Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kronika obce Radotína psaná od r. 1907 až do r. 1999 > Kronika 1908 - 1918

Kronika 1908 - 1918


Rok 1908

Byl obecní pozemek u čtvrti pod loučkama osázen lesem. Sazenice byly z panského lesa.

1908 – 11 byl poštmistrem v Sob. vysloužilý četník Tomáš Mandát č.97. Velké vzrušení v denním tisku způsobilo vyloupení jeho pošty, při čemž zmizelo přes 10000K, na tu dobu humna veliká 50 měřic pole. Úřadovna byla posypána mletým pepřem, skořicí i paprikou, aby policejní pes nechytl stopu.

A tak pachatel pracující v rukavicích zůstal vzdor velikému pátrání neznámý. Mandátovi byla pro neopatrnost pošta odňata a svěřena vysloužilému četníku Philipu Schrubarzovi – po převratu 1918 – Filipu Šrubařovi. Ten zakoupil od Zdráhaly domek č.p.75 vedle č.p.1 a pošta tam přenesena. Šrubář byl úředník velmi komisní ( přísný).

Úmrtí:

29.01. - František Klvaňa, čp. 18                    03.09. - František Vymětalík, čp. 20

16.02. - Božena Divinová, čp. 32                    08.12. - Anežka Hanáková, čp. 21

Narozeni:

Antonín Ryška, čp. 38             Emilie Koukalová, čp. 19

Antonín Bouda, čp. 34             Marie Hanáková, čp. 1

Josefa Bezděková, čp. 31                    Bohuslav Hradil, čp. 43

Františka Bezděková, čp. 31               František Cáb, čp. 28

Alois Ordelt, čp. 18                             Jan Divina, čp. 32

Inocenc Baďura, čp. 29

celkem 11 dětí, z toho 7 chlapců a 4 dívky

Rok 1909

Bylo skončeno scelování pozemků.

Úmrtí:

05.01. - Alois Ordelt, čp. 18                           17.04. - Josefa Bezděková, čp. 31

14.01. - Františka Bezděková, čp. 31             05.08. - Veronika Kociánová, čp. 5

27.01. - Filip Baďura, čp. 28                          15.10. - Ludmila Jurášková, čp. 4

06.04. - František Hanák, čp. 19                    03.12. - František Palík, čp. 8

Manželství:

31.01. - Jan Richter                                       27.06. - Metoděj Janek

              Antonia Páralová, čp. 12                                 Josefa Klvaňová, čp. 25

 

10.05. - František Podmol                              22.11. - Alois Libosvár

              Aloisie Bezděková, čp. 30                               Markéta Skokanová, čp. 6

Narozeni:

Ludmila Pátková, čp. 7                        Františka Ryšková, čp. 38

Metoděj Bouda, čp. 34                       Václav Ordelt, čp. 18

František Divina, čp. 45                       Marie Palíková, čp. 8

celkem 6 dětí, z toho 3 chlapci a 3 dívky

Rok 1910

      Zápisy nejsou uvedeny

Úmrtí:

08.04. - Jaroslav Bezděk, čp. 30                     10.08. - František Ryška, čp. 27

06.05. - Karel Hanák, čp. 14                          13.09. - Marie Hlavíková, čp. 15

31.05. - Kristina Páralová, čp. 12                   10.11. - Petronilla Vymětalíková, čp. 20

01.07. - Anna Skokanová, čp. 6                     13.12. - Antonín Páral, čp. 11

20.07. - Vincenc Kubáč, čp. 7

Manželství:

12.09. - Josef Dohnal

             Josefa Ryšková, čp. 27

Narozeni:

Václav Hanák, čp. 19              Augustina Bezděková, čp. 31

Metoděj Hapala, čp. 3             Ludmila Hlavíková, čp. 15

Františka Skopalová, čp. 30                Emilie Jurášková, čp. 4

celkem 6 dětí, z toho 2 chlapci a 4 dívky

Rok 1911

     Zápisy nejsou uvedeny

 Úmrtí:

17.02. - Aloisie Podmolová, čp. 30                 25.06. - Josef Malina, čp. 22

23.05. - Marianna Macháčková, čp. 38          29.12. - Marie Hlavíková, čp. 15

24.05. - Barbora Čechová, čp. 33

Manželství:

16.04. - Ludvík Hradil, čp. 43                         16.04. - František Veselý

              Ludmila Malinová, čp. 22                                Kristina Malinová, čp. 22

Narozeni:

Marie Podmolová, čp. 30                    Antonia Hanáková, čp. 1

Aloisie Podmolová, čp. 30                   Ludmila Ryšková, čp. 38

Marie Matějíčková, čp. 41                  Adolf Hlavík, čp. 44

Kristina Divinová, čp. 45                     Marie Hlavíková, čp. 15

celkem 8 dětí, z toho 1 chlapec a 7 dívek

Rok 1912

 Byly nasázeny třešně okolo obecních cest

Úmrtí:

11.01. - Božena Jurášková, čp. 4                    21.06. - Ignác Hanák, čp. 21

07.04. - Alois Jurášek, čp. 4                           22.06. - František Divina, čp. 32

06.06. - Augustin Hnida, čp. 31                      13.09. - Marie Šínová, čp. 21

Manželství:

10.06. - František Avrat                                  25.11. - František Otáhal

              Marianna Hanáková, čp. 40                           Hermina Navrátilová, čp. 26

Narozeni:

Alois Jurášek, čp. 4                             František Divina, čp. 32

František Páral, čp. 12             Antonia Palíková, čp. 8

Marie Páralová, čp. 11                        Marie Šínová, čp. 21

Štěpánka Podmolová, čp. 30               Antonín Podmol, čp. 19

Žofie Skopalová, čp. 30                      Anežka Vymětalíková, čp. 36

celkem 10 dětí, z toho 4 chlapci a 6 dívek

 Rok 1913

      Byly příkopy vysázené vrbím.

Úmrtí:

22.04. - Josefa Malinová, čp. 22                     17.05. - Mariana Zelová, čp. 1

14.05. - Marie Hradilová, čp. 43

Narozeni:

Marie Hradilová, čp. 43                      Štěpánka Bezděková, čp. 31

Oldřich Machálka, čp. 2                      Alois Jurášek, čp. 4

Anna Divinová, čp. 45             František Hapala, čp. 3

Josef Páral, čp. 12                               František Hlavík, čp. 15

celkem 8 dětí, z toho 5 chlapců a 3 dívky

Rok 1914

Dne 1 srpna vypukla světová válka a byli narukovaní tito občané:   

     Hanák Jos. č1, Hapala Cyr. č3, Jurášek Al. č4, Masař Met. č5, Pátek Jos: otec Pátek Jos., Pátek Rud. Syn z č7, Zdráhala Ant. a Hlavík Ind. z  č9, Ptáčej Jos. č10, Divina Fr. č32, Baďura Fr. č15, Kocián Jos. otec a Kocián Jos. syn z č.17, Ordelt At. č18, Hanák Jos. č19, Vymětalík Jos. č20, Skopal Ber. Složil Jos. Hlobil Fr. č13, Dohnal Jos. Horák Ed. Klvaňa Fr. Otáhal Skokan Jos. Hradil Lud. Hradil Jos. a Hradil Ant. č43, Ryška Fr. Hanák Fr. Veselý Fr. Vymětalík Jan. Malina St. Hanák Vac. Hanák Jos č11, Páral Fr. č11 Hlavík Jan a Hlavík Petr č.15.

     Celkem narukovali do pole 41 mužů. Z nich čtyři padli a sice: Sehnalík Jos. z č.16, Hlobil Fr. z č.13, Klvaňa Fr. z č.25 a Pátek Jos z č.7.  

Někteří byli dlouho v zajetí.

V Ruském zajetí byli: Hlavík Ind č.9. 2roky 4měs., Malina St. č22. 3roky, Kocián Jos. č17. 2roky, Otáhal Fr. 1 1/2r, Složil Jos. 3r, Skopal Ber. 3r, Hanák Jos. č19 6roků, Vymětalík Jan 2 1/2 roku, Ryška Fr 3r 2měs. Masař M. č5 2roky.

V Italském zajetí byli:  Hradil Lud. č43. 9měs, Hlavík Petr z č15. 9měs.

Poměry za války byly velmi špatné. Nesmělo se ve mlýnech mleť obilí, každý na gramy vypočítané živobytí, více nesměl mít. Ostatní musel odvést eráru. Mlelo se doma na šrotovníkách, které potom také zapečetili.

Koně byly vzaty na forpoň celkem 5 párů a sice: z č.3 jeden kůň, z č.20 jeden kůň, z č9 jeden kůň, z č8 jeden kůň, z č7 jeden kůň, z č5 jeden kůň, z č13 jeden kůň, z č14 jeden kůň, z č12 jeden kůň a z č17 jeden kůň.

5 vozů museli dať a sice: z č3 jeden vůz, z č8 jeden vůz, z č9 jeden vůz, z č13, jeden vůz, z č14 jeden vůz.

     Hovězí dobytek se každý měsíc musel odvést do Lipníka, určitý počet tak že domkař měl již po jedné krávě, sedlák po dvou.

     Rekvisice chodila s Rorem každý týden a když více našli obilí nebo mouky než měl předepsáno, tak to bez náhrady sebrali. Před rekvisici si každý hleděl obilí a živobití někam schovať, neboť co bylo předepsáno na živobití nemohl by pracovitý člověk byť živ. Obilí vozili do snihu, do lesa, do země zakopávali a na různá místa. Sbírali seno, slámu, zemáky a vše co se dalo. Kdo měl doma zbraň, musel odvést do Hranic na Okr. Hejtmanství.

     Úroda v letech 1914 – 1918 byla minimální, nejhorší 1918 kdy časné jaro bylo suché až do června, kdy mrazy 28.5 a 4.6. poničily kvetoucí obilí, brambory a zeleninu. Skromnou žeň kazily deště. Nebylo ani píce pro ubohý zbytek dobytka.

     Ceny životních potřeb vystoupily do závratné výše. Na úhradu válečných výdajů bylo vypsáno 8 válečných půjček, které vynesly 30 miliard. Upisovat musel každý, kdo měl nějakou úsporu v záložně, které hrozily výpovědí vkladů. Okresní hejtmanství určovalo každému výši půjček, která u sedláků šla do tisíců. Některým byla povolena půjčka na splátky do 6 měsíců. Nebylo uhlí, dřevo jen to co jsi lidé sami v lese udělali a odvezli, prodej byl na lístky, ale příděl často nedošel a tak lidé seděli potmě, nebo svítili po starodávnu dračkami ( třísky nastrouhané zvláštním hoblíkem).

     Tabáku bylo málo, byl nastavován bukovým listím. Vášniví kuřáci seli tabákové semeno do vykotlaných pařezů v lesích a připravovali si sami kuřivo smíchané s bramborovou natí, které bylo postrachem lidí s citlivými nosy. Protože ve mlýnech i na cestách byly neustálé kontroly, lidé si pekli celozrnný chléb nebo obilí tajně mleli na ručních mlýnech, pokud se někde ze starých dob zachovaly.

     Šrotovníky v hospodářstvích byly zapečetěny. Dobytek se měl krmit jen slámou a kravskou řepou. Neustálé soupisy obilí, luštěnin, zemáků sena slámy, dobytka, hlášení kolik je všeho zaseto nebo zasázeno zaměstnávaly vždy celé jaro učitelky i učitele, takže děti ani do školy nechodily, stejně jako v zimě, když nebyli čím topit a nebylo obuvi ani teplých šatů. I dospělí chodili odraní a bosí nebo v dřevákách.

     Dokonce byly dvě sbírky prádla pro vojáky a civilisté dali třeba poslední, aby se vyvarovali domovních prohlídek.

     Od léta 1918 vojáci se vraceli z dovolených ke svým plukům jen zřídka a skrývali se v lesích, sloužili u zeleného kádru a jejich příbuzní je s obtížemi skromně zásobovali. V říjnu vypukla epidemie španělské chřipky s velkou úmrtností lidí starých a mládeže.

     29. října jsme se dozvěděli, že včerejšího dne byl v Praze provolán samostatný československý stát. Zprávu tu přivezl do Soběchleb Josef Pala č.p.69, který jezdil s poštou. Toho dne se opozdil skoro o dvě hodiny vyčkávaje v Lipníku dalších zpráv. Mnoho občanů čekalo v hospodě u Holíbků na noviny a dopisy.

     Bylo po dešti a do řepy se nemohlo. Pala po příjezdu nešel na poštu, ale na dvorek, donesl žebřík a sekeru a rázem odťal plechového císařského orla nad oknem pošty. Poštmistr vida tuto troufalost, vyběhl a shodil Palu ze žebře. Ten na štěstí byl už skoro dole,ale rychle se vzchopil a utíkal k vozu.

     Tam jej poštmistr dostihl povalil na zem a s nadávkami a výhrůžkami se s ležícím Palou pral. Občané však přiběhli na pomoc a obrátili zápasící. Teď byl Pala nahoře a krmil poštmistra blátem. K zápasu přihlíželo několik chlapců. Jeden občan je vyzval, aby orla utopili v hasičské nádrži. Což se také stalo. Pala vstal, utřel si zamazané ruce a zvolal: ,,Víte, že od včerejška máme svobodu a že je po válce!“ Poštmistr se rychle uklidil do domu, listonoš Hradil odnesl poštovní pytle a Palův synek Václav odjel s vozem domů. První jednání revoluce skončilo.

     1. listopadu už se vrátili mnozí vojáci z blízkých posádek i z lesů a veliteli četnické stanice Janu Zapletalovi před hospodou u Skalů odřezali rakouskou parádu. Počátkem prosince byl po dva dni v Holešově pogrom na židy. Očekával se i v Lipníku, ale pro přítomnost vojska k ničemu nedošlo.

     Ale Soběchlebští nadšeni revolucí vtrhli do svého lesa Hrabiny a káceli modříny na stavební dřevo, které hned vozili do vsi a veřejně skládali před domy. Velkostatek však s revolucí srozuměn nebyl a hrozil žalobou občanům nezbylo, než dřevo zaplatit. Jinak by v obecních volbách 15.6.1919 bylo obecní zastupitelstvo složeno jen z domkářů, kteří pro nedostatek potahů nemohli se revoluce zúčastnit.

Doplněk k válečným letům 1914-18

Ve světové válce r. 1914-18 musela obec z přinucením tehdejšího okr. hejtmanství upsať 8 válečných půjček a sice: na 3 válečnou půjčku 4200K, na 4 válečnou půjčku 15000K, na 5 válečnou půjčku 100K, na 6 válečnou půjčku 9000K. Obec celkem půjčila 28300K.
Občané byli nuceni upisovať válečné půjčky, který neupsal kolik chtělo okr.hejtmanství byl bez milosti vzat na vojnu. 5 válečná půjčka na jméno Jos Vymětalík č 20. dala obec 100K.                                                                                                                   

V r. 1919 měly válečné půjčky hodnotu 75% tak že se na každých 100Kč ztrácelo 25Kč v r. 1920 byly válečné půjčky přeneseny na 4 státní půjčku Č.S.
     Obec připlatila na záchranu válečných půjček dalších 21.150Kč.Celková 4 státní půjčka Č.S. obnášela 42.300Kč. Válečná půjčka byla úrokována 5% a 4 státní půjčka č.sl. byla úrokována 6%. V r. 1920 byl soupis majetku.
Berní správy vyměřovali dávku z majetku od r. 1914-20. Někteří rolníci platili až 14.000Kč dávky z majetku.

V r. 1927 obec prodala válečnou půjčku v hodnotě 20.400Kč za 76 1/2 % což vyneslo 15.606Kč. Těch 100K z 5 válečné půjčky byly vyplaceny rakouskými penězi což mělo cenu 17Kč.

Úmrtí:

27.08. - Anna Telingrová, čp. 21                     18.09. - Božena Boudová, čp. 34

Narozeni:

František Podmol, čp. 35                    Marie Skopalová, čp. 30

Božena Boudová, čp. 34                     Ludmila Hradilová, čp. 43

František Ryška, čp. 38                       Zdenka Jurášková, čp. 4

Jaroslav Otáhal, čp. 26                        Metoděj Durmon, čp. 2

Marie Vymětalíková, čp. 36

celkem 9 dětí, z toho 4 chlapci a 5 dívek

Rok 1915 - 16

     Zápisy nejsou uvedeny
Úmrtí : 1915

18.01. - Ludmila Hradilová, čp. 43                  17.04. - Františka Čechová, čp. 37

28.01. - Inocenc Lesák, čp. 23                       12.07. - Josef Divina, čp. 45

31.01. - Františka Skopalová, čp. 30              27.09. - Kateřina Zavadilová, čp. 30

31.01. - Marie Vmětalíková, čp. 36

Úmrtí : 1916

08.01. - Anna Palíková, čp. 8                         06.05. - Antonín Divina, čp. 45

26.04. - Josef Lesák, čp. 18                           06.05. - Antonie Divinová, čp. 45

Narozeni:

1915:

Josefa Lesáková, čp. 23                      Ludmila Bouda, čp. 34

Marie Divinová, čp. 32                        Božena Hapalová, čp. 3

Josef Divina , čp. 45                            Anna Palíková, čp. 8

celkem 6 dětí, z toho 1 chlapec a 5 dívek

 1916:

Josef Páral, čp. 11                               Antonia Divinová, čp. 45

Antonia Vymětalíková, čp. 36   Josef Cáb, čp. 28

Antonín Durmon, čp. 2             Anděla Ordeltová, čp. 18

Marie Durmonová, čp.2                      František Hradil, čp. 43

Antonín Divina, čp. 45             Emil Jurášek, čp. 4

celkem 10 dětí, z toho 6 chlapců a 4 dívky

 Rok 1917

Musela obec odvést 300q zemáků, nejvíc muselo odvést č.7 59q zemáků. Rekvirovali kotly od trnek klučky od dveří, mosazné hmoždíře, žehličky, knoflíky a vše mosazné. Obilí když chtěl někdo tajně koupit stál 1q až 1000K. Mouka byla 1kg za 10K. Obuvi nebylo k dostání přišly do oběhu dřeváky. Šaty boty a vůbec všechno se dělalo z papíru.

     Pro vojsko se mlelo dřevo do mouky na chleba. Na cukr byly lístky též zvané cukřenky, více nedostal koupiť. Lidé si vařili cukr z řepy. Petrolej se dával odměřeně tak že lidé museli si vypomáhať domácími výrobky. Svítilo se máslem ačkoliv to bylo zakázané. Máslo se muselo odváděť na obecní úřad a odtud do Lipníka. Peněz bylo dosť ale nedostatek za ně nic koupiť. Kráva stála až 15tisíc, kůň až  40tisíc. Bez povolení úřadu nesměl žádný krávu prodať ačkoliv erár dával za ně velice nízkou cenu nejvýš 1000K.

     Pole bylo špatně obděláváno protože bylo málo potahů a málo lidu. Nastával pomalu hlad. Vojáci z Hranic a z Lipníka chodili po vesnicích na žebrotu. Z fronty začali počátkem r. 1918 vojáci utíkat a nechtěli více jíť do zákopů. Zde jich četníci chytali a vodili je ku svým plukům. Někteří se skrývali po lesích a doma že se některým podařilo ukryť až do převratu který byl dne 28 října 1918 kdy byla prohlášena rep. ČS. První president byl T.G.Masaryk.

     Na podzim začala řádiť nemoc tzv. chřipka mnoho lidí zemřelo. Pak začali vojáci jíť ze zaujetí domu. V r.1917 byla postavena kamenná socha na bráně na parc. č89/1 na obecním pozemku.

Úmrtí:

11.01.  -Marianna Zdráhalová, čp. 9               26.10. - Josef Divina, čp. 32

25.02. - Františka Masařová, čp. 5                 28.10. - Josef Telinger, čp. 21

23.04. - Štěpán Durman, čp. 2                        02.11. - Josef Čech, čp. 33

12.09. - Stanislav Divina, čp. 45                      18.11. - Josefa Boudová, čp. 45

Narozeni:

Alois Bezděk, čp. 31                           Josef Divina, čp. 32

Jaroslav Horák, čp. 24            Bedřich Páral, čp. 12

Stanislav Divina, čp. 45

celkem 5 dětí, z toho 5 chlapců

Rok 1918

     Zápisy nejsou uvedeny

Úmrtí:

15.02. - Petronila Vymětalíková, čp. 36          15.11. - František Baďura, čp. 29

04.04. - Anna Ršková, čp. 38                         17.11. - František Hlobil, čp. 13

02.11. - Emil Jurášek, čp. 4                            17.11. - Antonie Malinová, čp. 22

Manželství:

14.05. - Alois Pecháček                                  11.06. - Antonín Dolák

              Marie Hlobilová, čp. 13                                  Anna Přikrylová, čp. 14

15.10. - Josef Malina, čp. 22

              Štěpánka Skřičková, čp. 33

Narozeni:

František Palík, čp. 8                           Josef Matějíček, čp. 41

František Matějíček, čp. 41                            Jarmila Hradilová, čp. 43

celkem 4 děti, z toho 3 chlapci a 1 dívka