Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999 > Kronika 1961 - 1981

Kronika 1961 - 1981

Rok 1961

     Zima byla mírná, téměř bez sněhu. Dne 14.února byla výroční členská schůze JZD Radotín, na které byl za odstupujišvího předsedu Laštůvku Adolfa z č.18 zvolen předsedou JZD Vymětalík Jaroslav ml. z č.20
     Dne 28.února bylo provedeno v ČSSR sčítání lidu, domů a bytů. Naše obec má 204obyvatelů. Domovních čísel je 48, avšak některá čísla schází, protože byly některé domky na návsi zbořeny.
     Jařiny se počaly síti počátkem března. Ozimy dobře přezimovaly.
Motorizace: k 31.březnu v naší obci 23 motocyklů, 2 pionýry a 3 mopedy. K 31. Březnu bylo v naší obci 12 televizorů.
     JZD vlastní 4traktory a sice 1pásový a 3kolové. Koňských potahů má 7pár tažných, 3hříbata do 2roků a 1říbě do 1roku.
     Na jařiny se připravovalo traktory a setí se provádělo koňskými potahy. Cukrovka o výměře 24ha byla všechna zaseta traktorem. Kukuřice jako hlavní plodiny na siláž muselo být zaseto 24ha. Pěkně se zasela, avšak jak vzešla, přišly mrazíky a chladné počasí, takže kukuřice zaostala ve vzrůstu a rozmohl se v ní první plevel. Část jí musela být zaorána. Zeleným krmením se počalo krmiť 2. Května a sice oz. Žito s vikou. První plečkování cukrovky se provedlo třířádkovými plečkami koňmi a další plečkování pak traktorem. Vojtěšky se počaly sušiť koncem května. Prvá část měsíce června byla celá deštivá, takže se žádné suché nemohlo odvážeť.. V některých obcích musela JZD značnou část pohnilého sena odvést na komposty. Shodou okolností u nás ke zkáze sena nedošlo.
     Bramborové porosty byly značně napadeny broukem,,mandelinka bramborová“, jejíž larvy požírají porost a značně rychle se množí. Napadené lány byly postříkány preparátem.

     Postřik provedla STS z Lipníka n/Beč. Obilí se počalo kosiť 18července. Žito se seklo koňskými žačkami a 2.40ha ručně. Ostatní obilí se seklo samovazy, které vlastníme 2. Dne 2spna se počalo mlátit na polním mlátě novým automatem. Mlátilo se Dieslovým motorem a někdy ji elektřinou. Mimo automatu se mlátilo mlátičkou ,,32“ značky Wikov.

     U obou souprav jsou lisy na slámu. Obilí k automatu se přiváželo většinou traktory. Část obilí se navezla do 3.stodol. sláma se rozvážela po vesnici, kde byl ustájen družstevní dobytek. Řepka se sekla a mlátila kombajnem.

     Docílené ha výnosy: pšenice 26q, žito 24q, ječmen 22q, oves 20q, řepka 18q, brambory 106q, kukuřice na siláž 258q, cukrovka 185q.

     Na 12ha honu na trati Čtvrtě, Kyselý a Díly byla cukrovka velmi špatná. Celé září nepršelo až 18řijna pršelo 2dny. Dne 3listopadu se konaly v naší socialistické republice volby soudců z lidu. Z naší obce kandidoval a byl zvolen 23.letý Václav Hanák, povoláním zedník, z č.23.

     V noci ze 14 na 15 prosince byl také silný mráz, že se nedalo orať ani pásovými traktory a tak se nedalo orať celou zimu. Za jednu pracovní jednotku vyplácelo JZD 17Kč.

     Za včasné provedení prací a dobré plnění dodávkových úkolů JZD dostal od MNV tři čestné uznání a jednu putovní standardu.

     Dne 11.12 oslavili manželé František a Ludnila Páralovi z č.12 zlatou svatbu tj. 50roků společného života.

     Dne 12 dubna 1961 byl Sovětskému svazu uskutečněn první let člověka do vesmíru. Prvním kosmonautem byl major letectva SSSR Jurij Alexejevič Gagarin. Tento let se zdařil a kosmonaut přistál v SSSR živ a zdráv.

Úmrtí:

26.01. - Štěpánka Danišová, čp. 31                29.04. - Josef Ptáček, čp. 39

Manželství:

22.04. - Antonín Vaněk

             Františka Králíková

Narozeni:

Oldřiška Hanáková                    Králíková Milena

Pátková Jaroslava                      Malina Stanislav

celkem 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 dívky

Rok 1962

V lednu byla zima mírná s občasnými dešti. Výroční členská schůze JZD Radotín se konala 1 února. V únoru byla zima mírná. Až v druhé polovině března hodně sněžilo s vrchovými větry a to trvalo 3 dny. U nás se závěje nemusely prohazovat. Kompresor a vrtačku dovezli z kamenolomu ,,Podhůra“ u Lipníka n/Beč. Odstřel provedl střelmistr z tohoto kamenolomu. Odstřel se podařil a množství materiálu se odhaduje na 100m3. Tento kámen má být použit na komunikace (cesty) ke stavbě čtyřřadého kravína pro 174dojnic.

     V neděli dne 18 března se konala v místním hostinci ,,Beseda“ s okresním konservátorem státní ochrany přírody p. Antonínem Trelem, ředitelem školy v Dol. Újezdě, bývalým redaktorem a vydavatelem ,,Záhorské kroniky“ zajímavosti z historie obce Radotína.

     Určité údaje o naší obci si ověřil ve státním archívu v Třeboni v Čechách. Důchodce Josef Baďura z č.25 přinesl na ukázku svou sbírku mincí a předmětů jako mlat, kámen sekerky, pazourky, obuch, zkamenělé dřevo atd. a jako zvláštnost otisky mořských hřebenatek (lastur) v pískovci, což nasvědčuje na mořský záliv, neb tito živočichové žijí v mořských zálivech.

     Konservátor odhadoval stáří některých předmětů až na 4000let. Otisky hřebenatek byl překvapen, že to ještě nikde neviděl a není mu o podobném nálezu nic známo a proto si vyžaduje zapůjčení tohoto nálezu, aby to mohl s historiky a vědci prozkoumat. Také se zmínil že na trati Březí, byla nalezena kostra skrčence a popelnicové hroby. Přestože někteří občané byli na divadle školáků v Soběchlebích a někteří při odstřelu skály, bylo na této besedě účast 55osob.

     Letošní zimu řádila celostátně chřipková epidemie. V naší obci proběhla tato epidemie vcelku mírně. V některých okolních obcích byla z toho i úmrtnost, zvlášť u starších lidí.

     Jaro tohoto roku se značně odtáhlo se stálými dešťovými a sněhovými přeháňkami, takže se nedalo ani orať a ani jiné práce na poli dělať. S přípravou půdy a prvním setím jaré pšenice se započalo 18dubna. Mák a cibule byla zaseta 21dubna. Pícniny dobře přezimovaly. Z ozimého obilí se musely zaorať 4ha pšenice a 140ha ozimé řepky. Na Hané byly značné zaorávky ozimů, ozimé řepky a také pícnin

      S příchodem seťového počasí se značně oteplilo. Dne 23dobna bylo u nás na slunci naměřeno 32°C, ve stínu 25°C. Toto počasí vydrželo jen několik dnů a pak s dešťovými přeháňkami a ochlazením se polní práce oddalovaly. Poslední 12ha hon ječmene byl zaset 5. Května a to ne nějak kvalitně. Na 1.máje přešly i sněhové přeháňky. Cukrovka se u nás začala seť 12.května asi 5ha. Setí bylo ubohé, půda mokrá, takže se koně bořily. Dne 13 a 14.května značně pršelo a byly i bouřky s menším krupobitím. Potoky a řeky se rozvodňovaly. Měsíc květen byl celý deštivý a nebylo snad ani dne co by nepršelo. Dne 31.5 se zaselo 140ha cukrovky a to nebylo možné se v některých místech se secím strojem vytočit, neb se i do botků brala voda.

     Z ONV i z cukrovaru dojížděli a kontrolovali postup jarních prací. S ohledem na nepříznivé počasí, bylo setí cukrovky termínováno až do 15června. Brambory se zaorávaly za měkka a vždy to ještě zmoklo, takže byly špatné předpoklady na sklizeň. Jařiny, obzvlášť ječmeny byly vymočeny a sežloutly.

     Po lánech si voda dělala cesty tak zvané výmoly. Dne 2června dle zpráv z rádia napadlo na horách v Jižních Čechách 15cm sněhu na Moravě v Jeseníkách 15cm, na Slovensku ve vysokých Tatrách 1m. Počátek června až do 11.6 byl deštivý.

     Vojtěšky se počaly kosit 8.června. Poslední brambory se zaoraly 14června. Vojtěšky a seno se pěkně usušilo. Řepné porosty byly špatné, přes 2ha se jich zaoralo a naselo proso a směska na krmení. Bramborové porosty byly velmi špatné 2.40jich bylo zaoráno a nasela se kukuřice na krmení. U většiny porostů byly předpoklady, že sotva vrátí sadbu. Část se jich okopávala a oborávala počátkem srpna. V měsíci srpnu se zkrmily 2/3 lučních otav, takže na sušení mnoho nezbylo.

     Úroda obilí byla podprůměrovaná, neb dobrých porostů bylo málo. Nejhorší byly porosty ječmenů. V ouzkých 9ha hon ječmene nebylo možno séci samovazem, jelikož se nemohl svázat pro krátká stébla. Slámy bylo málo, takže se žádná nestahovala. Poslední obilí a sice jarka se pokosila v neděli 2.září samozavem. Obilí se žádné neskladovalo do stodol, všeho se vymlátilo na automatu a výmlat se skončil 13.září.

     Ze setím ozimů se započalo 14.září a všechno se selo agregátem tj. 3 secí stroje táhl pásový traktor. Brambory se počaly vyorávať 25září a všechny se vyoraly koňskými potahy. Poslední brambory se vyoraly 16řijna. S vyorávkou cukrovky se započalo 16řijna a byla všechna vyorána traktorem.

     Dne 20.listopadu napadl první sníh, který se nějaký čas udržel. V důsledku toho zůstala v četných obcích určitá plocha řepy nesklizena. V naší obci byly pole uklizeny do 20listopadu. Dne 2 prosince byl tak silný mráz, že se nedalo orať ani pásovým traktorem a pole zůstalo nedoorané. Dne 22prosince nastala tuhá zima s východním větrem ( lidově se u nás říká vrchový vítr), bylo naměřeno -17°C. takže mnohé vodovody zamrzly. Tato zima se udržela až do konce roku.

     V r.1962 byla pořízena poplachová siréna, která je umístěna na požární zbrojnici.

     Docílené ha výnosy zemědělských plodin v místním JZD:

Pšenice 22q, žita 22.3q, ječmene 22q, ovsa 17.7q, brambor 40q, cukrovky 135q.

Průměrná dojivost družstevních krav činila 1580l.

Pracovní jednotka byla proplácena po 12Kč.

Blesk zabil 6dětí ve věku 14-16let. Dne 15srpna v pozdních odp. hodinách se koupalo sedm dětí v rybníčku u obce Radvanic nedaleko Přerova. Při náhlém příchodu bouře hledaly úkryt a nalezly jej v blízké rozestavěné vodárně místního JZD. Kolem 19hodiny uhodil do vodárny blesk a usmrtil na místě 6dětí, 4chlapce a 2děvčata. Jen jeden chlapec vyvázl životem s těžkými popáleninami.

     Dne 28.září 1962 nalezl kronikář Frant. Hapala při vyorávání brambor na trati ,,Mesla“ kamenné kladívko, vzácný exemplář.

Úmrtí:

19.02. - Františka Skokanová,                        28.10. - Jaroslav Vymětalík, čp. 20

Manželství:

11.08. - Josef Sedlák

             Božena Cábová

Narozeni:

Baštincová Miluše                   

Hanák Miroslav                        Helena Doláková čp

celkem 3 děti, z toho 1 chlapec a 2 dívky

Rok 1963

Rok 1963 začal tuhou zimou, která udržela až do 5.března. Četné vodovody zamrzly, silnice byly zaváty, takže se musely uvolňovat autopluhy a konečně i buldozerem. Ve stájích zdi zajinovatěly. Dle zpráv z rádia a novin, byla celá evropa postižena touto krutou zimou i jižní státy. V Rakousku bylo naměřeno -33°C. Ve Španělsku a Itálii pomrzly pomerančovníky a citroníky. I železniční tratě byly leckde zaváty, takže doprava vázla. Po 5.březnu nastalo zmírnění zimy a částečným táním.

     Dne 10 a 11 března vzhledem většího oteplení, počaly se potoky i řeky vylévat z toků a 12.3 přišel do tohoto tání ještě déšť.

     V letošní kruté zimě pomrzlo mnoho srnčí zvěře i v družstevních vepřínech pomrzlo mnoho selat a někde i behouni. V Bystřici pod/Host. Pomrzlo 150selat. Zajíci ohlodali spoustu ovocných stromů, hlavně jabloní. Dne 23března volal telefonem cestář Frant. Škrabal ze Soběchleb do Hranic o autopluh na odhrnutí sněhu na určitých úsecích silnic.

     Dne 28.února se konala v Soběchlebích v sále kina ustávající schůze ekonomického celku sloučených JZD Radotín a JZD Soběchleby s názvem JZD ,,Záhoří“ se sídlem v Soběchlebích.

     S prvním setím jařin se započalo 8.dubna. Setí šlo plynule, neb počasí bylo příhodné po celý měsíc duben. Jen 13ha hon se zasel agregátem a všechno ostatní se selo koňskými potahy. I cukrovka byla všechna zaseta koňskými potahy a byla doseta 26.dubna. Zeleným se počalo krmiť 16 května. Měsíc květen se vyznačoval pohodou, neb občas přepršelo.

     Řepy se počaly u nás přesekávať 20.května. Do 15.června bylo pěkné počasí. Po 15.červnu nastaly dešťové přeháňky, s občasnými bouřkami, takže sušení se oddalovalo a bylo ohroženo.

     Dne 22 června odp. přišla tak silná bouře, takže voda odnesla všechno seno z Hlahové, které tam leželo na loukách nesložené. Kdyby tato bouře trvala o 15min déle, byla by voda v potoce dosáhla stavení Lubomíra Zlámaly. Počátkem července se počasí zlepšilo, takže se suchá píce všechna sklidila. Všechno se poseklo traktorem a odvezlo traktory. Jen něco málo se odvezlo koňskými potahy.

     Dne 8.července byl uspořádán zájezd JZD ,,Záhoří“ do Prahy a okolí na 3dny. Dne 8.července v poledne ve 12hod. přišla silná bouře s krupobitím, takže to nadělalo značné škody. Ještě dne 9.července ležely místy vrstvy krup. Toto krupobití zasáhlo více obcí, počínaje Brodkem u Přerova, Bochoří, Radslavicemi atd.

     Dne 5.června nalezl při vláčení kukuřice u Oprostovské lávky nějaký kamenný předmět Frant. Hapala. K jakému účelu sloužil zatím není známo.

    Žně byly v celku příznivé. Něco se poseklo samovazy, ale větší část obilovin se posekla řádkovačem na pokosy, které se pak mlátily přímo na poli kombajnem z STS a později vlastním, který koupilo JZD nový. Část nařádkovaného obilí se řezalo řezačkou ,,Zruš 42“ do objemných vleček a z těch se to pak vyklopilo na podávací stůl u automatu na kterém se to mlátilo a tato sláma se výfukem hnala do skladováku. Na druhém automatu se mlátilo obilí z panáků a sláma se foukala na stoh.

     Ze sklizni brambor se započalo v měsíci září. Brambory se vyhazovaly traktorem RS09 (eresem) a něco koňskými potahy. Ze setím ozimů bylo započato 10.září a probíhalo uspokojivě. S vyorávkou cukrovky bylo započato 5.října a všechna se vyorávala traktorem.

      Podzim byl vcelku příznivý. Vánoční svátky byly bez sněhu.

Úmrtí:

10.05. - Anna Složilová, čp. 29                       19.11. - Marie Klvaňová, čp. 25

Manželství:

20.04. - Josef Skokan                         07.09. - Josef Mandát

             Bohumila Steckuová                            Marie Slováková

03.08. - Josef Hanák

             Božena Mráčková

Narozeni:

Dolák Jan                                   Olga Cábová

Sedláková Božena                     Pátek Antonín

celkem 4 děti, z toho 2 chlapci a 2 dívky

Rok 1964

Zima byla mírná, téměř bez sněhu. Po celou zimní dobu se na silnicích nemusel sníh odhrňať pluhy ani odhazovať.

     Dne 6.února v ranních hodinách se přihnala sněhová bouře se hřměním a blesky. V Bystřici pod/Host. Bylo snad zapáleno od blesku. Dne 8.dubna napadla dosti značná vrstva sněhu a tato se udržela ještě příštího dne.

     Dne 13dubna bylo započato s přípravou půdy k setí jařin a sice pásovými traktory. Dne 14 dubna odpoledne se u nás přehnala bouře. Obilí i řepa se sela traktory. Brambory se z větší části sázely sazečem. Pícniny se pěkně usušily. První žně začaly 14července a z větší části se obilí seklo řádkovačem. Větší část nařádkovaného obilí se mlátila kombajnem a něco třífázově. Dne 23. Července se začalo mlátiť u kravína.

     Počasí bylo příznivé, takže se dalo pracovat stroji. Menší část žní dočkala měsíce září. Větší část brambor se vyorávala traktorem RS09 a něco koňskými potahy. Podzimní setí obilí bylo provedeno traktory. Na sklizeň cukrovky bylo použito i nového řepného kombajnu vlastního. Tento stroj se velmi neosvědčil. V cukrovaru dělali velké srážky.

     Dráty na vedení vysokého  napětí byly natahovány v listopadu. Stará hasičská zbrojnice u č.23 byla zbourána počátkem prosince. Bourání provedl MNV brigádnicky. Mrznout počalo 5.prosince, avšak mrazy nebyly velké. Na vánoční svátky napadlo hodně sněhu, který se držel. Pod silnou vrstvou sněhu zmrzlá zem roztála, takže nebylo možné na pole voziť hnůj a saturační kaly z cukrovaru.

     Na Pj se vyplácelo 18Kč. Průměrná dojivost družstevní dojnice činila 2200l. Zemědělec Kocián Josef z č.17 se rozhodl pro soukromé hospodaření a proto vystupuje z družstva s výměrou 8ha.

Úmrtí: 16.5 Tesař Karel z č.28 ve věku 62roků.

Manželství:

20.06. - Zdeněk Kočajnar                              11.07. - Josef Barbořík

             Marie Danišová                                              Zdislava Zelová

26.09. - Stanislav Tvrdoň                               27.06. – Divina Zdeněk

             Ludmila Tesařová                                            Marie Dvonákuvá

Narozeni:

Lesák Antonín                            Marcela Kočajnarová

Kocián Milan                               Zelová Ivana

Sikorová Dagmara                      Vymětalíková Libuše

Svatava Macíčková                    Malina Ladislav

 

celkem 8 děti, z toho 3 chlapci a 5 dívek

Rok 1965

     V měsíci lednu byla zima mírná s občasnými dešti. Dne 9.ledna celý den nepřetržitě hodně pršelo. Sněhu bylo stále dost, neb často sněžilo. V únoru zima přituhla, neb dosahovaly mrazy až -15°C. Občasné přeháňky tvořily závěje, které se musely odhrňať pluhy. Dne 27 února se přehnala sněhová bouře a severozápadní vítr tvořil nové závěje.

     Výroční členská schůze JZD ,,Záhoří“ se konala 16.února v sále kina v Soběchlebích. JZD ,,Záhoří“ vlastní 12 kolových traktorů, 2pásáky, 2automaty na mlácení.

     S příchodem měsíce března zima nepolevila. Dne 6.března byla tak silná vánice se sněžením, že autobus se nemohl dostat do Soběchleb pro závěje.. V druhé polovině března se podstatně oteplilo, takže se sníh rapidně ztrácel. Špačci a skřivani byli viděni 15.března.

     S přípravou půdy a setím jařin se započalo s příchodem měsíce dubna. Počasí na setí bylo příznivé do 10dubna. Po 10 dubnu nastaly dešťové přeháňky a ty trvaly až do konce dubna. Dne 24 a 25 dubna byly u nás i bouřky se hřměním a blesky. Hnůj pod řepou a zemáky se nemohl rozvážet pro měkko na poli. Polní práce se značně odtáhly. Vlaštovky přiletěly 30.dubna.

     S příchodem měsíce května se zdálo, že se počasí umoudří, avšak se to zdrželo bez dešťů jen do 5.května. Pak zase snad nebylo dne, aby nebyly přeháňky, nebo bouřky, někde i s krupobitím. Polní práce se dělaly nekvalitně, neb bylo měkko a ještě to zmoklo. Ještě 23.května nebylo ani všechno obilí zaseto a ani všechna řepa zaseta a zemáků bylo zasázeno jen nepatrné množství. Zeleným krmením se počalo krmit 20.května.

     Květen byl celý deštivý. Na některých pozemcích se nemohl hnůj rozvážet ani pásáky. Červen byl také deštivý. Nemohlo se ani sušit ani zemáky sázet. Do 15.června nebylo nic řepy oplečkováno ani přesekáno.

      Dne 12.června se vylila Bečva. Dle staré tradice se říkalo,, Jak se Bečva vylije, pak nastane lepší počasí“. Avšak pro letošní rok to neplatilo. Neustálými dešti se potoky a řeky rozvodňovaly. Na jižní Moravě byly stovky ha pod vodou. Na Slovensku na Žitném ostrově se protrhla ochranná hráz na Dunaji v délce 80m a dle zpráv z rádia bylo zaplavené území o rozloze 90km2. Obyvatelstvo z tohoto území bylo evakuováno vojskem.

     Část brambor se sázela ještě počátkem července a to nekvalitně. Pak se ustalo ze sázením a na plochy, které měly být ještě osázeny se sela kukuřice a směsky.

     Dne 16.července se po sparném dopoledni přihrnula po poledni bouře s lijavcem, neb vodu nestačila ani kanalizace bráť. Při této bouři zapálil blesk usedlost Frant. Pospíšilíka v Bezuchově.

     Dne 17.července byla nad Opatovicemi, Malhoticemi a Byškovicemi průtrž mračen. V Opatovicích v povodí potoka tekla voda okny do rod. Domků. Do Byškovic bylo povoláno vojsko na záchranné práce. V těchto obcích se některé domy vodou podemleté zřítily.

     Ozimá řepa se sekla řádkovačem a pak mlátila kombajnem a to v poslední červencové dny. Žně počaly až v měsíci srpnu. Dešťové přeháňky zpomalovaly tempo žní. Náš kombajn byl na Slovensku ve žních. Z okresu Přerov jich tam bylo 30. Nám pak ze Slovenska z galanty pomáhaly 2kombajny. Dne 24 25 srpna byly tak silné deště, že se několik dní nehodilo na poli se stroji pracovat. Značná část obilí dočkala měsíce září. Obilí málo sypalo.

     Podzim byl pěkný. Okopaniny se dobře sklízely, jenom že všechno bylo málo. První sníh napadl 11listopadu  a s ním začalo mrznout tak, že se nadalo ani orat. Toto počasí se udrželo asi 14dní. Pak nastala obleva s deštěm. Vánoční svátky byly blátivé s občasným deštěm až do konce měsíce prosince.

Úmrtí:

 18.01. - Antonín Dolák, čp. 14                      31.07. - František Páral, čp. 12

23.01. - Jan Zela, čp. 16                                 03.09. - Anna Zatloukalová, čp. 4

29.03. - Adolf  Laštůvka, čp. 18                     02.12. - Josef Baďura, čp. 25

06.06. - Františka Ptáčková, čp. 39

Manželství:

27.02. - Antonín Zdráhala                                 09.10. - Milan Kunovský

             Marie Páralová                                                  Zdeňka Hapalová

28.08. - Jaromír Pátek,                                     06.11. - Karel Tesař

             Drahomíra Zámorská                                        Ludmila Ryšková

09.10. - Antonín Hošťálek                                   09.10. Antonín Hradil

            Marie Hapalová                                                  Ludmila Doláková

Narozeni:

Dolák Václav                                                                   Hanák Václav čp.23                              

 

celkem 2 chlapci

Rok 1966

 V měsíci lednu byla  zima celkem mírná a sníh se udržel po celý měsíc. V únoru nastala obleva. Dne 6.února bylo jako na jaře, což způsobilo rychlé tání sněhu, neb četné řeky se vylily z břehů. Dne 9.února se vylila i Bečva. Dne 14.února byli u nás skřivani a 22špačci. V četných družstvech se sely jařiny. V našem družstvu se také započalo se setím jařin. Dne 27února se přehnala dešťová bouře se hřměním. S měsícem březnem přišlo nevýrazné počasí, takže se dalo síť. Něco se zaselo až koncem měsíce a zbytek setí dočkal až měsíce dubna.

     Dne 13 března napadl sníh, který se držel celý týden. V pondělí velikonoční dne 11dubna přišly silné dešťové přeháňky. První vlaštovky byly u nás viděny 14.dubna. Dne 25 dubna se přehnala bouře s krupobitím.

     Dne 29 dubna se počalo krmit zeleným v kravíně. Vojtěšky se počaly sušit počátkem května. V druhé polovině května se sušily i louky. Pícniny byly dobré, zvláště jeteliny. Počasí v květnu bylo příhodné. V červnu nastaly dešťové přeháňky, takže se špatně sušilo a část suché píce pohnila.

     Na neděli 26.6.1966 místní požární jednotka naplánovala slavnost 75leté trvání místní požární jednotky a sjezd rodáků. Vyhlídky na tuto slavnost byly špatné pro neustálé deštivé počasí, neb ještě v sobotu 25.6 celý den hodně pršelo. Avšak slavnost se vydařila, neb celou tuto neděli bylo pěkně slunné počasí. V pondělí zase pršelo.

     S četnými rodáky se této slavnosti zúčastnila, také paní Emílie Lénartová, manželka předsedy vlády ČSSR Josefa Lénarta, která je rozená v Radotíně na pohostinství č.4 jako Emílie Hradilová. Rodiče její byly ze Žákovic.

     Měsíc červenec byl také celý deštivý, takže žně odtahovaly a hlavní sklizeň dočkala měsíce srpna a to bylo stále deštivé počasí, takže se kombajny na poli topily v blátě. Dne 19.srpna odp. se přehnala silná bouře při které blesk zabil 47letého Frant. Zmrzlíka z Kladnik, který ukládal slámu na koňský povoz na poli. Potahu a spolupracovníkům se nestalo nic.

     Dne 20.srpna byla u nás průtrž mračen, která trvala asi 20min. Kanalizace nestačila na vodu, takže se voda valila, kde se jí dalo. Voda v potoce dosahovala bezmála obydlí Lubomíra Zlámaly.

     Ke dni 24srpna měl ekonomický celek sklízet ještě asi 120ha obilovin. Sklizeň byla velmi ztrátová, neb obilí bylo přezráté a odmoklé. Poslední sklizeň dočkala až 23září.

     V měsíci říjnu bylo krásné ideální počasí. Dne 12listopadu dovezli nový osobní automobil manželé Břetislav a Anna Králíkovi z č.13. Je to prvý osobní automobil v naší obci. Dne 13.listopadu napadl první sníh, který se dosti dlouho udržel. Pak bylo počasí střídavé, občas sněžilo a někdy pršelo.

     Toho roku byla velká úroda všeho druhu ovoce. Ovoce vykupoval ,,Obchodní dům“ v Soběchlebích. Švestek byla spousta, takže nebylo domácnosti, kde by nebyl kvas na slivovici, kterou pálili většinou  v Lipové u Dřevohostic.

     Od 17.března t.r. byla uzavřena státní silnice z Lipníka n/Beč do Hranic pro její rozšiřování a rekonstrukci, takže objížďka směrem do Hranic vedla záhořím přes naší obec. Jelikož u nás nebyly silnice stavěny na takový provoz, brzy se rozbily a mimo toho se navážel štěrk, od sochy sv. Cyrila a Metoděje za Lhotou až do Paršovic, takže veškerý provoz jezdil po jedněch kolejích a jen někde byly výhybky. Místy byla silnice rozjetá k nepřejetí. Na jaře se započalo s její opravou. Štěrku se navrstvilo 30cm, ten se zalil asfaltem a na to se dávala obalovačka tj. štěrk promíchaný s asfaltem hned v kamenolomu.

     Na Silvestra bylo krásné slunné počasí jako na jaře.  

Úmrtí:

06.05. - Antonie Cábová, čp. 48                     28.12. - Marie Durmonová, čp. 2

Narozeni:

Adamová Zdeňka                     Tesař Karel

Malásková Pavla

celkem 3 děti, z toho 1 chlapec a 2 dívky

Rok 1967

Jak bylo na Silvestra v r.1966 krásné slunečné počasí, tak Nový rok 1967 začal se sychravým počasím a silným deštěm. Dne 1ledna 1967 byl v naší obci založen spolek ,,Aáhradkářů“ s počtem 24 členů, jehož prvním předsedou se stal Ignác koláček z Radotína. Do tohoto spolku byli přibráni i členové ze Soběchleb, Oprostovic a Bezuchova.

     V lednu a únoru byla výroční členská schůze ekonomického celku ,,Záhoří“ v Soběchlebích. Na PJ se vyplácelo 18Kč.

     Dne 15 února dotáhli ve vleku traktorem místní požárníci nákladní automobil z Orbisu v Lipníku n/Beč, který pro ně zakoupil MNV v Radotíně. Motorickou opravu na tomto autu provedl šofér v uhelných skladech Josef Hanák z č.46 v Radotíně, takže auto je schopno jízdy.

     Jelikož Durmon Antonín z č.2 prodal ,,Záhumení“ o výměře asi 60árů majitelům rodinných domků v ulici na ,,Šabaci“ byl tento kup proveden se státním notářstvím v Přerově 16.února 1967.

     Dne 23.února v nočních hodinách se přehnala nad územím ČSSR silná vichřice se hřměním a blesky. U nás poškodila značně krytinu na střechách. Dle zpráv z rádia a novin převrátila tato vichřice někde i střechy na budovách, v lesích způsobila značné škody, neb vývraty se odhadují na tisíce plm. I dálkové elektrické vedení bylo leckde vyvráceno.

     V březnu bylo počasí nevýrazné, takže ze setím jařin se započalo asi v posledních třech dnech tohoto měsíce.

Úmrtí :

12.06. - Anna Doláková, čp. 14                      29.09. - Anděla Boudová, čp. 34

Narozeni:

Sedláková Zdeňka                      Tesařová Irena

Divina Zdeněk                             Kočejnar Zdeněk

 

celkem 5 děti, z toho 2 chlapci a 3 dívky

Rok 1968

Jaro v celku příznivé. Se setím jařin se započalo počátkem dubna. V měsíci květnu při melioraci trati ve Březí (od lesa) vyorali melioračním strojem nějaké kamenné šledy. Jelikož jsem také pracoval při melioraci, ihned mne k tomu volali, zda tam nebyla nějaká tajná chodba. Na chodbu to nenasvědčuje, nýbrž na odvodnění pozemku kamenným kanálem z minulosti, neb se tam pozemkům říkalo na kanále. U starých občanů kolovaly pověsti, že z kaple v Březí, jak je kříž, který dali postaviť manželé Huidovi z Radotína č.31 vedla tajná chodba na hrad Helfštýn. Cihelná dlažba z bývalé kaple ještě je a lesu za křížem se říká dodnes ,,Zákaplí“. Po zániku této kaple, byl na tomto místě dřevěný kříž, jehož pozůstatky byly ve staré kapli u nás na návsi.

     Na druhém láně ve Březí od Novoťové Debře a Újezdců je několik žárovíšť. Buďto tam vyráběli dřevěné uhlí v milířích, aneb tam za pohanské doby spalovali nebožtíky, neb se tam v blízkosti nachází popelnicové hroby.

     Při sušení vojtěšky a sena chodily dešťové přeháňky, takže se kvalitně nesušilo.

     Źně započaly 12.července. Většina žita se sekla samovazem a něco se nařádkovalo. Ostatní obilí se seklo přímo kombajny. Mlátilo se jen jedním automatem a to v Radotíně u kravína a tento automat byl stále pokažený, až vypověděl načisto. V důsledku toho se musel lán z panákovaného žita mlátit kombajnem na poli. V Soběchlebích se vůbec žádnou mlátičkou nemlátilo. Nastaly přepršky a poslední obilí se sklízelo až v prosinci a to cepákem, z čehož nebylo nic jen trochu zteřelé slámy. 4ha nařádkovaného žita zůstalo na poli.

      Otavy se velmi špatně usušily a značná část se jich sekla cepákem, až v polovině prosince, neb bylo zamrzlé na sucho. 20září se začala silážovat kukuřice a skončilo se až 5.října. 23.října se započalo s řepnou siláží. Poslední brambory na Meslách, se vyorávaly 30.listopadu. Poslední cukrovka se naložila 9.prosince. Cukrovku nám pomáhali voziť 2 vojenská auta a za půjčení pařící bramborové kolony z Veselíčka, Dol. Újezda, Radkov, Rakova a Rouského.

     Od 5. Prosince se nemohlo pokračovať v orbě neb zamrzlo a tak zůstalo 100ha zimní orby na jaro. Hnoje pod řepu bylo zaoráno jen nepatrná část.

     V měsíci srpnu přibylo v naší obci druhé nové osobní auto značky  ,,Moskvič“ u Tesařa Josefa č.5.

     Dne 21.srpna byla naše ČSSR okupována vojsky. Varšavské smlouvy a to sovětskými, polskými, bulharskými, maďarskými a německé demokratické republiky. Vtrhli do naší republiky v noci pod záminkou, že je u nás kontrarevoluce. U nás byl naprostý klid a tak vyhledávali záminky, aby mohlo dojít k nějakému konfliktu. S okupací nám vznikly miliardové škody.

     Vysílačky vysílaly ilegálně a jedině těmto hlasatelům můžeme být vděčni, že nedošlo u nás ke krveprolití. Tito napomínali, upozorňovali a varovali obyvatelstvo, aby nedošlo ke konfliktu. Přes naši obec tato vojska neprojížděla.

     V měsíci září byl do naší kaple přivezen lustr z farního kostela v Soběchlebích, který tam darovali manželé Čechovi z Radotína z č.33. Do kostela darovali nový větší lustr občané z Dol. Nětčic v ceně přes třicettisíc 37000Kč, z vděčnosti, že byli uchráněni na živu za Protektorátu, neb za čin jistého občana, měl být každý druhý dospělý občan z Dol. Netčic popraven.

     V neděli dne 6.října dopoledne byla v naší kapli mše svatá s hudbou. Odpoledne se konaly oslavy padesátého výročí československé republiky. Členové MNV, požárníci účastníci  první světové války a to : Malina Stanislav, Masař Metoděj, Pátek Rudolf, Hanák Josef č.1, Složil Josef ts., Kocián Josef st. A četní občané se shromáždili před budovou MNV, odkud šli průvodem k pomníku padlých, kde účastníci prvé světové války položily věnec.

     Slavnostní projev učinil občan Bohuslav Hradil. Tak byla před budovou MNV zasazena lípa svobody, kterou zasadil předseda spolek  zahrádkářů Ignác Koláček a předseda MNV Jaroslav Hanák z č.19.

     Jelikož vichřice strhávaly pálenou tašku ze střechy kostela v Soběchlebích, byla tato pokryta plechem v r.1968.

     Úmrtí : Vymětalík Jaroslav z č.40 ve věku 63let.

Manželství:

01.06. - Pavel Kovář                                      08.06. - Radomír Hlavík

             Jarmila Baďurová                                           Ludmila Hanáková

Narozeni:

Hradil Antonín                            Doláková Anna

celkem 3

2 děti, z toho 1 chlapec a 1 dívka

Rok 1969

     V první polovině ledna dosahovaly mrazy až -20°C. V druhé polovině se zima zmírnila, při čemž pršelo a sněžilo. Skřivani byli viděni počátkem března. V únoru byla zima mírná. V měsíci březnu bylo nepříznivé počasí. Od 15 až 22 vály studené vrchové větry s občasným sněžením nebo deštěm.  Celou zimu se nedalo orat, až poslední 3dny v březnu. Dne 31.března sněžilo tak že celá příroda byla bílá. Duben byl na polní práce příznivý. První bouřka byla 1.května odpoledne. Na sušení pícnin bylo příznivé počasí.

     Dne 18. Července ( pátek odpoledne) byly do farního kostela v Soběchlebích přivezeny ostatky sv. Cyrila k uctění věřícím. Aby tato událost byla důstojná, jeli občané z farnosti v počtu přes třicet osobních aut naproti za Lhotu u Lipníka n/Beč. k soše sv. Cyrila a Metoděje. Účast slavnosti byla veliká. Z historie vyplývá, že slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj kázali i v Soběchlebském kostele, toho času dřevěném.

     Dne 21. Července vystoupili ameritští kosmonauti na měsíc. To byli první lidé na měsíci.Dne 25 července začaly v našem družstvu žně, které probíhaly za příznivého počasí. Většina obilí se sklízela kombajny. Poslední sláma z pole se odvezla 17.září.

     Dne 13.září ( v sobotu odp.) bylo v Soběchlebích sv. biřmování, které udělal Pražský biskup Msgre ThDr Frant. Tomášek, rodák moravský, který byl svého času farářem v Kelči.

     Farníci v počtu přes třicet aut, jeli jemu naproti k Žákovské kapli. Účast na této slavnosti  se odhadovala na 3000lidí.

     S bramborama se započalo 15.září a všechny se ručně sbíraly. Počasí při jejich sklizni bylo příznivé. Se sklizní cukrovky se započalo 6.října. Dva hony se sklízely řep. Kombajnem a jelikož se stále něco kazilo na těchto strojích, byla tato práce zdlouhavá. Jelikož byl podzim suchý šla práce v řepě od ruky. Všechna cukrovka se vozila do řepného skladu v Dolních Nětčicích.

     V listopadu se započalo se stavbou velkovýkrmny vepřů v Simři ) tj. gigant na 1200kusů) Této stavby se účastni JZD Soběchleby, Dol. Nětčic, hor Nětčic a Rakov. Vedením této stavby je pověřen Hanák Oldřich z Radotína z č.37.

     26 listopadu napadl sníh a začalo mrznout a tak se to udrželo. V prosinci začaly i vánice, takže musely zasahoval i autopluhy.

     Dne 11.prosince byl v Soběchlebích pohřben Msgre ThDr Stanislav Zela, světící biskup Olomoucký, rodák z Horních Nětčic. Byla to zase velká událost ve farnosti. Pohřbu byli účastni 3 biskupové a to z Českých Budějovic, Litoměřic a Prahy, mnoho kněží a řádových sester a mnoho občanů z celého okolí.

     Od 19 až 24 prosince uhodily tuhé mrazy, které dosahovaly až -20°C. o vánočních svátcích se zima podstatně zmírnila. V roce 1969 byla velká úroda ovoce, jablek a hrušek, avšak odbyt byl velmi špatný, takže spousta ovoce zůstala lidem doma. Padaná jablka byla za 50halářů 1kg. Trhaná od 80hal a nejvyšší cena za vybraná  zimní 3Kč. Švestek byla menší úroda.

     V r.1969 bylo v Soběchlebích v kostele zřízeno ústřední topení.

     Docílené ha výnosy: ozimá pšenice 239q, žito 247q, ječmen 25q, oves 208q cukrovka 248q, krmná řepa 371q, brambory 128q, řepka byla zaorána.

Úmrtí :

04.10. - Marie Divinová, čp. 45                      02.12. - Barbora Hlavíková, čp. 44

11.11. - František Divina, čp. 45                    14.12. - Františka Vymětalíková, čp. 14

Manželství:

07.06. - Antonín Horák

             Ludmila Durmonová

Narozeni:

Sedláková Eva                         

Tesařová Eva

celkem 2 dívky

Rok 1970

     V lednu se zima podstatně zmírnila. U únoru byla zima přijatelná, avšak bez oblevy. Měsíc březen se přihlásil s hustým sněžením a vánicemi, takže se autobusová a automobilová doprava byla ochromena až do 7.března, neb na to nestačily ani autopluhy. Celé příroda byla pokryta silnou vrstvou sněhu. Podstatné tání nastalo 19.března. Špačci a skřivani byli u nás viděni do 15 tohoto měsíce. Dne 25 března ve večerních hodinách se přehnala u nás bouře se hřměním a blesky. Velikonoční svátky byly se sněžením. Na ,,bílou sobotu“ dne 28.března byla celá příroda bílá novým sněhem.

     Duben se přihlásil s dešťovými přeháňkami. Dne 3. Dubna celý den hustě sněžilo, takže napadlo několik cm sněhu. Se setím jařin se započalo až koncem měsíce dubna. Dne 30dubna byla zima provázena sněhovými přeháňkami.

     Při sušení pícnin byly dešťové přeháňky. JZD většinu jetele a vojtěšky sušilo v rakově na sušičce. Žně započaly koncem července. Něco málo se řádkovalo a ostatek byla přímá sklizeň 2 kombajny. Ke konci žní sklízely 4 kombajny. Všechna sláma se lisovala a poslední se odvezla 28září.

     Dne 19 července byla Bečva rozvodněná tak, že v takovém rozsahu málokdy bývá. Při sklizni brambor pomáhaly hodně brigády. Poslední se sklidily 15.října. Dne 24.října byl Javorník zasněžen. Vedoucí JZD spoléhali se sklizní cukrovky na stroje, avšak byli sklamáni, neb občasnými přeháňkami se strojově sklízet nedalo a tak se sklizeň cukrovky odtahovala. Vojáci pomáhali při odvozu skrajků a ze Sigmy z Hranic při sklizni cukrovky.

     Za pomoci traktorů z Dol. Nětčic a Rakova, byla cukrovka odvezena 1.prosince. Dne 5.prosince napadl u nás první sníh. Dne 23prosince jsme ještě betonovali v Simři na ,,gigantě“, avšak vánoční svátky byly pod sněhem, který se udržel až do Ledna příštího roku.

     V měsíci listopadu dovezl Frant. Palík z č.8 nový osobní automobil značky 1000MB.

     V r.1970 byly v naší obci provedeny dláždicové chodníky. Práce řídil předseda MNV Jaroslav Hanák a č.19. K 1prosinci bylo celostátně provedeno sčítání lidu, domů a bytů.

     Ovoce bylo v r.1970 podstatně méně než v r.1969. Ovoce vykupoval a odbyt zajišťoval předseda spolku záhradkářů Ignác Koláček. Méně hodnotná jablka občané setřásli a prodávali za padaná za cenu 50hal za 1kg.

Úmrtí : Vymětalíková Františka z č.40 ve věku 67let.

Manželství:

25.04. - Oldřich Hradil                                    12.09.  - Josef Nevyjel

             Jaroslava Hanáková                             Marie Cábová

08.08. - Václav Lipka                                     31.10. - Jan Nikl

             Jarmila Složilová                                 Zdenka Zlámalová

08.08. - Vojtěch Dudík

             Anna Složilová

Narozeni:

Hradilová Hana                      

Horák Petr

celkem 2 děti, z toho 1 chlapec a 1 dívka

Rok 1971

     Měsíc leden nastoupil s tuhými mrazy, neb 2. Bylo naměřeno -20°C. V komorách a sklepích jinovatěly zdi. Tato zima se udržela s občasným menším zmírněním až do 20. t. měsíce. Po 20. Nastala obleva s občasnými dešťovými přeháňkami, takže ke konci měsíce bylo jak na jaře a příroda bez sněhu. V únoru bylo jak na jaře, neb rozkvetly kočičky a jehnědy a v městech se prodávaly sněženky. Dne 19, února viděli naši občané letět divoké husy. Dne 27 a 28 února hustě sněžilo a udělala se i vánice.

     Dne 16.ledna měli požárníci ples a 13. Února měli záhradkáři ples. Oba plesy se vydařily.     Březen začal se sněžením a vánicemi. Asi po 15.březnu bylo deštivo a nevýrazné počasí, takže se u nás nic nezaselo. Špačci byli viděni 12 a skřivani 14.t.m. Dne 1.dubna byl Javorník zasněžen. S přípravou půdy a setím jařin se začalo 1.dubna. Dne 2.dubna byli u nás viděni čápi. Až do 25. Bylo počasí pěkné a suché, takže se obilí pěkně zaselo a většina řepy i značná část brambor se zasázela. Po 25. Dubnu nastaly dešťové přeháňky a značně se ochladilo. Vlaštovky přiletěly asi 15. Dubna a kukačku bylo slyšet 30.t.m.

     S novým veřejným osvětlením na obci se započalo v měsíci dubnu. Na káblové vedení se každý vykopal drážku před svým obydlím a kdo neměl vedení před svým, měl přidělen jinde úsek.

     Měsíc květen nastal se studeným a přeháňkovým počasím až do 9.t.m. Pak nastalo suché a teplé počasí a byla až vedra. Na polích bylo sucho, až 28 se přihnala bouře.

     V sobotu 29.května uspořádali místní požárníci kácení máje o půlnoci, při novém osvětlení návsi. Přesně ve 12.hodin v noci rozžala se světla, hudba hrála, zahrála u máje, někteří požárníci vystřelovali rakety a nescházely i maškary. Zkrátka nic podobného se ještě v okolí neudálo. Návštěva byla dobrá, zvláště mládeže.

     Červen nastal s přeháňkovým počasím, takže se špatně sušilo. Toto počasí se udrželo celý měsíc. Místy byly i průtrže mračen a krupobití i v blízkém Rakově, avšak u nás k živelné pohromě nedošlo.

     Dne 25.června 1971 na plenárním zasedání MNV v Radotíně v místním pohostinství, se mimo jiné jednalo též o sloučení MNV Radotín s MNV Soběchleby. V případě sloučení, by Radotín ztratil svůj název a převzal název Soběchleby. Jednání byl přítomen i zástupce ONV s. Bartošík a 36 místních občanů, kteří tento návrh jednomyslně zamítli. Diskuse byla velmi živá.

     Červenec nastal s pěkným a suchým počasím. 6ně u nás započaly 26.7. a všechno se seklo kombajny i čtyřmi. Počasí při žních  bylo ideální. Obilí dobře sypalo, ale slámy bylo podstatně méně zvláště u jařin. Dosečeno bylo 18.srpna a jen malé množství slámy dočkalo měsíce září. Jetel se semeno pěkně dozrál a dobře sypal.

     V měsíci září koupil Palík Rastislav z č.8 nový osobní automobil. Bramborů se v našem JZD velmi málo urodilo, zatím co v okolních JZD měli bramborů hojnost. Podzim byl pěkný, takže se ozimy pěkně zasely a brambory a řepa se dobře a rychle sklízely. Vzhledem pěkného a suchého počasí se rozmohly myši v nebývalé míře.

     Porosty hodně napadené, stříkali jedovatou látkou ze strojní traktorové stanice v Lipníku n/Beč.

     Ovoce se mnoho neurodilo a ořechů u nás nebylo vůbec. Ovoce vykupoval předseda spolku záhrádkářů Ignác Koláček, který má i firmu ,,Výkup ovoce“.

     15.října padal sníh s deštěm. 6.listopadu letěli čápi. Při kolovém honu na bažanty se jich nastřílelo přes 400kusů, což ještě u nás nebylo.

     Úmrtí : 23.2   Bouda Metoděj ( svobodný) z č.34 ve věku 62roků

2.9.  Malina Stanislav z č. 22 ve věku 78 roků.

     Dne 22.října byla v pohostinství plenární schůze MNV na které byli občané seznámeni s kandidáty NF do MNV a vyšších orgánů ( účast 50 osob). Dne 21. Listopadu chodily u nás předvolební agitační dvojice. Celostátně byly volby provedeny 26 a 27 listopadu. U nás je 126 voličů.

     V r. 1971 byly dány nové hodiny na kostele v Soběchlebích, kostel zalíčen, od fary uděláno nové schodiště, kolem kostela dláždicový chodník a provedena sbírka na nové zvony, které byly zadány k výrobě  jisté firmě v Západním Německu.

     Dne 20 a 21. Listopadu začalo sněžit nepřetržitě až do 25. Listopadu. Na silnicích bylo hladko, což zapříčinilo mnoho dopravních nehod. Dne 27. Listopadu nastala obleva. V prosinci bylo pěkné počasí, neb o vánočních svátcích bylo naměřeno +12°C. Dne 27.letěly divoké husy. Dne 30 a 31.12 sněžilo.

     V r. 1971 koupili manželé Josef a Marie Cábovi z č.48 rodinný domek č.34 po zemřelém Metoději Boudovi.

Úmrtí:

23.02. - Metoděj Bouda, čp. 34                     02.09. - Stanislav Malina, čp. 22        

Manželství:

30.10. - Miroslav Machota                             06.11. - Jaroslav Pospíšil

             Jana Koláčková                                              Jana Vymětalová

Narozeni:

Dolák Josef

Divina Milan                          

Nevyjelová Renata

Masař Martin                             

celkem 4 děti, z toho 1 dívka a 3 chlapci

Rok 1972

     V lednu byla zima mírná, téměř bez sněhu. V únoru byla zima také mírná a téměř bez sněhu. Ze setím jařin se započalo v březnu. Selo se ideálně, neb bylo sucho celý měsíc.

     Dne 6. Března ve večerních hodinách se u nás přehnala bouře se hřměním a blesky u nás s malými srážkami. Dne 11.března se u nás přehnala vichřice, která poškodila mnoho taškových střech. V našem polesí způsobila tato vichřice mnoho vývratů a polomů, které se odhadují na tisíce plm3

     V měsíci březnu koupil Vymětalík Jaroslav z č.20 nový osobní automobil. V měsíci březnu odklidili manželé Cábovi stavená č.34 po Metoději Boudovi autobagrem a auty a tak získali nové stavební místo. S novostavbou počali hned po uklizení staveniště.

     Měsíc duben byl deštivý. Vlaštovky přiletěly 15. Dubna a 17 bylo slyšet kukačku. Jeteliny vyhynuly, takže se všechny musely zaorat a naset směsky a kukuřice. Luční porosty byly dobré a ze sušením se počalo koncem května. Vojtěška se sušila na sušičce v Rakově. Měsíc červen byl příznivý s občasnými srážkami. Se žněmi se započalo po 20. Červenci a počátek byl kritický, neb pro deštivé počasí se kombajny bořily na polích.

     Dne 17.července se nešťastnou náhodou utopil při koupání ve štěrkovišti v Chomoutově u Olomouce, kde je snad 15 až 20m vody 23letý Josef Cáb z č.48, který dělal mistra u stavby silnic. Utopený byl nalezen až 20.července. Pohřeb se konal až 23.července za velké účasti občanů a mládeže.

     Dne 26.července byly dovezeny 3 nové zvony do Soběchleb. Které byly vyrobeny v Západním Německu. Tyto byly posvěceny dne 13.srpna při Soběchlebské pouti za velké účasti věřících a za velmi pěkného počasí. Tyto zvony mají jméno : Josef, Marie a Václav. Staré zvony odkoupil farní úřad z Rajnochovic.

      V srpnu bylo počasí dobré, takže žně probíhaly dobře a všechno se sklízelo přímou sklizní našima 2 kombajny a později přijely další dva na výpomoc. Něco slámy se vozilo sběracími vozy ,,Suny“ a většina se lisovala. Aby sláma byla co nejdřív sklizena, stahovala se přímo na polích.

     Podstatná část cukrovky byla zaorána. Přes prázdniny si chlapi zbudovali chatu ve skalách v Hlohové. Podzim byl velmi pěkný, suchý. Příprava půdy na setí ozimů si vyžádala více práce pro sucho. Většinu cukrovky odvezly 3 traktory z Bruntálska a nákladní auto z Frýdku – místku a Karviné. Cukrovka se vozila na skládku do Dol. Nětčic.

     Jelikož bylo počasí stále pěkné, započalo se s přestavbou požární zbrojnice v prosinci. Celý prosinec byl bez sněhu. Pro sucho mělo mnoho domácností bídu s vodou.

     V r.1972 byla neúroda jádrového ovoce a co málo, to bylo podřadné. Neúrodu způsobily jarní mrazy. Zato švestek se urodilo v hojnosti. Tyto vykupoval ,,Obchodní dům“ v Soběchlebích. Nebylo domácnosti, kde by nebyl kvas na slivovici ze švestek. V říjnu při sklizni cukrovky na Soběchlebsku nad Štěrbici nalezl Frant. Hapala ml. kamenné kladivo, kterého je část utržena.

     Dne 11.prosince 1972 se konala ustavující schůze ekonomického celku Soběchleby, Radotín, Dol. Nětčice, Hor. Nětčice, Žákovice v kulturním domě v Hor. Nětčicích.

     V r.1972 byl postaven věžový rezervoár z Maďarska na vodu v Hor. Nětčicích, která se dopravuje tlakem až z Ústí z Hranic. Tento rezervoár pojme 200m3 vody tj. 200000l. Má to být zásobárna vody pro Záhoří i pro Radotín.

     Pro zvětšování honů se oraly polní cesty a byly u nich káceny ovocné stromy, po většině švestkové. Kácení stromů prováděli buldozerem.

     Hektarové výnosy : pšenice ozimá 37,6q, žito 29,4q, ječmen 37q, oves 23,7q, brambory 144q, cukrovka 379q, víceleté pícniny 83q, spotřeby průmyslových hnojiv č.ž. 224kg.

Úmrtí:

17.07. - Josef Cáb, čp. 48

Manželství:

16.09. - Lubomír Zlámal                                             08.07. – Durmonová Marie

             Zdenka Vozáková                                                        Antonín Durmon

Narozeni:

 

celkem žádné dítě

Rok 1973

     Měsíc leden byl až do 20. bez sněhu, pak něco napadlo a s občasnou oblevou sníh se poztrácel. Únor začal s mírnou zimou. V důsledku dělání větších honů, káceli v únoru buldozerem švestkové stromořadí u polních cest.

     Dne 13.ledna byl u nás zahrádkářský ples

     Dne 10. Února byl u nás požárnický ples

     Dne 4. Března uspořádal ČSSM vodění medvěda a večer ostatkovou zábavu. 

                Všechny akce byly úspěšné.

     Březen začal s občasným sněžením. Duben se přihlásil s aprílovým počasím. Z počátku ze studenými větry, pak deště se sněhem. Dne 14. Byla příroda bílá na horách musely zasahovat autopluhy. Dne 22. V neděli velikonoční byl Javorník zasněžen. Květen byl suchý. Ze sušením sena se započalo v květnu.

     Hanák Josef z č.46. nalezl kamennou sekeru na trati ,, Nadbrání“, blízko Čechova kříže. Vzácný exemplář. V květnu se započalo se stavbou tří objektů porodny prasnic v Simři v rámci kooperace. K vedení této stavby byl pověřen Hanák Oldřich z Radotína č.37.

     Červen až do 23. Byl suchý a poměrně chladný, až 23 a 24 pršelo. Žně započaly 25.července s deštivým počasím, které trvalo jen pár dní. Pak se vyčasilo a žně byly ideální za suchého a slunného počasí.

     Hektarové výnosy byly nadprůměrné. Ekonomickému celku tvořícího se z katastrů obcí : Soběchleby, Radotín, Dol. Nětčice, Hor. Nětčice a Žákovice, přijely na pomoc kombajny ze Slovenska a některé i z okolních JZD kde měli dřív sklizeno.

     Celý srpen byl velmi suchý a byla vedra přes 30°C. Celý měsíc září byl velmi suchý. Sláma se sklízela ještě v měsíci září. Říjen byl příznivý na sklizeň brambor a cukrovky. Část cukrovky se ručně seřezávala a ostatní se vyorávala s natí. Kombajnem se u nás cukrovka nesklízela. Ozimy se sely do suché půdy.

     Dne 4.října autobus s vlečkou jedoucí v 7.hod. ráno přes Radotín k Lipníku n/Beč, se převrátil nad Podchrastím ze svahu na pole i s vlečkou. Šofér vyhýbal řepnému kombajnu, který jel do Simře a tak se utrhl banket. K úrazu na štěstí nepřišel nikdo.

     Listopad byl se střídavým počasím. Setí ozimů v tomto měsíci bylo nekvalitní. Dne 28.listopadu hustě sněžilo. V prosinci byla zima rozmarná. Hned sněžilo a mrzlo a neb pršelo a tálo. Vánoční svátky byly na blátě bez sněhu.

     Na podzim v r.1973 začal s přestavbou Páral Bedřich z č.12. Nová požární zbrojnice a nový obchod a adaptace v budově MNV byla provedena v r.1973. Budova MNV byla překryta pálenou taškou dne 27 a 28 prosince.

     V r.1973 byla hojná úroda ořechů, švestek, bylo málo a jablek  a hrušek malá úroda. Za 1kg padaných jablek se platilo 1.20Kč, za hrušky 2Kč, za jablka od 1.50Kč až 3.80Kč.

     Nové osobní automobily. Páral Bedřich z č.12, Hanák Václav z č.23 a Skokan Josef z č.33. V r. 1973 měli někteří funkcionáři JZD brašnové vysílačky.

     Hektarové výnosy : pšenice ozimá 43.9q, žito 33.2q, ječmen 38.7q, oves 22.1q, brambory 184q, cukrovka 366q, víceleté pícniny 68q, spotřeby prům hnojiv č.ž. na ha 236kg.

Úmrtí:

04.02. - Františka Baďurová, čp. 52               24.09. - Anežka Vymětalíková, čp. 36

17.07. - Metoděj Masař, čp. 5                                   18.10. - Rudolf Pátek, čp. 7

12.11. - Věra Hlavíková, čp. 9

Manželství:

14.07. - Antonín Volf                                      14.07. - Bohumil Hradil

            Jana Vymětalíková                                          Zdenka Vymětalíková

Narozeni:

Masařová Ilona                            

Magda Nevyjelová                     

 Durmonová Jana                           

Sedlák Roman

celkem 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 dívky

 

Rok 1974

Do 8.ledna byla u nás příroda bez sněhu a mrazů. Dne 15.1. padal mrznoucí déšť, takže se tvořilo náledí. Silniční služba se sídlem  v Rakově, rozmetadly hnojiv rozhazovala sůl po silnicích, aby byly sjízdné. Pro deštivé počasí a tání sněhu se dne 21.ledna vylila Bečva z břehů, avšak bez ledů.

     V sobotu dne 19.ledna se konala v místním hostinci Výroční členská schůze spolku záhradkářů za účasti 57 členů. Toho času ze stavu 115členů.

     V letošní zimě byly vykáceny některé lípy na návsi. Dne 7.února odešly poslední koně z obce a sice prodejem od Josefa Kociána z č.17, který od 1.ledna přistoupil za člena JZD s výměrou 8ha. Do 10 února kvetly kočičky, jehnědy a u chaty Rudolfa Pospíšila v naší obci byly rozkvetlé i sněženky.

     Dne 12.února bylo naměřeno +18°C. Dne 12.února se započalo s přípravou půdy se setím jařin na Žákovsku.

Dne 12.ledna byl u nás požárnický ples

Dne 16.února byl u nás zahradkářský ples

     V neděli 24.února provedl ČSSM vodění medvěda bez taneční zábavy. Všechny akce byly úspěšné. Dne 21.února v 19.hod. se konalo školení CO v pohostinství a zároveň bylo vzpomenuto 30 výročí slovenského národního povstání. O historickém významu této události učinil projev důstojník ČSL armády. Při této příležitosti byly promítnuty krátké filmy.

     V neděli 10.března ve 14hod. bylo v našem pohostinství plenární zasedání MNV spojené s oslavou MDŽ a 26. Výročí vítězného února. Kulturní vložku měli pionýři a malé děti. Zúčastněné ženy obdržely dárky od MNV. Po programu byl promítnut krátký film. Dne 21. Března na první jarní den bylo naměřeno na slunci +32°C.

     Březen byl celý suchý, bez sněhu, bez dešťů s občasnými nepatrnými mrazíky. Duben nastoupil s teplým a suchým počasím. Na velikonoční svátky se značně ochladilo. Začal vát studený vrchový vítr a nastaly i noční mrazy.

     V neděli velikonoční dne 14.dubna bylo naměřeno -4°C, což zapříčinilo mrznutí květů. Po dlouho trvajícím suchu přišel déšť 25.4 o 5hod. odp., pršelo celou noc a ještě celý příští den. Dne 30.4 odp. byla i bouřka se hřměním a blesky.

     Vzhledem sucha, které započalo již v r.1973 projevily se potíže s vodou. V městech byla voda omezována. Hladina vody na Plumlovské přehradě, která zásobuje vodou Prostějov a okolí klesla o 9m. Zásobárna vody pro Kroměříž a okolí klesla o 15m. Vlaštovky přiletěly 29.dubna, kterých bylo velmi málo. Kukačku bylo slyšet 30.dubna.

     Květen nastal s přeháňkovým počasím. 18.května měla MPJ kácení máje v nočních hodinách. Celý květen byl deštivý, takže příroda oživla.

     Červen byl celý deštivý, nebylo snad ani dne co by nepršelo. Pícnin narostlo, ale nebylo to možno usušit. JZD větší část lučna porostů senážovalo v Hor. Nětčicích v silážní jámě. Senáž nebyla provedena kvalitně, což zapříčinilo značná zmítání u březích jalovic a březích dojnic, až  nadřízené úřady zakázaly tím krmit.

     Bouřky a lijavce splavovaly hlínu z řepných lánů. V Blazicích a Sovadině museli silničáři stroji odklízet nános ze silnice aby byla sjízdná.

     Dne 22.6. uspořádal český svaz žen v Radotíně červnovou noc. Tato zábava byla úspěšná.

     Červenec nastoupil s dešťovým a chladným počasím. V sobotu 6.července v 9.hod dopoledne bylo v Soběchlebském kostele sv. biřmování-

     Ozimá řepka, která byla na trati Mesla, počala se sklízet kombajnem 23.července. Před sklizní byla řepka stříkána preparátem z letadla, aby struky zaschly. Místy se kombajn topil v blátě.

     Se sklizní obilí se započalo 26.července. V kooperačním sdružení seklo 12 kombajnů, které sekly skupinově. S občasným dešťovým počasím se práce zdržovala. Dosečeno bylo koncem měsíce srpna.

     Jelikož v září bylo také přeháńkové počasí, tak poslední sláma byla sklizena 28.září. Brambory se sklízely v měsíci září za pomoci brigád. S vyorávkou cukrovky bylo započato 28.září. S vodovodem pro obec Radotín bylo započato 13.září. Tento je napojen na hlavní potrubí co vede do Simře.

     Říjen byl velmi deštivý, takže se cukrovka nedala strojově sklízet. Cukrovary byly velmi ohroženy špatným přísunem řepy. Do Dřevohostického cukrovaru se vozila řepa až z Prosenic, kde cukrovar oddálil kampaň. Dne 30.listopadu byla v našem ekonomickém celku odvozu na 40ha.

     5.října uspořádala MPJ v Radotíně hodovou zábavu se zdarem. Listopad byl také deštivý. Ozimé pšenice se sely povětšině rozmetadly hnojiv. Od 10 do 19 se to poněkud zdrželo bez dešťů, takže většina traktorů byla nasazena na setí. Plánovaná plocha nabyla oseta.

     Prosinec začal také s přeháňkovým počasím, občas i deště se sněhem. Dne 6.prosince se dělaly překopy na vodovod přes silnici autobagrem. Vodovod po obci se prováděl o sobotách a nedělích. Poslední cukrovka z pole byla odvezena 23.prosince do řepného skladu v Dol. Nětčicích. Odvoz cukrovky z polí byl svízelný pro měkko a dešťové přeháňky. Značná část cukrovky se kladla ručně. Silnice byly velmi zablácené a občas se omývaly vodou z autofekálu.

     Na štědrý den 24.prosince JZD selo ozimou pšenici rozmetadlem hnojiv na honu v Dol. Nětčicích. V r. 1974 byla zrušena mlékárna v Šišmě a byla tam zřízena ,,Rybena“ tj. závod na zpracování ryb. Mléko odvážela nová velkokapacitní mlékárna ,, Olma „ z Olomouce. Nové osobní automobily Tesař Karel z č.28, Vymětal Drahom z č.18, Kocián Metoděj z č.26.

     Úmrtí : 21.1. Složil Josef z č.29 ve věku 77roků.

Manželství:

23.02. - Josef Vrubl                                        17.08. - Bedřich Páral

             Marie Kociánová,                                            Jarmila Masařová

27.04. - František Palík

             Eva Mikulíková

Narozeni:

Palík František                               Sedláková Jana

celkem 2 děti, z toho 1 chlapec a 1 dívka

Rok 1975

Leden započal s přeháňkovým počasím. Dne 14 a 15 bylo krásné slunečné počasí s teplotou +14°C. výroční členská schůze spolku ,, Zahradkářů“ se konala v sobotu 11.ledna. V tomto spolku jsou za členy občané až ze Žákovic a Blazic.

     V sobotu 18.ledna pořádala MPJ ples, který se vydařil. Dne 31.ledna bylo v místním pohostinství plenární zasedání MNV za účasti zástupce ONV s. Bartošíka a poslankyně ONV s. Zdeňky Divinové ze Soběchleb. Jednalo se o plnění volebního programu. Účastnilo se 44 osob včetně SSM. V diskusi, která byla velmi živá nanesla Zd. Divinová, že v novém volebním období má dojít k integraci tj. sloučení MNV. Středisko má být v Soběchlebích a mají tam být přičleněny MNV Radotín, MNV Dolní Nětčice, MNV Horní Nětčice a MNV Žákovice.

     Dne 20.ledna zaselo JZD na honu v Dol. Nětčicích jarou pšenici. Dne 8. Února večer uspořádala místní organizace ČSSM z Radotína taneční zábavu v kulturním domě v hor. Nětčicích, která se vydařila. V neděli 9.února SSM uspořádal vodění medvěda v naší obci. SSM v Radotíně je velmi aktivní, pomáhá při akcích na zvelebení obce a při stavbě vodovodu.

     V neděli 16. Února odp. uspořádala školní mládež ,,Pionýři“ v místním pohostinství ,,Šibřinky“ bez hudby. Maskované děti prováděly různé atrakce.

     Dne 15.února zesílily mrazy až na -10°C. Dne 27.2. byli viděni špačci a dne 28.2. skřivani. Únor prošel mírnou zimou.

     Březen nastoupil s jarním počasím. S přípravou půdy se započalo 5.3. Dne 4.3 bylo v našem pohostinství školení OC. Při této příležitosti bylo vzpomenuto 30 výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Při této příležitosti byly promítány diapozitivy. V důsledku teplého počasí letěly dne 6.3 nad naší obcí divoké husy. Dne 10.3 bylo až +17°C.

     V neděli dne 9.března se konaly v místním pohostinství oslavy MDŽ. Kulturní vložku měli pionýři a malé děti. Zúčastněné ženy dostaly dárky od MNV. Dne 12.3. byla bouřka se hřměním a blesky. Dne 17.hustě sněžilo čímž se značně ochladilo a noční mrazy dosahovaly až -4°C, takže se setím se nedalo pokračovat.

     Dne 25.3. měla v místním pohostinství ,,Jednota spotřební družstva“ výroční členskou schůzi. Účast byla dobrá. Dne 28.3. byla bouřka. Ve svátky velikonoční tj.30 a 31.3 padal déšť se sněhem.

     Měsíc duben nastal s aprílovým počasím. Dne 11.4. byl celý Javorník zasněžen. Dne 11.4. večer byla v místním pohostinství veřejná schůze místní organizace KSČ za dobré účasti občanů a ČSSM a poslankyně ONV s. Zdeňky Divinové. Na programu bylo plnění volebního programu. Dne 27.4. přiletěly vlaštovky.

     Květen započal s chladným až studeným počasím avšak suchým. Dne 5.5. bylo slyšet kukačku.

     Dne 7.května v 19.hod. bylo v místním pohostinství slavnostní plenární zasedání MNV na počest 30.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou za velké účasti občanů ČSSM pionýrům a dětí. Za ONV byli přítomni s. Zd. Divinová ze Soběchleb, s. Bartošík ze Sušic a s. Zavadil ze Šišmy. Kulturní vložku měli pionýři a malé děti.

     Dne 9.května vyvrcholily oslavy 30.výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou v 18.hod slavnostním průvodem za doprovodu dechové hudby ze Soběchleb, z návsí nad vesnicí, kde byla zapálena vatra. V čele průvodu byla nesena čsl. A sovět. Vlajka. Slavnostní projev měl s. Lubomír Zlámal.

     Tento den měl ČSSM v 19.hod kácení máje a večer taneční zábavu, na které hrála ,,Lhoťanka“ ( t. zv. Zlatá muzika)

     Dne 10. Května oslavili manželé Hanák Josef z č.1 a Anežka Hanáková zlatou svatbu tj. 50let společného života.

     Měsíc květen byl v našem kraji suchý až 29 a 30. Bouřkovou činností spadlo více vody, čímž příroda oživla. Se sušením pícnin se započalo v druhé polovině měsíce května. Měsíc červen nastal s deštivým a chladným počasím. Dle pranostiky se praví ,, Když máj vlajky nedá, červen se jí přídá“ Toto se letošního roku skutečně vyplnilo, buď bouřkovou činností a neb trvalými dešti, takže měsíc červen byl velmi bohatý na dešťové srážky.

     Červenec byl až do poloviny měsíce suchý tak, že se na půdě dělaly trhliny. V druhé polovině měsíce bylo deštivo, buď bouřkovou činností, neb trvalými dešti, takže se žňové práce oddalovaly. V našem ekonomickém celku se začala řepka sklízet 22.července. tato byla 3dny před sklízením postříkána od letadla preparátem, aby struky zaschly.

     V neděli 13.července odpoledne uspořádali místní požárníci domácí soutěž se třemi stroji, které vlastníme. Prvenství se docílilo ruční stříkačkou, kterou máme od roku 1892. Tato nebyla asi 30roků v provozu a ani před soutěží zkoušena. Na druhém místě se umístnili mladí požárníci s novější motor. Stříkačkou. 3 místo získali požárníci středního věku s naší prvou motor. Stříkačkou.

     S instalací vodovodu byl narušen svah před č.1. Z toho důvodu bylo tam započato s opěrnou zdí koncem měsíce července. Kámen na tuto zeď byl dovezen až ze Žulové ze severní Moravy. U této zdi pracovali 4důchodci v úhrnném věku 281roků. Hanák Josef č.1 76r, Hanák Alois 73r, Horák Eduard 70r a Hapala Frant 62r.

     Měsíc srpen byl v celku příznivý, takže žně pokračovaly dobrým tempem. Kombajny sekly ve skupinách. Obilí bylo dosečeno 13.srpna. Obilí méně sypala a slámy bylo také podstatně méně. Podstatná část slámy se lisovala a odvážela v měsíci září.

     V měsíci září bylo krásné slunné počasí. Některé dny dosahovala teplota +30°C. Všechny brambory v našem ekonom. Celku se sklidily v měsíci září a v tomto měsíci se také započalo se sklizní řepy.

     Dne 26.září na plenárním zasedání MNV v místním pohostinství za účasti zástupců ONV se mimo jiné jednalo o integraci tj. sloučení MNV. Diskuse byla velmi živá.

     Říjen nastoupil s chladným až studeným počasím až do 14. Suchým. Pak nastalo deštivé a mlhavé počasí. Některé dny trvala hustá mlha po celý den. Při odvozu cukrovky z polí byla silnice zablácena. Bláto ze silnice se odhrňovalo radlicí připevněnou za traktorem na hydrauliku. Pak se silnice omyla vodou z autofekálu.

     Dne 24.října se konala plenární schůze MNV a NF v místním pohostinství za účasti zástupců ONV na které se jednalo o integraci. Po této schůzi byla provedena podpisová akce v obci.

     Dne 7.listopadu v 19hod. v místním pohostinství se konala veřejná schůze místní organizace KSČ k 58 výročí VŘSR. Kulturní vložku měli pionýři a malé děti.

     Dne 8.11 odp. a 9.11 po celý den uspořádal spolek ,, Záhradkářů“ výstavu ovoce a zeleniny v přísálí ,,Charity“ v Soběchlebích. Dne 15.11 v 17hod se konala výroční členská schůze místních požárníků v pohostinství.

     Dne 20.11 napadlo hodně sněhu na nezmrzlou zem. Pak začalo mrznout a mrazy se stupňovaly od -8°C a dne 26.11 bylo až -18°C, při čemž řeka Bečva byla zmrzlá.

     Silniční služba se sídlem v Rakově odhrňala sníh traktorem. Dne 29.11 nastala obleva, čímž se sníh rapidně ztrácel. Měsíc prosinec nastoupil s mírnou zimou až do 17 i bez sněhu. Dne 17 napadlo více sněhu a začalo mrznout až -15°C. Po dvacátém nastala obleva a zima byla mírná až do konce roku.

Nové automobily : Durmon Antonín, Pátek Antonín

Úmrtí:

24.04. - Augustina Hanáková, čp. 23              21.09. - Marie Hlavíková, čp. 44

19.06. - Jindřiška Cábová, čp. 48                   29.11. - Josef Páral, čp. 11

Manželství:

21.06. - Jaroslav Hucel

             Ludmila Vymětalová

Narozeni:

Horák Pavel                              

Durmonová Eva                                                

Páralová Ilona

Hucelová Ludmila

celkem 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 dívky

Rok 1976

Leden nastoupil s přeháňkovým počasím, buďto dešťovými a neb deště se sněhem. Dne 3.1.byla při přeháňkovým počasím nad naší obcí krásná duha. Přeháňkové počasí se udrželo po celý měsíc.

     Dne 17.ledna uspořádali požárníci ples, který se vydařil. Dne 24ledna se konala výroční členská schůze spolku ,,Zahradkářů“ s pohoštěním. Kulturní vložku měli pionýři a malé děti. Tento spolek má 134 členy.

     Od 1.ledna už náš MNV neúřadoval, takže se muselo chodit na MNV do Soběchleb

     Dne 31.ledna se zúčastnili naši mladí požárníci soutěže na Potštátě v počtu 15dětí. Tyto děti se dobře umístnily a od pořadatelů dostaly věcné dary. Z 29. Skupin se umístnily na I.místě. Vedoucím ml. požárníků je Kocián Josef ml.

     Dne 7.února uspořádali místní svazáci ples v charitě v Soběchlebích. Původně ho měli mít v kulturním domě v Hor. Nětčicích, avšak pro zamrzlý vodovod se přesunuli do Soběchleb.

     Dne 20.února měla místní organizace KSČ veřejnou schůzi v místním pohostinství, na které mimo jiné bylo vzpomenuto 28.výročí vítězného února. Kulturní vložku měli pionýři.Dne 22.února (neděle odp) měli pionýři karneval v místním pohostinství.

     Dne 24.února se konalo plenární zasedání MNV Soběchleby do kterého jsou přičleněny obce : Hor. Nětčice, Dol. Nětčice, Žákovice, Radotín, Lhota, Kladniky a Hlinsko.

     V sobotu odpoledne  dne 28.února uspořádaly místní ženy vodění medvěda. Byla to typická skupina v počtu 19 žen. Taneční zábava se nekonala, jelikož nebylo hudby. V  neděli odp. dne 14.března se konala oslava MDŽ v místním pohostinství. Zúčastněné ženy dostaly od NV bonboniéry. Kulturní vložku měli pionýři.

     Se setím jařin se započalo 16.března a sice na Žákovsku neb půda byla ještě stále zmrzlá. Ze 17 na 18 března napadlo dosti sněhu, že jej odhrňali traktorem. Se setím se nemohlo pokračovat až po 28.březnu, kdy se podstatně oteplilo.

     Duben nastoupil se suchým počasím až 16.4 (velký pátek) přišla bouřka. Dne 23.4 sněžilo a začal vát studený vítr.

     Květen byl většinou suchý a chladný. Dne 12.5. při bouřce blesk uhodil do jedné z vrb, které jsou chráněny památkovým úřadem za Vymětalíkovou zahradou č.20.

     Dne 17.5. zemřel při autonehodě Masař Josef z č.5 učitel autoškoly v Přerově ve věku 28roků.

Červen byl suchý, velmi příznivý na sušení. Teplota se pohybovala pře +30°C Dne 28.6. dosáhla teplota na slunci až 45°C

     Červenec nastoupil se suchým a slunným počasím Žně započaly 26.července. Na obilí bylo nasazeno 12 kombajnů, které sklízely ve skupinách. Jelikož není dostatek skladovacích prostorů, tak se zrno sypalo do silážní jámy v Soběchlebích a Radotíně. Obilí bylo sklizeno do 15.srpna. Poslední sláma dočkala měsíce září. Koncem měsíce srpna bylo započato s úpravou místních komunikací v naší obci. Cesty byly vyštěrkovány, uváleny a zaasfaltovány. Okrajníky usadily občané brigádnicky v akci ,,Z“.

     V sobotu večer 9.října uspořádali místní požárníci předhodovou zábavu. Účast byla slabší, takže se režie kryla. Koncem měsíce října byla postavena nová zděná autobusová čekárna, svépomocí občanů.

     Při volbách v měsíci říjnu byli do NV v Soběchlebích za naší obec zvoleni : Ing. Horák Antonín, Skokan Josef, Durmon Antonín a Palík František.

     První sníh napadl 23.listopadu v hojnosti. Dne 2.prosince se konala výroční členská schůze místních požárníků v 18.hod v místním pohostinství. Kulturní vložku měli pionýři.

     Dne 5.prosince ( neděle) měly malé děti v pohostinství Mikulášskou nadílku. V prosinci byla zima mírná s málem sněhu.

      V r. 1976 vykupoval ovoce Vymětalík Jaroslav z č.20. Výkupna byla na vhodném místě pro tento účel v jeho stodole. Ovoce vykupoval 81/2 vagónu za které vyplatil 320000Kč.

     Antonín Štěpaník v č.29(u Složilů) koupil nový automobil.

Úmrtí : 15.3 Zlámal Lubomír z č.32 ve věku 49roků

             17.5. Masař Josef z č.5 ve věku 28roků.

Manželství:

10.04. - Antonín Štěpaník                               25.09.- Pavel Matějíček

             Pavla Složilová                                                Věra Hanáková

 

14.08. - Josef Kocián                                     27.11. - Štefan Nemjet

             Marie Hanáková                                             Alena Malinová

Narozeni:

Hucel Jaroslav                          

Palíková Kateřina                       

Páral Roman      

celkem 3 děti, z toho 1 chlapec a 2 dívky

Rok 1977

     Měsíc leden započal s mírnou zimou. V sobotu 15.1 po celý den a celou noc hustě sněžilo. Sníh přimrzal na větvích stromů, takže příroda byla jako v pohádce. Tato námraza značně poškodila telefonní a elektrické vedení. U nás na požárnickém plese se tančilo až do 1/2 3hod ráno při svíčkách. Účast na tomto plese byla poněkud slabší.

Dne 29.1 ve 14 hod se konala v místním pohostinství výroční členská schůze spolku ,,Zahradkářů“ za účasti 95členů z celkového počtu 152členů. Kulturní vložku měli pionýři. Únor nastoupil s deštivým počasím. Dne 12.2 ve 14hod měl v našem pohostinství přednášku o pěstování ovoce přítel Kopřiva z Blanska pro zahrádkáře. Účastno bylo 25osob. Na závěr byly promítnuty krásné diapozitivy. Vzhledem teplejšího počasí letěly 18.2 divoké husy.

     V neděli 20.2 odp. uspořádaly místní ženy vodění medvěda bez hudby. Dne 25.2 byli  u nás špačci. V sobotu dne 26.2 byla bouřka se hřměním a blesky, která naši obec nezasáhla. Měsíc únor byl velmi bohatý na dešťové srážky.

     Se setím jařin bylo v našem ekonom. celku započato 11.března na Žákovsku. Náš ekonom celek musel povinně nasadit 1ha česneku jarního. Na tuto výměru bylo přiděleno 7q česneku za cenu 35000Kč. V měsíci březnu byl v naší obci renovován místní rozhlas. Dne 22.3. měla ,,Jednota“ členskou schůzi v místním pohostinství, na které byly taženy losy na různé zboží.

     Dne 29.3 byla v místním pohostinství veřejná schůze MNV Soběchleby, na které byly provedeny volby občanského výboru pro naší obec. Volby byly provedeny aklamací.

Zvoleni byli: Hanák Jaroslav č.19, Cáb Josef, Palík Frant.ml. Durmon Ant.ml. Skokan Josef, Ing. Horák Ant. za ČSSM Hapala Frant ml., za ČSSŽ Masařová Blažena.

     Měsíc březen byl suchý, takže se mohlo plynule se´t až v noci  z 28 na 29 sněžilo se hřměním a blesky, takže příroda byla celá zasněžena a pak začal vát studený severní vítr a mrznout. Ze 30 na 31 byla velká vánice, takže i na Přerovském okrese byly některé úseky silnic na přechodnou dobu nesjízdné.

     Měsíc duben nastoupil s aprílovým počasím. Dne 9.4. na Bílou sobotu celý den hustě sněžilo s vrcholovým větrem, takže musel být sníh odhrňován traktorem s radlicí. Napadalo jej více než 30cm. Z neděle na vel. Pondělí byl mráz -7°C. Mnohé silnice byly nesjízdné. Počasí bylo celý měsíc aprílové.

     Měsíc květen nastoupil se suchým a teplým počasím neb některý den dosahovala teplota až 27°C. Dne 6.pršelo. Vlaštovky přiletěly 1.5. a také kukačku bylo toho dne slyšet. Se sušením sena se započalo po 20.květnu.

     Červen nastoupil s chladným až studeným počasím, neb na noc zatápělo teplu. Na svátek Medarda dne 8.6. bylo krásné slunné počasí. Dne 14.odp byla bouřka. Měsíc červen prošel s příhodným počasím, neb občas zapršelo. Řeka se počala sklízet 22 a obilí 25.července.

     V sobotu dne 23.července uspořádala místní organizace ČSSŽ s místními požárníky zájezd na Buchlov, Buchlovic, Velehrad a Luhačovic. Na závěr zakotvili ve vinném sklípku. Příjezd v 1hod v noci. Na tomto zájezdu měl Hanák Jar z č.19 sebou hudební nástroj,, ozembouch“ a harmoniku.

     Měsíc srpen nastoupil s deštivým počasím, takže se se žněmi nemohlo pokračovat. Ve středu dne 10.srpna odp. byla nad Soběchlebském a lesem průtrž mračen, takže potok se vylil do nebývalé míry, neb na tak velkou povodeň není pamětníka. Touto povodní bylo postiženo 23 domů v povodí potoka. Do rodinného domku Anny Dohnálkové tekla voda okny do příbytku. U králíků podávali děti oknem občanům, kteří přišli na pomoc.

     Těmito dešti bylo postiženo celé území naší republiky, takže žňové práce se značně oddalovaly V našem ekonom celku bylo obilí dosečeno 26.srpna.

     Měsíc září nastoupil s teplým a slunným počasím, které se udrželo až do 9. Dne 9. Bylo deštivo až do 23, takže se seť nedalo. 24 srážková činnost ustála, ale znatelně se ochladilo. Svoz slámy trval až do konce září.

     Měsíc říjen byl celý velmi příznivý, takže se dalo na poli nepřetržitě pokračovat. Cukrovka se téměř všechna, až na nějaké maličkosti sklízela 4 řepnými kombajny, které sklízely i o sobotách a nedělích. V sobotu 8.října MPJ pořádala předhodovou taneční zábavu, na které byla slabší účast.

     V úterý 25.října v 19 hod v místním pohostinství bylo plenární zasedání MNV za velké účasti občanů, na kterém byly vzpomenuty oslavy 60let VŘSR. Kulturní vložku měli pionýři.

     Listopad nastal také příznivě. Setí ozimé pšenice bylo skončeno do 15.11. Poslední řepa i posbíraná po kombajnech byla z pole odvezena 22.11. Dne 22.11 v 19 hod se konala schůze jednoty v klubovně SSM, jelikož pohostinství bylo na celý měsíc listopad uzavřeno. Na této schůzi byly taženy i losy na různé zboží. V měsíci listopadu byla postavena nová plakátovací tabule se železnou konstrukcí.

     Prosinec byl zamrzlý s menším popraškem sněhu, což se udrželo až do štědrého dne. Na štědrý den 24.12 začalo pršet a déšť všude přimrzal, takže bylo velké kluzko, takže autodoprava se musela zastavit. Ve vánoční neděli to rozbředlo, takže se provoz uvolnil.

     Úmrtí : 22.9. Hradil Bohuslav z č.47 ve věku 69 roků.

Manželství:

22.01. - Arnošt Lesák                                     03.09.- Jaroslav Zlámal

            Helena Hanáková                                            Marie Mikšánková

 

09.07. - Miroslav Caletka                               22.10. - Karel Sypták

            Růžena Cábová                                              Marie Vymětalíková

27.08. - František Zábranský

             Jaroslava Malinová

Narozeni:

Kateřina Složilová                      

Kocián Martin

Nevyjelová Marie                       

Palík Jiří

Štěpaníková Eva

celkem 5 děti, z toho 2 chlapci a 3 dívky

Rok 1978

Dne 7.ledna odp se konala výroční členská schůze spolku ,,Zahradkářů“ který má členů. Kulturní vložku měli pionýři. V sobotu 14.1 měli místní požárníci ples, který se vydařil. V neděli 29.1 měli pionýři a malé děti karneval v místním pohostinství. V lednu 4.února měla místní organizace ČSSŽ ples, který se vydařil. V neděli 5.února uspořádal SSM vodění medvěda v naší obci a to bez hudby.

     V prvé polovině měsíce února byla zima mírná a v druhé polovině mrazy zesílily až na -18°C. Vzhledem podstatného oteplení ku konci měsíce byli viděni špačci a skřivani 27.února. Dne 2.března se uskutečnil mezinárodní let do vesmíru na Sojuzu 28.kosmonautů Alexeje Gubareva SSSR a Vladimíra Renka ČSSR rodáka z Českých Budějovic, kteří ve čtvrtek 9.března šťastně přistáli na zemi.

     Dne 14.března v 19hod se konala schůze jednoty v místním pohostinství, na které byly taženy losy na různé zboží. Dne 17.března odp. přeháňka se hřměním a blesky. Dne 23.3 započalo se setím v ekonom celku a muselo se přerušit pro deštivou přeháňku. Dne 24.3.(velký pátek) bylo slyšet kukačku. Dne 28.března se značně oteplilo a teplota následující dny dosahovala až +23°C.

     Měsíc duben nastoupil s chladným a suchým počasím až do 12.4. Dne 12.4. hustě sněžilo s deštěm. Dne 13.4 celý den hustě sněžilo, takže večer byl sníh na silnici odhrňován traktorem. V druhé polovině měsíce dubna bylo počasí střídavé s občasnými přeháňkami nebo i bouřkami. Vlaštovky přiletěly 20.dubna. Dne 24.dubna bylo započato s měřením trasy nového silničního mostu v naší vesnici.

     Měsíc květen nastoupil s chladným a přeháňkovým počasím. Zeleným krmením počal ekonom celek krmit 6.5 a to obilní směskou, která byla průměrně malá. Dne 11.5. sněžilo. Jelikož se mléko od záhumenkových krav od 1.května muselo nosit do kravína, byla sběrna mléka na návsi zbourána 27.5. Jaroslavem Vymětalíkem č.20. Měsíc květen byl bohatý na dešťové srážky..

     V neděli 18.června odp. shořela usedlost č.14 Karla Doláka. Dětská hra se zápalkami. Červen byl chladný a bohatý na srážky..

     Červenec byl chladný a deštivý, takže se žně velmi oddalovaly. Dne 24.7. jsem zhlédl vykopávky v Hlinsku a sice je to v lese nad kamenolomem ,,Podhůra“ a provádí to archeologický ústav Brno, pobočka Opava s vedoucím Dr. Pavelůčíkem. Pracuje se tam na 4 sondách a nachází se tam různé věci. Od 26.7. bylo krásné slunné počasí s teplotou na slunci až +30°C.

     Se sečením řepky bylo započato 5.srpna a ozimé pšenice 7.srpna. 7-8-9srpna silný vichřicový vítr setřásl značnou část nezralého ovoce. Obilí seklo 13kombajnů a bylo dosečeno 26.srpna.

     V roce 1978 bylo ze Soběchleb dovezeno 29aut hlíny na urovnání terénu v naší obci. Dne 16.3 ze sklepa v nové škole 8fůr a 11-12-13 července z hloubení nového potoka 21fůr.

     Občasné dešťové přeháňky velmi zdržovaly úklid slámy. V měsíci říjnu byla udělána nová cesta ke kravínu. V sobotu 21 a v neděli 22 října uspořádal spolek ,,Zahradkářů“ výstavu ovoce a zeleniny v přísálí ,,Kulturního domu“ v Soběchlebích, na které bylo vystavováno 275 exemponátů.

     MPJ pořádala 7.října předhodovou zábavu. Dne 22 listopadu v 19hod se v místním pohostinství konalo plenární zasedání NF za účasti zástupců MNV Soběchleby a zástupce ONV s. Divinové Květy ze Soběchleb. Měsíc listopad byl suchý se značným množstvím mlhy, až  v neděli večer 26.11 začal padat první sníh nepřetržitě až do výše 30cm, takže musely zasáhnout autopluhy.

     Prosinec nastoupil s tuhými mrazy. Dne 5.12. bylo u nás -15°C a 7.12 -19°C. Dne 10.12 nastala obleva až do 17.12.

     Dne 4.prosince bylo započato s přípravnými pracemi na nový most.C. Dne 10.12 nastala obleva až do 17.12.

     Dne 4.prosince bylo započato s přípravnými pracemi na nový most..

Josef Kocián ml.postavil novou bytovou jednotku u č.17 a koupil zánovní osobní automobil.

Úmrtí:    7.2 Ordeltová Ludmila ve věku 75 roků

15.2 Ordelt Alfons ve věku 76 roků

17.3. Tesařová Marie ve věku 67 roků

5.6. Páralová Ludmila č.12 ve věku 93 roků

13.7. Hanák Jaroslav č.19 ve věku 53 roků

28.12 Palík František č.8 ve věku 60 roků

Manželství:

15.04. - Stanislav Smolka                               08.07. - Miloslav Kovář

              Anna Kociánová                                             Zdeňka Hanáková

Narození:

Magda Kovářová                      

Kamila Koutná

Štěpaník Antonín

celkem 3 děti, z toho 1 chlapec a 2 dívky

Rok 1979

Jak bylo na Silvestra blátivo, tak Nový rok nastoupil s velmi náhlou změnou, neb bylo u nás -15°C, v Moskvě -45°C, čímž tam popraskaly rtuťové teploměry. Touto studenou vlnou byla postižena celá evropa. V Jugoslávii bylo až -30°C

     Skřuže na nový most byly dány autojeřáby v sobotu 13.ledna a most byl průjezdný 19.ledna.

     Vzhledem k palivo – energetické stanice, byly o celý měsíc leden uzavřeny všechny školy. Dne 13.února shořely dílny JZD, které byly adaptovány ze stodoly u č.14 Karla Doláka. Požár vznikl od přehřátých kamen. V sobotu 17.února byl u nás požárnický ples, který se vydařil.

     Dne 21.února odp. při slunečném počasí byla na naší obcí krásná duha. Dne 24.2. přiletěli čápi.

     V pondělí 26.února uspořádal ČSSŽ vodění medvěda bez hudby.

     V neděli 4.března ve 14hod. v místním pohostinství měli pionýři a malé děti karneval a různé atrakce. Dne 20.března o 19hod se konala výroční schůze ,,Jednoty“ v místním pohostinství při které byly taženy losy na různé zboží a přítomným podány obložené chlebíčky.

     Dne 27.března v místním pohostinství v 19 hod se konala plenární schůze MNV Soběchleby, na které byly hodnoceny za uplynulá léta z celé oblasti MNV Soběchleby.

Měsíc březen se vyznačoval nevýrazným počasím, neb bylo většinou pod mrakem s občasnými přeháňkami, takže se nedalo seť.

     Od 1.dubna byl zaveden letní čas a sice hodiny se posunuly o jednu hodinu dopředu. 17 dubna bylo slyšet kukačku a 24. Přiletěly vlaštovky. Celý měsíc duben se vyznačoval chladným až studeným počasím.

     Květen do poloviny byl chladný. Od poloviny nastala radikální změna, neb nastala vedra až přes 30°C Tento měsíc byl velmi chudý na dešťové srážky. JZD začalo zeleným krmit asi 15.května.

     Měsíc červen nastoupil s teplým počasím a byl bohatší na vláhu, zvláště bouřkovou činností. V úterý 26.6. při odpolední bouři blesk zapálil rodinný domek Frant. Diviny v Soběchlebích na Slatině.

     Měsíc červenec nastoupil s chladným počasím. Se sklizní řepky bylo započato 18 a se sklizní obilí 23.7. Obilí seklo 11kombajnů a občasné dešťové přeháňky brzdily tempo žní. V našem ekonom celku bylo obilí sklizeno 24.srpna a sice 4ha ovsa na katastru v Radotíně.

     Celostátně byly úrody obilí značně nižší jek v zrnu, tak ji ve slámě.

     Soběchlebský kostel byl zalíčen barvami z dovozu a práci provedla firma z Opavy. Při této příležitosti byla natřena střecha a dány nové měděné římsy.

     Měsíc září se vyznačoval suchým počasím. S úpravou vozovky se začalo pokračovat, načež byla silnice uzavřena a objížďka vedla přes Oprostovice, Lhotsko a Simři do Soběchleb. V měsíci září bylo také započato s rekonstrukcí elektrického vedení v naší obci.

     Sklizeň brambor byla ukončena 21.září. Měsíc říjen byl suchý, takže sklizeň cukrovky kombajny byla plynulá. Poslední cukrovka byla vyorána 26.října. Dne 6.října pořádali místní požárníci předhodovou zábavu, za velmi malé účasti, takže se na ni doplácelo.

     V sobotu 13 a v neděli 14.října uspořádal spolek ,,Zahradkářů“ výstavu ovoce a zeleniny v ,, Kulturním domě“ v Soběchlebích. V pondělí 15.října byla tato výstava zpřístupněna všem školákům zdarma.

     Dne 23.října se konala schůze Jednoty v místním pohostinství na které byly taženy losy na různé zboží.

     V měsíci listopadu bylo velmi málo slunečního svitu, neb bylo mlhavo, pod mrakem s občasnými přeháňkami. V pátek 23.listopadu se konala členská schůze JZD ,,Záhoří“ v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích, na kterém se jednalo o sloučení JZD ,,Záhoří“ Soběchleby, JZD ,, Svornost“ Lhota a JZD ,,Mír“ Paršovice.

     Prosinec  nastoupil s jarním počasím. Dne 11.12 byla bouřka se hřměním a blesky. Dne 14.12 napadl první sníh, takže silniční služba se sídlem v Byškovicích musela zasáhnout posypem. Dne 14.12 v 18hod se konala výroční členská schůze místní požární jednotky v místním pohostinství.

     V roce 1979 byla demontovány telefonní linka z Radotína do Lhoty, takže veškeré telefonní hovory jdou přes Soběchleby a Hranice.

     V roce 1979 byly v ekonom celku zorány téměř všechny louky z důvodu, že když se to oseje jinými plodinami bude to produktivnější.

     Silnice z nového mostu v Radotíně, byla projektována rovně k ,,Božímuce“ Při jednání s představiteli ekonom celku muselo  být od přímky upuštěno neb se jednalo o 2 míry pozemku a tak se musela projektovat smyčka. Měření prováděla s Ing. Projektantka Jana Švestková, s Ing. Jana Mrázková a asistent František Florián.

     Složil Josef ml. postavil v tomto roce novou bytovou jednotku u č.29.

Hapala Frant.ml. zánovní osob automobil.

Úmrtí :   2.1 Kocián Josef ve věku 83roků

23.2 Durmon Antonín ve věku 63roků

 6.7. Vymětalíková Marie č.20 ve věku 70roků

18.9. Hanák Alois č.23 ve věku 77roků

Manželství:

21.04. - Břetislav Králík                                23.06. - Josef Menšík

             Anna Nováková                                             Naděžda Hanáková

28.04. - Milan Doušek                                    29.09. - Josef Kulička

             Marie Pátková                                                Pavla Doláková

Narození:

Kocián Miroslav

celkem 1 dítě, z toho 1 chlapec

Rok 1980

V sobotu 5.ledna ve 14:30hod se konala výroční čl. schůze spolku ,,Zahradkářů“ v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. Dne 9.ledna havarovalo sanitní auto vezoucí 4ženy, před č.20 přerazilo plot a v zahradě se převrátilo. Na štěstí k zranění osob nedošlo.

     Z počátku měsíce ledna byla zima mírná a postupně se mrazy zesilovaly takže 14.ledna bylo -18°C.

     Měsíc únor nastoupil s mírnou zimou, takže v sobotu 9.února bylo slunečno a naměřeno +13°C. V sobotu 9.února uspořádala místní organizace ČSSŽ ples, který se vydařil ke spokojenosti pořadatelů a také spokojenosti hostů. Za krásného slunného dne 21.února bylo slyšet zpěv skřivana.

     Dne 1.března byli u nás špačci. V neděli 2.března ve 14hod. odp. při členské schůzi spolku,, Záhradkářů“ v místním pohostinství, při promítání diapozitivů měl přednášku př. Prof. Halama z Přerova o chorobách a škůdcích při pěstování zeleniny.

     V pátek 14. Března se konala slučovací členskou schůze JZD Svornost se sídlem ve Lhotě a JZD Záhoří se sídlem v Soběchlebích v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích ve 13hod.

     Ekonomický celek hodlal započít se setím jařin dne 20.března a sice na Žákovsku. Pro neustálé sněžení, které započalo 19.3.muselo být od setí upuštěno. Dne 21.3. bylo -6°C.

     V úterý 25.3. v 19hod se konalo plenární zasedání MNV Soběchleby a NF v místním pohostinství. Ve čtvrtek 27.3. v 19hod se konala výroční schůze ,,Jednoty“ v místním pohostinství, na které byly taženy losy na různé zboží a potom přítomným podány obložené chlebíčky. Měsíc duben nastoupil s aprílovým počasím, neb sněžilo a neb déšť se sněhem, takže se polní práce značně oddalovaly. Od půlnoci z 5. Na 6.dubna byl zaveden letní čas, takže se hodiny posunuly o 1hod dopředu.

     V měsíci dubnu bylo velmi málo pěkných dnů, takže se polní práce značně oddalovaly. Kukačku bylo slyšet 25.4 a vlaštovky přiletěly 30.4.

     Měsíc květen byl studený a suchý až 28.5. odp. zapršelo a pak až 31.5. dop. pršelo.     Silnice přes naší obec až k Čechovu kříži byla asfaltována koncem měsíce května. Asfaltová obalovačka se vozila z obalovny v Žeravicích za Přerovem. 28.5., 29.5.,30.5.,2.6.,3.6. Práce prováděla firma z Olomouce za nepřetržitého provozu a dne 3.6 zpracovali 57 aut materiálu. Obalovačku vozily ,,Tatry“ a nějaký ,,Trambus“ celkem 12aut vozilo.

     Měsíc červen byl celý deštivý a pícniny se velmi špatně sušily. Ekonom celek převadlé pícniny senážoval. Měsíc červenec byl také velmi deštivý, neb nebylo snad ani dne co by nepršelo.

     V měsíci červenci započal se stavbou rodinného domku Jaroslav Vymětalík z č.20 ve své zahradě.

     Vzhledem deštivého počasí obilí velmi pomalu dozrávalo. Ozimá řepka na výměře 100ha byla postříkána preparátem z letadla, aby struky zaschly dne 1.srpna a bylo započato s její sklizní v neděli 3.srpna. Po sklizni ozimé řepky bylo započato se sklizni obilovin. Dešťové přeháňky oddalovaly plynulý postup žňových prací.

     Měsíc září započal s občasnými dešťovými přeháňkami. Od poloviny měsíce bylo už hezké počasí. V sobotu 27.září slavili manželé Horák Eduard a jeho manželka Františka zlatou svatbu tj.50let společného života. Slavnostní akt měli ji na MNV v Soběchlebích.

    Letní čas byl ukončen v sobotu 27.září ve 24hod v noci, takže hodiny se couvly o 1hod zpět.

     Sklizeň slámy dosáhla až měsíce října. V sobotu 4.října pořádali místní požárníci předhodovou zábavu na kterou se doplácelo. Počátkem měsíce října zahájil kampaň Dřevohostický cukrovar a pro vydatné deště, které trvaly asi týden nebylo možno sklízet cukrovku, tak ji vozili až do Olomouce.

     V měsíci říjnu bylo započato s výsadbou okrasných dřevin v naší obci. Projekt na výsadbu provedl Frant. Biječek, městský zahradník v Bystřici pod Hostýnem, rodák ze Soběchleb. Sazenice byly dovezeny ze školek v Bystřici pod Hostýnem. V pátek večer 24.10 se konalo plenární zasedání MNV Soběchleby v místním pohostinství.

     K 1 listopadu bylo v ČSSR provedeno sčítání lidu, domů a bytů. V naší obci to prováděl s. Václav Mlčák z Kladnik.

     Měsíc  listopad nastoupil se studeným až zimním počasím neb bylo některý den naměřeno až -9°C. Dne 6.11. ráno nejely u nás žádné autobusy pro kluzkou vozovku. Občasné sněžení a špatné počasí zdržovalo sklizeň cukrovky a co se udělalo, to nekvalitně s velkými ztrátami. Touto kalamitou byla postižena celá evropa. V neděli 30.listopadu byla sněhová vánice, takže musely zasáhnout autopluhy-

     Prosinec nastoupil s tuhou zimou od -13°C až -20°C až 12.prosince nastala částečná obleva. Vánoční svátky byly na blátě, neb 26.prosince hodně pršelo. Dřevohostický cukrovar ukončil předčasně kampaň 28.prosince neb v něm nemohli zpracovat zmrzlou a ze skládek značně nahnilou řepu. Na Silvestra bylo pěkné slunné počasí.

Úmrtí : 13.3 Daniš Jan pč.31ve věku 71roků.

Manželství:

15.03. - Metoděj Kocián                                 30.08.- František Hapala

            Milada Divinová                                              Anežka Dohnálková

Narození:

Kovářová Dagmara

celkem 1 dítě, z toho 1 dívka

Rok 1981

Na nový rok byla sněhová vánice. V sobotu 3.ledna značně pršelo. V sobotu 3.ledna ve 14:30hod se konala ,,Výroční členská schůze“ spolku ,,Zahradkářů“ v ,,Kulturním domě“ v Soběchlebích. Zmrzlá a nahnilá řepa ze skládky v Dol. Nětčicích byla odvážena ještě 12.1 auty do cukrovaru v Malých Prosenicích. Měsíc únor přešel s mírnou zimou. V sobotu 14.února uspořádala místní organizace ČSSŽ ples, který se vydařil za poněkud menší účasti jak v r.1980.

     V neděli 1.března uspořádaly ženy vodění medvěda bez hudby. Vzhledem podstatného oteplení letělo v neděli 8.3. větší množství divokých husí. Špačci přiletěli 15.3. Z 28.3. na 29.3. nastal letní čas, takže hodiny se posunuly o 1hod dopředu. Náš ekonomický celek započal se setím jařin 30. a 31.3.

     Měsíc duben nastoupil s teplým a suchým počasím, neb teplota se pohybovala kolem +20°C a některý den na slunci až +30°C. V pátek 10.4. v místním pohostinství se konala výr. čl. schůze ,,Jednoty“ na které byly taženy losy na různé zboží a zúčastněným byly podány obložené chlebíčky.

     Dne 16.4. se značně ochladilo, neb začal vát severní vítr, nastaly mrazíky a občas i sněžilo a sucho trvalo. Tímto nepříznivým počasím byly postiženy ji jiné Evropské státy. Dne 23.přiletěly vlaštovky a bylo slyšet ji kukačku. Dne 29 a 30 přišel toužebně očekávaný déšť.

     Květen byl příznivý, neb občas zapršelo. Ekonomický celek začal krmit zel. Ozimou směskou 4.5. Místní požárníci uspořádali v sobotu 23.5. kácení máje, který se kácel za doprovodu maškar o 1/2 10hod večer. K tanci a poslechu zahrál 4členný soubor z Radslavic. Tato akce se vydařila. V pondělí 25. Se konala v místním pohostinství v 19hod veřejná předvolební schůze MNV Soběchleby.

     V pátek 5 a v sobotu 6.června se konaly volby do všech zastupitelských orgánů NF ( Národní fronty). Ze 116 evidovaných voličů se voleb nezúčastnil 1 občan a tento nebyl z Radotína. Červen byl příznivý neb občas zapršelo.

     Ovoce vykupoval Hlavík Frant.č.9. Žně započaly 10.července a sice ozimý ječmen a pak ozimá řepka. V sobotu 11.7.uspořádala místní organizace ČSSŽ zájezd na Slovensko do Trenčína, hrad Bojnice a lázně Trenčianská Teplá. Na závěr zakotvili ve vinném sklípku na Slovácku. Příjezd ve 2hod v noci.

     Srpen byl příznivý, takže žně probíhaly plynule. Obětavosti určitých občanů byla kaple nahozena škrabovým břízolitem v měsíci srpnu.

     Měsíc září  byl ideální. Letní čas byl zrušen ze soboty 26.9 na neděli 27.9., takže hodiny se posunuly o 1hod zpět. Dne 9.října v 19hod v místním pohostinství se konaly volby do občanského výboru za účasti zástupců MNV Soběchleby a zástupce ONV. Za odstupujivšího předsedy Josefa Cába, byl na tuto funkci zvolen Durmon Antonín.

     Členové : Ing. Horák Antonín             Hanák Václav

Skokan Josef                 Palík František

Cáb Josef                      Hlavík František ml.

Tesařová Ludmila         Páral Bedřich ml.

     V neděli dne 11.října 1981 český svaz požární ochrany – základní organizace Radotín uspořádala oslavu 90.výročí založení požárního sboru s tímto programem :      9:00 – 9:30 – vítání hostů

9:30 – 10:00 – kladení věnce k pomníku padlých

10:00 – 12:00 – slavnostní schůze a vyhodnocení zasloužilých požárníků

12:00 – 13:00 – společný oběd

14:00 – 16:00 – námětové cvičení

Kulturní vložku měli pionýři.

     Ze starých zápisů, které se uchovaly u Antonína Hradila v č.47. sestavil sám tohoto času jednatel Antonín Durmon obsáhlou zprávu od založení pož. Sboru v r.1891 až do r.1981 na výboru což nebyla záležitost jednoduchá. Br. Antonín Hradil uspořádal v požární zbrojnici výstavu starých spisů a fotografií, což také zasloužilo pochvaly. Účastníkům těchto oslav byly připínány upomínkové odznaky za dobrovolný příspěvek.

     Při námětovém cvičení byla v akci ji ruční stříkačka, která je stále provozu schopná a je od r.1892.

     Požárníci ze Lhoty se představili s nejnovějším protipožární technikou a sice tak známým vodním dělením, což hasí vodou z vlastí nádrže a nebezpečné hořlaviny také pěnou. Jeden z těchto požárníků ukázkově oblékl nehořlavý asbestový oděv a vstoupil do ohně.

     Ač bylo touto neděli deštivé počasí všechny tyto akce. Proběhly úspěšně. Různé záběry z těchto akcí vyfotografoval s. Bohumil Hedvábný z č.5.

     V měsíci říjnu bylo deštivé počasí, což zdržovalo polní práce. V našem ekonom celku byla cukrovka vyorávána 6.listopadu. Dne 7.listopadu napadl první sníh, který neměl trvání. 13.11 byla v místním pohostinství schůze ,,Jednoty“ při které byly taženy losy na různé zboží.

     V měsíci listopadu bylo přeháňkové počasí. Dne 1.prosince celý den hustě sněžilo na nezmrzlou zem. Vzhledem mírného počasí dne 9.prosince letěly divoké husy.

     19. prosince celý den hustě sněžilo a začalo mrznout neb 21.12 bylo -21°C. Dne 29.12 nastala obleva

     Úmrtí : 20.2. Vymětalík Jaroslav z č.20 ve věku 53roků.

Manželství:

25.04. - Jan Kanich                                        17.10. - Jaroslav Koláček

             Helena Doláková                                             Libuše Galasová

10.10. - Miroslav Kynstler                               04.07 – Hanák Zdeněk

            Oldřiška Hanáková                                          Jarmila Kolářová     

Narozeni:

Jitka Menšíková                        

Jiří Kocián

Jana Hapalová,                          

Ivana Hanáková

celkem 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 dívky