Drobečková navigace

Úvodní stránka > Naučná stezka

Naučná stezka

Kamenný kříž

Kříž z r. 1890 byl postavený nákladem Josefa Čecha a jeho manželky Barbory na památku zemřelé dcery Františky. V r. 2004 proběhlo restaurování. Na stupni stojí hranolový, zužující se podstavec, jehož sokl je v přední části opatřen reliéfem Matky Boží Sedmibolestné. Na destičce je vyrytý nápis: „Vezmi kříž svůj a následuj mne“ (Mat. 16.,24). Podstavec kříže je zdobený reliéfním kalichem, hostií, palmovou ratolestí, hrozny, Golgotou na které je postaven kříž s litinovým korpusem a svislou kamennou páskou JNKŽ.

Kamenný kříž s pamětní deskou I. světové války

Na dvou stupních ležící hranolový, zužující se podstavec, je vpředu opatřen černou žulovou nápisovou deskou, s rytými nápisy a fotografiemi na biskvitu, dvěma sloupky jmen padlých vojínů s daty jejich narození a úmrtí. Na soklu vyčnívá  reliéf „anděla s vojákem“, vpravo sv. Josef Pěstoun, vlevo Panna Marie. V pásce je umístěn nápis: „PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ VE SVĚTOVÉ VÁLCE Z RADOTÍNA“
Podstavec kříže s reliéfními písmeny JHS nese kamenný kříž s korpusem a svislou kamennou páskou INRI a palmové ratolesti.
Dle nápisu byl kříž „Postaven nákladem Josefy Hlavíkové L.P. 1872, obnoven a přestavěn sbírkou dobrodinců 1923“. Restaurování proběhlo v r. 2004.

Kamenný kříž

Kříž  byl postavený r. 1855 nákladem Antonína Lesáka a občanů z Radotína. Přední sokl hranolového podstavce zdobí reliéf Panny Marie Bolestné a páska s reliéfním zdobením. Podstavec kříže podpírá jednoduchý kamenný kříž s kamenným korpusem a svislou kamennou páskou s INRI.

Kaple Panny Marie

Zděná, omítaná stavba čtvercového půdorysu, vpředu s představěnou předsíní, která je uložena na dvou sloupech a je pokryta krytinou bobrovkou. Sokl sestává z drobových kvádrů s naznačenou tektonikou. Průběžná a profilovaná korunní římsa je o stranách prolomena jednou okenní osou půlkruhově zaklenutou se šambránou. Střecha je stanová, se čtvercovou plechovou zvonicí, s jehlancovou stříškou a nahoře, ukončená křížem. Vstup novodobý. Kaple byla vystavěna v roce 1952 a je zasvěcena Panně Marii Růžencové s jejím vyobrazením nad oltářem.
V kapli  se nachází zvon, jenž visel v původní kapličce, která byla odstraněna při rozšíření silnice. Zvon ulil Antonín Jan Alois Obletter (1761-1805), zvonař v Olomouci. Na plášti je reliéf, znázorňující polopostavu  Panny Marie s dítětem, dole (na úhozovém věnci) je letopočet 1802.

Socha Nejsvětějšího Srdce Páně

Socha pochází z  r. 1917, jako poděkování občana za navrácení se z I. světové války. Na dvou stupních ležící hranolový podstavec je ozdoben soklem, s nikou a biskvitovou soškou Panny Marie, pod níž se nachází rytý nápis: „Nejsvětější Srdce Panny Marie budiž všude milováno!“ Druhý nápis je umístěn na podstavci sochy světce v podživotní velikosti, zde je citát: „Nejsvětější srdce Ježíšovo budiž naší spásou.“

Údolí „Štěrbice“ s Radotínským potokem

Krásné údolíčko vyzývá k procházkám a rozjímání v přírodě. Vodní tok vytváří zajímavé scenérie, zákoutí a vodní plochy. Zastávkou na této procházce může být pramen Radotínského potoka a chata ve skalách. Zde je možnost  tuláckého přespání ve volné  přírodě, vyzkoušet si  schopnost rozdělat oheň, jako naši prapředci, ale i posezení u táboráku pod noční oblohou. Pro děti se naskýtá možnost volného šplhu po stromech nebo si zahrát na schovávanou ve  skalce, která  cca 50m od chatky. Sportovně založení turisté určitě využijí blízké  hřiště k míčovým  hrám. Pro ty, kterým slouží lesík Štěrbice k odpoledním procházkám, se přímo nabízí  romantické posezení na lavičce u rybníka.

Kamenný kříž

Kříž Na Zákaplí, který byl postavený r. 1904 nákladem rodiny Hindové. Kříž je dominantou okolí a nachází se  na místě původní kapličky, která sloužila k modlitbě zbožných Záhoráků i jako přístřeší pro tuláky a poustevníky. Pojmenování Na Zákaplí proto, že zde stávala za dob minulých kaple, u  které byly mohyly  a hroby dávných Záhoráků, ale také  se  zde scházeli milenci.
Z tohoto místa se nám naskýtá krásný a romantický pohled na část Záhoří a zároveň přímo vybízí pokračovat v cestě k blízké studánce s pramenitou vodou, nebo na  hrad Helfštýn.

 

 

Poskytnutí dotace z programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 ve výši 336 820 Kč Vybudování chodníku a vjezdu v Radotíně.

Likvidace LOV Radotín lokalita Šabac Záhumení, kanalizace a biologické rybníky. Realizace 2015.

celové náklady 4 520878 Kč dotace 3 000000 Kč

Poskytnutí Dotace JSDH obcím Olomouckého kraje rok 2016 Nákup požárního vozidla FIAT Ducato Ligt Celkové náklady 702647 Kč.

Poskytnutí dotace POV Oprava chodníku v obci Radotín II etapa. Olomoucký kraj přispěl 300000 Kč
Olomoucký kraj - logo

 Děkujeme občanům za aktivní přístup při výrobě roušek v boji proti koronaviru .

Mikroregion Záhoří-Helfštýn

Mikroregion Záhoří-Helfštýn

5. 6. Dobroslav

Zítra: Norbert


portal.gov.cz - logo


www.mestaobce.cz - logo


www.moravskyregion.cz - logo


czechpoint.cz - logo

Návštěvnost stránek

152763
radotin_footer.png