se nové sloupy. Špačci byli viděni 24.3. i skřivan. Ze soboty 28.3. na neděli 29.3. nastal letní čas, takže se hodiny posunuly o 1hod. dopředu. V měsíci březnu se nedalo ani na zahrádkách pracovat. Duben nastoupil s aprílovým počasím. Dne 8. a 9.4. se něco málo zaselo na Žákovsku. Dne 10. a 11. po oba dny hodně pršelo, takže se polní práce oddalovaly. Dne 19. a 20. byly velikonoční svátky s přeháňkami až od 23. do konce měsíce bylo krásné slunné počasí od 20°C až 30°C. Dolák Jeník z č.14. nový osobní automobil. Vlaštovky přiletěly 20.4.

     Květen se vyznačoval chladnějším počasím. Dne 4. bylo slyšet kukačku. V sobotu dne 9.května při oslavách 42 výročí osvobození naší vlasti hrdinnou sovětskou armádou byl v Soběchlebích lampiónový průvod a na hřišti se představila 8 členná skupina historických šermířů a pak ve 22.hod. následovalo kácení máje na hřišti.

     Návštěva byla velká. Zeleným se začalo krmit 4.5. V druhé polovině měsíce trvalými dešti se četné potoky a řeky rozvodnily. Dle zpráv z rádia a televize v oblasti Jeseníků a Krkonoš dne 22.5. napadlo 20cm místy ji více sněhu, takže musely zasáhnout autopluhy.

     Červen byl deštivý a chladný, takže se špatně sušilo, neb slunných dní bylo velmi málo. V sobotu 6.6. odp. při okrskovém cvičení v Soběchlebích se umístnili naši požárníci na 3. místě za což dostali pohár.

     Chladné počasí a zvlášť chladné noci brzdily růst okurek. Hanák Zdeněk ml. zánovní osobní automobil.

     Červenec nastoupil se slunným počasím s teplotou až přes 35°C. Žně započaly 16.7. a sice oz. ječmen, pak následoval kmín a pak oz. řepka. Po 20.7. nevýrazné počasí s přeháňkami značně brzdilo zdárný průběh žní. Ve čtvrtek 30.7. ve večerních hodinách bylo v naší obci námětové cvičení pož. sborů z okrsku.

     Srpen nastoupil s nevýrazným přeháňkovým počasím, což značně brzdilo žňové práce a sušení otav.

     Měsíc září byl vcelku příznivý. V sobotu 19.září uspořádaly ženy organizované v ČSSŽ zájezd na Moravský kras ,,Macochu“ a Slavkov u Brna a nakonec účastníci zakotvili ve vinném sklípku.

     Letní čas byl zrušen ze soboty 26.9. na neděli 27.9. takže se hodiny o 1 hod. couvly. Od 27. se podstatně ochladilo, neb noční teplota činila +2°C.

     Dne 6. října v 19. hod. v místním pohostinství se konala veřejná schůze obč. výboru NF za účasti delegátů MNV Soběchleby, na které se hodnotila činnost za uplynulé období. Ve druhé polovině měsíce října vzhledem deštivého počasí byla na několik dní přerušena strojová sklizeň cukrovky. Dle zpráv z rádia dne 26.10. napadlo na Pradědu 7cm sněhu.

     Listopad nastoupil s nevýrazným počasím, bez deště a málo slunečního svitu. V neděli 8.11. se 12. členná skupina požárníků účastnila do sběru cukrovky na Kladnicku. V neděli 8. listopadu uspořádali zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny v moštárně v Soběchlebích.

     Ve středu 25. listopadu uspořádal ekonomický celek besedu s důchodci členy JZD v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. K pobavení zahrála 20 členná krojovaná skupina hudebníků s lidovým vypravěčem z Valašských Klobnik.

     V neděli 29. listopadu měl v Soběchlebském kostele Bohoslužbu Olomoucký biskup Mons. ThDr Josef Vrána, který v pondělí 30.listopadu náhle zemřel ve věku 82 roků a byl nositelem ,,Řádu práce“.

     Prvý sněhový poprašek napadl 7. prosince. V sobotu 12. prosince se konala výroční členská schůze místních požárníků. Na této schůzi přistoupila za členku Marie Kociánová z č.17. Dne 19. a 20.12. provedl demolici starého rodinného domu č.3 Hapala František. Dne 24.12. bylo ve stínu +4°C, dne 29.12. +8°C, dne 30.12. +6°C, dne 31.12. byl krásný slunný den s teplotou na slunci +13°C. Měsíc prosinec s jarním počasím prošel bez sněhu s občasnými menšími mrazy. V roce 1987 byla u nás slabší úroda brambor. V roce 1987 bylo započato se stavbou nové školy v Soběchlebích.

Úmrtí:

 09.07. - Marie Kolářová, čp. 20                    17.07. - Anežka Hanáková, čp. 1

Manželství:

21.02. - Josef Doležal

             Zdeňka Sedláková

Narozeni:

Michal Zela                             Patrik Tellinger

Lucie Zelová                            Karel Dolák

Zdeněk Adam                                    

celkem 5 dětí, z toho 4 chlapci a 1 dívka

Rok 1988

     Leden nastoupil  s jarním počasím bez sněhu. Dne 6.1. bylo ve stínu +8°C. Dne 29.1. bylo ve stínu +8°C. V sobotu 30.1. se konala výroční čl. schůze spolku ,,Zahradkářů“ ve 14:30. v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. Dne 31.1. bylo +5°C.

     Únor také nastoupil s jarním počasím bez sněhu. Dne 6.2. byl krásný slunný den s teplotou ve stínu +10°C a na slunci +18°C. Ve čtvrtek 11. února se zúčastnilo 11 občanů většinou požárníci k bezplatnému odběru rve v Hranické nemocnici. V sobotu 13. února uskutečnili místní požárníci tradiční vodění medvěda v počtu 8 masek. Dne 25. po celý den sněžilo, takže musely zasahovat autopluhy. V pátek 26. měl ekonomický celek výroční členskou schůzi v ,,Kulturním domě“ ve Vitonicích.

     Ke konci roku 1987 mělo naše družstvo 695 členů, z toho 299 mužů a 369 žen, členů důchodců máme 301, trvale činných pracovníků zapojených do pracovního procesu včetně důchodců je 412 z toho 195žen. V průběhu roku 1987 zemřelo 27 členů, z toho 19 žen. V průběhu roku 1987 bylo přijato 34 občanů za členy a 14 členů ukončilo členství. Ekonom celek hospodářství na 2462.64ha orné půdy.

     Průměrný ha výnos 4.56 tuny obilovin na i ha. Cukrovka 340 ha výnos 34.3t. z ha. Kmín 42.27ha výnos 1.18t z ha – plán splněn na 119%. Řepka ozimá 2.34t. z ha, 2ha se nesklidily. Kukuřice na siláž 44.72t. z ha. Okurky 2ha v Hlinsku a ručním sběrem sklizeno 25.6t. Rybízu sklizeno celkem 90.3t.

     Březen nastoupil se zimním počasím, neb příroda byla celá zasněžena. Ve středu dne 2.3. se konala schůze „Jednoty“ v místním pohostinství, obdržely č